- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Kristinuskosta, juutalaisuudesta ja sen poliittisesta vaikutuksesta

Tässä artikkelissa analysoimme lyhyesti katolilaisten ja reformoitujen kirkkojen eroja ja Uuden Kirkon suhdetta edellisiin. Tarkastelemme myös juutalaisuuden vaikutusta kristillisiin ”kirkkoihin” sekä Uuteen Kirkkoon. Päädymme siihen, että äärimmäisen Talmud-”uskonnon” harjoittajat ja muut tietyt sionistit muodostavat uhan kansojen olemassa ololle.

Uudella Kirkolla tässä artikkelissa tarkoitamme Emanuel Swedenborgin kautta ilmestynyttä Jumalan Sanan sisäisten merkitysten paljastavaa teologiaa. Swedenborgin mukaan tämä ilmoitus tuli Jumalalta.

Katolinen kirkon ja reformoitujen kirkkojen erot sekä niiden vääryydet

Pappina toiminut Martti Luther oli protestanttisen uskonpuhdistuksen aloittaja vuonna 1517. Luther oli yksi voimakkaimista reformaation (protestantit) vaikuttajista, mutta kaikki protestantit eivät kuitenkaan välttämättä noudattaneet Lutherin oppeja, sillä hän oli muitakin uskonpuhdistajia kuin Luther, ja näillä kaikilla oli oma tulkintansa Raamatun opetuksista. Luterilaisuuden lisäksi kannatusta saivat esimerkiksi kalvinismi ja anabaptismi sekä useat muutkin protestanttiset virtaukset.1

Historia-lehti antaa hyvin suppean kuvan protentanttisista ja katolisista kirkoista. Näitä eroja Historia-lehden mukaan ovat Protestanttien nämä: Jumalan tahto on ilmaistu Raamatussa, vain usko voi pelastaa ihmisen sielun. Katolisten mukaan Kirkko on Jumalan ääni maan päällä, papit voivat antaa synnit anteeksi sekä Paavi on Pyhän Pietarin seuraaja ja kristittyjen ylin johtaja.1

Emanuel Swedenborg (1688–1772) oli ruotsalainen tiedemies ja yleisnero, joka kunnostautui mm. matemaatikkona, fyysikkona, kemistinä, anatomina, fysiologina, filosofina ja teologina.
Emanuel Swedenborg (1688–1772) oli ruotsalainen tiedemies ja yleisnero, joka kunnostautui mm. matemaatikkona, fyysikkona, kemistinä, anatomina, fysiologina, filosofina ja teologina.

Emanuel Swedenborgin kautta ilmestynyt teologia kuitenkin selittää mainitut kirkkojen erot paljon laajemmin ja syvällisemmin, kuten jäljempäna voidaan havaita.

Protestanttiset eli reformoidut kirkot ovat eri mieltä useista teologisista asioissa, mutta samaa mieltä näistä neljästä: Kolminaisuuden kolmesta Persoonasta, Aatamin perisynnistä, Kristuksen Armon lukemisesta syyksi ja Uskosta ainoana vanhurskauttajana.2

Kirkot, jotka erosivat katolisesta kirkosta, nimeävät itsensä Evankelisiksi, Reformoiduiksi tai Protestanttisiksi, eroavat käsityksissään Pyhästä Hengestä, Kasteesta, Valinnasta ja Kristuksen Persoonasta, mikä on yleisessä tiedossa, mutta he ovat kaikki ysimielisiä Kolminaisuuden Kolmesta Persoonasta, Aatamin perisynnistä, Kristuksen Armon lukemisesta syyksi ja Uskosta ainoana vanhurskauttajana.2

Katolilaisilla oli aivan samanlaiset uskomukset näistä yllä mainituista neljästä kohdasta kuin reformoiduilla, kuitenkin katoliset yhdistivät uskoon lähimmäisenrakkauden eli hyvät teot.

