- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Länsivaltioiden johtajat ylistävät kilvan juutalaismafian hegemoniaa

Nykyisin ylistetään Eurooppalaisten valtion päämiesten toimesta juutalaismafian globaalia hegemoniaa ja mafian kontrolloimaa länsimaista valtamedian toimintaa. Suomen poliittinen johtajisto on ollut tässä etovasti etunenässä. Sionistipresidentti Sauli Niinistö [1]  osallistui tämän vuoden alkupuolella holokausti-antitotuuden muistojuhlaan Puolan Oswiecimissa ja ilmaisi huolestuneisuutensa rasismin ja “antisemitismin” kasvusta Suomessa ja maailmalla. Hiljattain Ruotsissa Facebook päätti karsia holokaustin kieltäjät pois sivuiltaan. Taannoin Ruotsin [2] hallituksen [3]  nimittämä komitea laati raportin, jossa vaaditaan tiukempia otteita vaihtoehtoisia tiedotusvälineitä vastaan valtamedian julkaisujen ja “demokratian” varjelemiseksi. 

Sauli Niinistö negatiivisen globalisaation puolustajana

Aivan hiljattain Sauli Niinistö jatkoi ylistyskiertuettaan kasvottoman negatiivisen globalisaation puolesta. Tällä kerralla Niinistö viritti ylistysvirtensä kunnioittamaan juutalaismafian ja muun negatiivisen globaalin eliitin propagandista agendaa toistavalle BBC:lle [4]

Niinistö osoitti ylistystään BBC:lle, sen 80-vuotinen suomenkielisen toimituksen historian taustoittamana. Historian kunniaksi on julkaistu kirja. 

Niinistö esittää “… mediaseminaaripuheessaan” muun muassa, että Pew Research Center oli julkaissut tammikuussa Yhdysvaltain tiedostusvälineiden tilaa tarkastelevan tutkimuksen. Monet tiedotusvälineet ovat siellä eräänlaisessa välitilassa. Jos jompikumpi puoli pitää, toinen puoli inhoaa. Yksikään tiedotusväline ei mainitussa tutkimuksessa saavuttanut 50 prosentin kokonaisluottamusta. Vain kolme tiedotusvälinettä oli sellaista, joihin sekä demokraatit että republikaanit luottivat enemmän kuin eivät luottaneet. Nämä kanavat ovat: Public Broadcasting Service PBSBBC ja Wall Street Journal. Näistä kaksi kolmesta perustaa toimintansa julkiseen rahoitukseen. 

Se, että BBC on todellakin negatiivisen globalisaation eli kasvottoman pääoman imperiumien äänitorvi, on avoimesti myöntänyt myös BBC:n uusi johtaja Tim Davie [5]

Niinistön BBC:n glorifioindi ei kuitenkaan sattunut parhaimpaan aikaan, vaan sai osakseen hiukan nolon säväyksen. Nimittäin Britannian Brexit-johtaja, Nigel Farage on paljastanut hijattain, että Yhdysvalloissa on paisunut poliittinen skandaali demokraattiehdokkaan Joe Bidenin valheista, jotka liittyvät ukrainalaisen Burisma -kytköksiin, jota on siis yritetty salata BBC:n toimesta. 

Ukrainaan kohdistuneessa vallankaappauksessa oli kysymyksessä sionistisen Yhdysvaltojen suurvaltapolitiikka Euroopassa.

Näihin kytköksiin liittyen voidaan sanoa, että Barrack Obaman [6]  varapresidenttinä sionisti Joe Biden toimi Yhdysvaltojen juutalaiseliitin instrumenttina Ukrainan ohjaamisessa USA:n sionistien kynsiin helmikuun 2014 vallankaappauksen jälkeen. Hänen poikansa Hunder Biden nimitettiin ukrainalaiseen korruptiotutkinnan kohteeksi joutuneeseen energiajätti Burisman hallitukseen. Lähteen mukaan Ukrainan vallankaappaus oli osittain Valkoisen talon perheliiketoimintaa. Tämä ei tietenkään voi kokonaisuudessaan pitää paikkaansa, vaan Ukrainaan kohdistuneessa vallankaappauksessa oli kysymyksessä sionistisen Yhdysvaltojen suurvaltapolitiikka Euroopassa. 