Onnetonta kuitenkin on, että katolilaiset harvoin lähestyvät Herraa Jumalaa Pelastajaa, vaan he katsovat paaviin Hänen sijaisenaan sekä palvovat pyhimyksiä. Kuitenkin heidän kirjoistaan tämän yhtäläisyyden voi huomata, esimerkiksi Trenton kirkolliskokouksen päätöksistä.

Johtavat reformoijat, Luther, Melanchthon ja Calvin, säilyttivät kaikki yllä mainitut neljä dogmia aivan samoin kuin ne olivat katolilaisilla, mutta he erottivat lähimmäisenrakkauden eli hyvät työt tästä uskosta, jotta tulisi selvä ero katolilaisiin nähden.

Katolilaiset sekä reformoidut tunnustavat molemmat Apostolisen, Nikean ja Athanasioksen uskontunnustukset, joista Apostolinen ei sinänsä ole virheellinen, mutta muut ovat. Siten nämä kolme tunnustavat virheellisen Kolminaisuusopin. Kuten myös nämä kolme tunnustavat muut noista neljästä opeista, mikä esiintyy heidän kirjoituksissaan. Huomion arvoista on, että reformoidut enimmäkseen Lutherin johdolla erottivat lähimmäisenrakkauden uskosta tehdäkseen selvän eron katolilaisiin. 2

Tästä huolimatta johtavat reformoidut yhdistivät hyvät teot uskoon, mutta kuitenkin niin, että ihminen on siinä passiivinen tekijä. Katolilaiset puolestaan asettivat ihmisen edellä mainitussa tilanteessa aktiiviseksi tekijäksi.2

Reformoidut kuitenkin liittivät lähimmäisenrakkauden uskoon myöhemmin, uskon seuraajaksi, mutta ei pelastavaksi tekijäksi yhdessä uskon kanssa, vaan usko yksin pelastavaksi tekijäksi.

Yksin uskosta ei kuitenkaan voi syntyä hyviä tekoja, kuten nainen (hyvyys eli rakkaus) ei voi synnyttää lasta ilman aviomiestä (totuus eli usko). Reformoidut pitävät ihmistä toimettomana, kun hän harjoittaa lähimmäisenrakkautta, koska kuvitellaan sen olevan seurausta vain uskosta. Katolilaiset puolestaan vaativat toimeliasta lähimmäisenrakkautta yhdessä uskon kanssa.2

Koko Kristillisen maailman kolminaisuusoppi perustuu uskoon kolmesta jumalasta, mikä usko pohjautuu väärään Kolminaisuusoppiin.

Tämä kristillisen teologian perustuminen väärään Kolminaisuusoppiin ilmenee selvästi siitä, että sekä katolilaiset että reformoidut pitävät vanhurskauttamisoppia perusoppinaan. Tämän dogmin mukaan Isä Jumala lähetti Poikansa lunastamaan ja pelastamaan ihmiskunnan sekä antoi yhdessä Pojan kanssa Pyhän Hengen tehtäväksi suorittaa se. Jokainen kuulija on siten tavallaan pakotettu jaottelemaan Jumalan kolmeksi ajatuksissaan olettaen, että Jumala lähetti toisen Jumalan ja toimii kolmannen avulla. Erheellinen Kolminaisuusoppi on selvästi esitetty Athanasioksen uskontunnustuksessa, jossa kuitenkin sanotaan, että ”Niin kuin kristillinen totuus vaatii meitä tunnustamaan kunkin persoonan erikseen Jumalaksi ja Herraksi, samoin yhteinen kristillinen usko kieltää meitä puhumasta kolmesta Jumalasta tai Herrasta.” Tämän mukaan saamme ajatella kolmea jumalaa, mutta emme saa puhua kolmesta jumalasta.2

Uuden Kirkon erovaisuus katolisiin ja reformoituihin nähden?

Swedenborgin kautta ilmestynyt Jumalan Sanan tulkinta antaa materiaan sitoutuneelle maailmalle sille kuuluvan paikkansa luomakunnan taloudellisessa systeemissä. Se on osoitettu olevan ainostaan lähtökohta tai alkuasetelma ihmisen todelliselle sekä ikuiselle elämälle.3 Tähän liittyen tulee muistaa, että Jumalan luodessa maailmankaikkeuden sekä ihmisen, oli Hänellä (Jumalalla) yksi tavoite: enkelitaivas ihmisrodusta.