Lähteessä sanotaan, että The New York Post oli saanut haltuunsa Hunter Bidenin sähköpostit, ja julkaissut ne tämän jälkeen miltei välittömästi. Ukrainalaisen Burisma -kytköksen uutisointi New Y postissa herättää kuitenkin välittömiä epäilyjä totuuden suhteen, sillä kyseinen sähköpostien paljastaja sattuu olemaan juutalaiseliitin kontrolloima mediakanava, kuten muutkin Yhdysvaltojen ja yleensä läntiset massamediat. Toisin sanoen Joe Bidenin ja hänen poikansa Hunterin osuus Valkoisen talon perhebisneksenä, ja Ukrainaan kohdistuneena vallankaappauksen voimatekijänä on liioiteltua ja hämäystä. Hämäyksen tarkoituksena on se, että juutalaisen mafian kytkökset Ukrainan sisällissodan käynnistymiseen eivät paljastuisi. 

Täysin selvää on, että olipa Yhdysvaltojen presidenttinä kuka tahansa, ja muodostuisipa Valkoisen talon virkakoneisto keistä tahansa, heidät on varustettu palvelemaan Israel-lobbya ja muita juutalaisjärjestöjä täydellisesti. 

Juutalaiseliitti on myös Ukrainan konfliktin takana 

Varmasti on tosiasia, että myös Venäjän tavoitteena on geopoliittisten sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisten etupiirien säilyttäminen, vaikka Venäjä ei enää ajamaan suurvaltapolitiikkaa, on sen huolehdittava turvallisuudestaan rajojensa lähivyöhykkeellä. Näinhän Suomen pitäisi myös menetellä, mutta sitä vastoin se on “vaatinut” Yhdysvaltoja miehittämään Suomen.  Suomi, Ukraina ja muut Venäjän lähivyöhykkeen valtiot ovat ajautuneet geopoliittisen sijaintinsa pakottamana Yhdysvaltojen ja sen tiettyjen läntisten liittolaisten puskurivyöhykkeeksi Venäjää vastaan. Yhdysvallat liittolaisineen ovat siten myös Ukrainan kriisin synnyttäjiä. 

Propaganda uutisointia sionistisen lännen lietsomasta Ukrainan sodasta.

Tällaisessa yllä mainitussa geopoliittisessa tilanteessa varsinaisena protektoraattisena taustavoimana (esim. Ukrainan sota) on kansainvälinen juutalaiseliitti, ja siihen liittyvät lukuisat juutalaisjärjestöt, kuten Israel-lobby, joka toimii sekä EU:ssa että Yhdysvalloissa. 

Tätä esitystä valaisee jäljempänä oleva luku. 

Eurooppa on Yhdysvaltojen protektoraatti; puskurialuetta Venäjää vastaan on rakennettu 

Ukrainan kriisi voidaan nähdä selvänä Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin suurvaltapolitiikkana, jonka yhtenä tarkoituksena on vahvistaa Yhdysvaltojen sillanpääasemaa Euroopassa

Yhdysvallat ja Euroopan unioni ovat lakkaamatta kohdistaneet Venäjää vastaan täysin aiheetonta mutamaalaamisen kampanjaa, jonka tarkoituksena on ollut läntisen väestön ja Venäjän kansan vastakkainasettelu. Tämä vastakkainasettelu on tapahtunut osittain sionistieliitin toimesta, mitkä voimat [7] hallitsevat täysin Yhdysvaltoja1-5, EU:ta ja osittain jopa Venäjää.6-13 Venäjästä on muodostettu kuvitteellinen uhkatekijä, jonka huijauksen virallinen Suomi on ottanut ilmeisen vakavasti, ja todellakin kuvittelee itäisen naapurin olevan enemmän hirvittävä uhka kuin mahdollisuus. 

Lisäksi läntinen liittouma on Yhdysvaltojen johdolla työntynyt Venäjän rajojen tuntumaan. 

Länsi-Eurooppa ja nykyisin lisääntyvässä määrin myös Keski-Eurooppa ovat muodostuneet amerikkalaiseksi protektoraateiksib. Täysin selvää on, että Suomi on ilmiselvä Yhdysvaltojen protektoraatti. 

b) Protektoraatti tarkoittaa suojelualuetta tai valtiotajonka toinen valtio ottaa suojelukseensa pyynnöstä tai tahdonvastaisesti. 

Myös Ukrainan kriisi voidaan nähdä selvänä Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin suurvaltapolitiikkana, jonka yhtenä tarkoituksena on vahvistaa Yhdysvaltojen sillanpääasemaa Euroopassa. Venäjä on Ukrainan kriisissä halunnut välttää Naton eskaloitumista rajoillensa sekä estää Venäjälle strategisesti merkittävän Krimin tukikohdan päätymistä Naton haltuun. 