Kuitenkin nykyisin Maapallon asukkaat ovat henkisesti degeneroituneita ja osa ihmiskuntaa on taantumassa henkiseltä asteeltaan apinan tasolle, ja kentien sitäkin alemmas. Tästä johtuen enkeliainesta tulee Tellukselta pääasiassa vain fyysisesti kuolleista lapsista.

Uuden Kirkon kolminaisuusoppi3, 4

Kuten edellisestä luvusta huomattiin koko kristillisen maailman kolminaisuusoppi perustuu uskoon kolmesta jumalasta, mikä usko pohjautuu väärään Kolminaisuusoppiin.

Jokainen, joka tarkastelee sisimmässään kristillisen maailman kolminaisuusoppia, tutkien sitä Sanan valossa havaitsee käsityksen kolmesta jumalasta on vääräksi, joka vääryys sulloutuu koko teologiaan tuhoten sen. Käsitys Jumalasta sisältyy kaikkiin teologisiin oppeihin ollen teologian olennaisin asia. Teologia sijaitsee ihmismielen korkeimmassa kerroksessa (korkeimmat kerrokset: coelestiaalinen ja spirituaalinen sekä alin kerros: rationaalisluonnollinen) ja, mikäli se teologia väärä, virtaa vääryys alempiin kerroksiin saastuttaen ne.

Uusi Kirkko (UK) opettaa, että Kolminaisuus on yhdessä Jumalassa, Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa seuraavasti: Isä on Jumalan sielu eli Jumalallinen Rakkaus, Poika on Jumalan kirkastettu Ruumis eli Jumalallinen Viisaus ja Pyhä-Henki eli sielusta Ruumiin kautta virtaava Jumalallinen Vaikutus, josta seuraa elämä koko maailmankaikkeudessa, ja sitä vastaavassa henkimaailmassa. Jumala on siis yksi Herra Jeesus Kristus.

Isä ja Herra ovat yhtä, kuten Johanneksen Evankeliumissa todetaan:

”Isä ja minä olemme yhtä … jotta tulisitte tuntemaan ja uskoisitte Isän olevan minussa ja minun olevan Hänessä.” (Joh. 10: 30, 38).

UK myös opettaa, että Kolminaisuus sai alkunsa vasta Jumala Jehovan inkarnoituessa maan pinnalle Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, joka teki äidiltä peritystä maallisesta ruumiistaan vähitellen kiusausten avulla Jumalallisen Ihmisen toisin sanoen Jumalallisen Totuuden ja yhdisti sen Isä Jehova Jumalaan, joka oli Jeesuksen sielu. Jeesuksen Lunastus oli se, että Hän nujersi kiusausten eli helvettien hyökkäyksien avulla helvetit mahdollistaen taivaallisen virtauksen tulemisen jälleen ihmisiin. Taivaallinen virtaus oli estynyt henkimaailmaan (välitila taivaan ja helvetin välissä) kertyneiden pahojen henkien tähden (pahat henget ovat itserakkauteen ja maailmanrakkauteen kiintyneitä, fyysisen kuoleman kokeneita ihmisiä). Näin myös meillä tavallisilla ihmisillä on ollut pelastumisen mahdollisuus Lunastuksen jälkeen tekemällä parannusta. Kirkastamalla eli tekemällä luonnollisen ihmisen (Marialta peritty luonnollisuus) Jumalalliseksi Hän Lunasti ihmiskunnan ikuisesti eli pelasti sen.

Huomion arvoista on, että yksi Jumala, missä on Kolminaisuus, tunnustetaan ajatuksissa että puheessa. Tämä yksi Jumala on siis Jeesus Kristus.

Jokainen kansa maan päällä, jolla on uskonto ja terve järki, toki uskoo, että on yksi Jumala ja että tehdä pahaa on vastoin Jumalaa ja tehdä hyvää on toimia oikein Jumalan silmissä. Kukapa voi hyväksyä sellaista uskontoa, jossa on kolme jumalaa ja jossa hyvät teot eivät merkitse mitään taivaaseen pääsyn kannalta, vaan pelkkä usko.