BBC on todellakin juutalaiseliitin kontrollissa 

Juutalaiseliitin voimakas vaikutus Britannian Yleisradioyhtiöstä (BBC [8]) paljastuu juutalaistoimijoiden murskaavana vaatimuksena Yleisradioyhtiölle siitä, että sen on välittömästi lopettamaan tuen osoittaminen BLM -liikkeelle, joka oli “erehtynyt” tuomitsemaan miehityspolitiikan, jolla Israel ryövää palestiinalaisten maat sotilaallisesti tehden niistä ”etnisesti puhdistettuja” juutalaisalueita. 

 Täysin selvää on, että BLM (Black Lives Matter (Mustien hengellä/elämällä on väliä)) on kontrolloitu oppositio. Mikä mielenkiintoisinta, Israelia kannattavat globaalit juutalaisjärjestöt ovat osoittaneet vankkumatonta tukea BLM -liikkeelle. Toisin sanoen valkoisia demonisoiva BLM on pelkästään teatteria, jonka avulla juutalaiseliitti on haihduttanut globaalin huomion toisaalle suorittamistaan roturikoksista. BLM -liike on myös juutalaistoimijoiden instrumentti vastakkainasettelun lietsomisessa valkoisen ja mustan väestön välille. 

Juutalaiseliitin mukaan vain juutalaisilla on oikeus pyrkiä rotupuhtauteen, vaikka äärimmäisitä väkivaltaa käyttäen. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

https://ilkkapohjalainen.fi/uutiset/ulkomaat/presidentti-niinisto-huolissaan-rasismin-ja-antisemitismin-noususta-pitaa-turun-synagogan-sotkemista-huolestuttavana-1.3231753 [1]

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/09/sou-202056/ [2]

https://demokratiskasamtalet.se/media/uploads/det_demokratiska_samtalet_i_en_digital_tid.pdf [3]

https://www.presidentti.fi/puheet/tasavallan-presidentti-sauli-niiniston-puhe-uutisia-tiedonvalitysta-ja-informaatiosotia-mediaseminaarissa-15-10-2020/ [4]

https://nypost.com/2020/10/14/facebook-twitter-block-the-post-from-posting/ [6]

https://nypost.com/2020/10/14/facebook-twitter-block-the-post-from-posting/ [6]

https://www.islam-radio.net/islam/english/jewishp/internet/jews_behind_internet.htm [7]

https://jewishnews.timesofisrael.com/spurs-and-bbc-distance-themselves-from-blm-after-gagged-on-zionism-tweet/ [8]

………. 

1. John Mearsheimer and Stephen (2006). London Review of Books; Walt The Israel Lobby. Lunastettavissa: https://www.lrb.co.uk/v28/n06/john-mearsheimer/the-israel-lobby [9] 

2. Ginsberg, Benjamin (1993). The Fatal Embrace: Jews and the State. Chicago: by The University of Chicago. 1-2, 103 s. 

3. Bar-Yosef 1994, Maariv 2.11.1994, ‘The Jews Who Run Clinton’s Court’; Duke 2003, 146-147. 

4. Rami, Ahmed (1988). Vad är israel? Stockholm: Kultur förlag. S. 65 ja 66. 

5. Walt, Stephen ja Mearsheimer, John (2007). The Israel Lobby. Audio Renaissance, a division of Holtzbrinck Publishers LLC 

6. Wilton, Robert (2000). ROMANOVIEN VIIMEISET PÄIVÄT Kuinka tsaari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin. Tabernaculum Dei ry. 

9. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky. S 148. 

10. Solženitsyn, Aleksandr (1974). Vankileirien saaristo:(Arhipelag GULAG) 1918-1956 Tukholma: Wahlsröm & Widstrand. 

11. Solženitsyn, Aleksandr (2009). 200 vuotta yhdessä. 

12. Toivo Martikainen, Katri Pynnöniemi ja Sinikukka Saari (2016). Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja. [10] 

13. Suuri maa, pitkä kvartaali (2003) Sitra. Tapani Mäkinen. Saatavilla (alkaen sivulta 25). http://www.sitra.fi/julkaisut/Raportti48.pdf [11]; International. (20.12.2013); Mikhail Khodorkovsky, pardoned by Putin, arrives in Berlin: http://nsnbc.me/2013/12/20/mikhail-khodorkovsky-pardoned-by-putin-arrives-in-berlin/ [12] 

14. The Times of Israel (23.11.2015). Russia’s New Tsar: http://blogs.timesofisrael.com/russias-new-tsar/ [13]The World’s Billionaires [14]http://www.forbes.com/profile/arkady-rotenberg/ [15] 

15. Gaaze, Konstantin (2014). ”Poker dlja odnogo”. Newtimes.ru (Novoje Vremja), 1.9.2014: http://www.newtimes.ru/articles/detail/86540 [16]