Jokainen tervejärkinen ihminen epäilisi tällaista uskontoa. Sellainen on kuitenkin nykyajan kristinusko varsinkin reformoitujen kirkkojen opissa. Myös katolilaiset hyväksyvät opin kolmesta jumalasta.

Mitä Uusi Kirkko opettaa pelastumisesta?3,4,5

Kukapa ei tietäisi, että Jumala on Itse Armo ja Laupeus, koska Hän on Itse Rakkaus ja Itse Hyvyys ja nämä ovat Hänen Olemuksensa. Ei voida sanoa Itse Armosta ja Hyvyydestä, että Hän vihastuisi ihmiseen, tulisi hänen vihamiehekseen, hylkäisi hänet ja tuomitsisi hänet kadotukseen, ja silti olisi sama Jumala. Tästä huolimatta monet kirkonmiehet sekä kirkolliskokoukset ovat näin syyllistäneet.

Pelastumisen välittömästä armosta kuvitellaan tapahtuvan, kun ihminen kääntyy Isä Jumalan puoleen ja sanoo esimerkiksi: ”Pelasta minut Isä Jumala Poikasi kärsimyksen ansiosta, joka on pessyt pois minun syntini verellään, ja tee minusta puhdas, vanhurskas ja pyhä Sinun valtaistuimesi edessä.” Tällainen suullinen rukous muka riittäisi pelastukseen, vaikka se tehtäisiin vasta kuolinvuoteella.

Uuden Kirkon mukaan pelastuksen saaminen edellyttää4,5parannuksen tekemistä ja Jeesuksen Lunastus oli helvettien kukistaminen, jonka jälkeen parannus on mahdollista, kun pyytää apua suoraan Herralta Jeesukselta Kristukselta. Näkymätöntä Isä Jumalaa on turha rukoilla.

Tärkeää on muistaa, että UK:n opetusten mukaan ihminen ei ole uudestisyntymisessä mikään passiivinen kuvapatsas, vaan uudestisyntymiseen omalla toiminnallaan osallistuva subjekti. Luonnollisesti uudestisyntymisen prosessissa voima tulee Jumalalta, mutta myös ihmisen täytyy olla aktiivinen, että prosessin onnistuminen olisi mahdollista. Mikäli ihmisellä ei olisi tässä asiassa mitään omaa toimintaa, ei hänellä olisi mitään vapaata tahtoa spirituaalisissa eli henkisissä asioissa. Uudestisyntymisessä täytyy tietysti olla vapaa tahto, että ihminen voi valita, joko hyvän tai pahan väliltä, sekä toden tai väärän väliltä. Uuden Kirkon mukaan ihmisellä on vapaa tahto spirituaalisissa asioissa ja tämä vapaa tahto itse asiassa tekee ihmisestä ihmisen, sillä ilman sitä ihminen olisi eläin. Ihminen voi vapaasti ajatella Jumalan ja uskonnon mukaisesti ja niiden puolesta tai niitä vastaan, niin kuin hän voi tehdä maallisten asioidenkin suhteen.

Uuden Kirkon usko pelkistetyssä muodossa on seuraava:4,5

 1. On yksi Jumala ja Hänessä on Jumalallinen Kolminaisuus ja Hän on Herra Jumala Vapahtaja Jeesus Kristus.
 2. Pelastava usko on uskoa Häneen.
 3. Pahoja tekoja täytyy välttää, koska ne ovat perkeleen ja perkeleestä.
 4. Hyviä tekoja pitää tehdä, koska ne ovat Jumalan ja Jumalasta.
 5. Ja näitä tekoja tulee ihmisen tehdä ikään kuin itsestään, silti uskoen, että ne ovat Jumalasta hänen kanssaan ja hänen kauttaan. Kaksi ensimmäistä kohtaa koskevat uskoa, kaksi seuraavaa lähimmäisenrakkautta ja viides uskon ja lähimmäisenrakkauden yhdistymistä ja samalla Herran sekä ihmisen yhdistymistä. Tämä on Uuden Kirkon usko yksinkertaisessa muodossa.

Mainittakoon vielä, että Herran Jeesuksen Kristuksen ymmärtämisen lisäksi Jumalan Inkarnaatioksi, tulee pelastumisen kannalta ihmisen elää Kymmenen Käskyn mukaisesti, niin sisäisessä mielessään kuin myös ulkoisessa elämässään.

Jehova ei ollut kiukutteleva hirmuhallitsija

Eri aikakausina Jumala on ottaanut erilaisen nimen. Vanhan Testamentin aikana Jumala tunnettiin esimerkiksi nimellä Jehova, ja Uuden Testamentin aikana nimellä Herra Jeesus Kristus. Usein kuvitellaan, että Vanhan Testamentin aikana Jumala oli erittäin ankara tuomitsija ja jopa tyranni, kuitenkin Jumala on aina ollut sama kaikilta ominaisuuksiltaan ääretön Kaikkivaltias, joka on, ja aina ollut, Itse Armo ja Laupeus, koska Hän on Itse Rakkaus ja Itse Hyvyys. Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa Jumala kuitenkin otti kolminaisuuden muodon, jota ennen Jumalan Inkarnaatiota ei ollut.

Yleisesti ihmiset ovat päätyneet siihen tulokseen, että Vanhassa Testamentissa, kuten Mooseksen Viidessä Kirjassa kuvattu Jumala olisi ollut ”julma hirmuhallitsija”. Tämä ihmisten luulo on tietysti suuri erehdys ja on syntynyt siksi, että Jumalan Sanan, eli tiettyjen Raamatun Kirjojen sisäisiä merkityksiä ei ole tunnettu.

Nimittäin Jumalan Sanan jokaisella yksityisellä sanalla on kolme merkitystä: kirjaimellinen eli luonnollinen, spirituaalinen eli henkinen ja coelestiaalinen eli taivaallinen. Ihminen saavuttaa yhteyden Jumalaan ja taivaisiin juuri hänen lukiessaan tai kuunellessaan Sanan kirjaimellista merkitystä, sillä Sanassa on kahden sisäisen merkityksen johdosta Jumalallinen Voima. Lukiessamme Vanhaa testamenttia sisäisten merkityksien valossa, Sanassa ei ole havaittavissa armotonta Jumalaa.

Esimerkkinä Sanan yleisestä sisäisestä merkityksestä voidaan esittää Danielin Kirjan viimeisen luvun (XII) yleisestä sisäisestä merkityksestä.

Luku XII

Jae              Yleinen sisäinen merkitys

1                 ”Lähellä loppua alkaa Uusi Kirkko, jossa palvellaan Herraa ja jossa omaksutaan lähimmäisenrakkauden usko,

2, 3              Silloin ne, jotka ovat tässä uskossa, päätyvät taivaaseen, mutta muut eivät.

4                  He tulevat älykkäiksi.

5-7               Kaikki tämä tulee tapahtumaan aikakauden täyttymyksessä.

8,9              Tämä paljastus on Herralta.

10                Pahat eivät ymmärrä tätä, vaan ainoastaan hyvät.

11-13           Tämä on kirkon alku”

Yllä esitetty esimerkki löytyy E. Swedenborgin teoksesta Invärtes meningen af Profeterna och Psalmerna (sivut 88-89.)

Uusi Jerusalem on Herran oma kirkko. Swedenborgin kautta tullut Taivaallinen Oppi on lopullinen ja oikea tieto Jumalasta, taivaasta ja helveteistä. Sen avulla voidaan estää perkeleen eli sionistisen eliitin tuhotyö. Uusi Jerusalem on taisteleva kirkko, jonka tulee ikuisesti taistella perkelettä vastaan. Uusi Jerusalem on vastaavaisuustieteen ”vaimo” ja ”juutalaisista”muodostunut eliitti ”käärme” eli per­kele. Uuden Jerusalemin tehtävä on murskata tuon käärmeen pää: ”minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja vaimon siemenen välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän”(1 Moos. 3: 15). Pään murskaaminen tarkoittaa vallan pois­ottamista. Kantapäähän pistäminen taas tarkoittaa aistilliseksi tekemistä eli siis johdattamista maallisiin asioihin taivaallisten sijaan.  Tämän vuoksi jokaisen Uuden Kirkon jäse­nen tulee toimia käärmeen juonien pal­jastamiseksi ja siten ihmiskunnan pelastamiseksi. Ny­kyinen rappeutunut ”kris­­tillinen” kirkko on tehnyt liiton sio­nismin kanssa. Uuden Kirkon tulee tehdä yhteistyötä järkevien mus­limien kans­sa, sillä sionismi uh­kaa myös  islamia. Yksi uhkatekijä on sionistien taholta läntisen koalition usuttaminen poliittisen Lähi-idän alueella olevien valtioiden kimppuun sekä suurelta osin islamilaisesta maailmasta koostuvan väestönsiirron rekrytointi Eurooppaan, mikä tekee tuhon eurooppalaisesta kantaväestöstä.

Islamista puheen ollen, todettakoon, että keskeisin ero islamin ja kristinuskon välillä on suhtautuminen Jeesukseen. Jeesus on Koraanissa yksi suurista profeetoista ennen Muhammedia. Islam ei hyväksy nykyisten ”kristittyjen” oppia kolmesta jumalasta ja pitää sitä suorastaan jumalanpilkkana, ja tässä se on aivan oikeassa. Nimenomaan virheellinen kolminaisuusoppi kolmesta erillisestä jumalasta on islamin samoin kuin Uuden Kirkon opin mukaan helvetillinen, sillä molemmat tunnustavat vain yhden Jumalan.

Mitä on juutalaisuus?

Juutalaisuus perustuu Talmudin oppeihin. Valtavirtaisen tiedon mukaan Talmudin katsotaan sisältyvän juutalaisten yhteiskunnalliseen ja lainopilliseen kirjoitusten kokoelmaan, johon juutalainen laki perustuu. Talmud on siten antanut ratkaisuja juutalaisen yhteisön käytännön asioihin ja muovannut juutalaisten ajattelutapaa ja arvoja ensimmäisen vuosituhannen alusta nykypäivään asti.

Talmud juutalaisuudesta erillään ovat karaiittijuutalaiset, jotka eivät hyväksy rabbiinijuutalaisuuden Talmud-kirjallisuutta laillisena auktoriteettina, vaan pitäytyvät pelkkään Tanakiin eli Vanhan Testamentin tulkintaan. Tulee muistaa, että juutalaisissa on myös antisionisteja.

Nykyään juutalaisuuden muotona tunnetaan rabbiinijuutalaisuus, joka kehittynyt farisealaisesta tulkinnasta. Sen sanotaan perustuvan Tooran (Vanha Testamentti) lakiin ja sen noudattamiseen sekä selitykseen rabbiinisen kirjallisuuden, niin kutsutun suullisen Tooran pohjalta (Talmud ja Mišna)

Toisin sanoen juutalaisuus pohjautuu Talmudin oppeihin. Juutalaisten rabbiininen kirjallisuus ei ole koskaan lukenut tai tutkinut Vanhaa Testamenttia, jota Tooraksi nimitetään, Jumalan Sanana, vaan kyseinen juutalaisuus on käyttänyt sitä ainoastaan omien itsekkäiden ja hyvin syrjivien päämääriensä saavuttamiseksi. Tällainen juutalaisuuden tulkinta on maailman valloitukseen tähtäävä poliittinen ohjelma.

Talmud

Talmud (hepreaksi: oppi, opetus) on juutalainen Tooraa eli Mooseksen kirjoja ja Vanhan testamentin profeettojen lukuja tulkitseva (tai väärentävä) selitysteos. Talmudia kutsutaan myös juutalaisten yhteiskunnallisten ja lainopillisten kirjoitusten kokoelmaksi. Talmud jakaantuu kahteen versioon: Talmud Jerušalmi (Jerusalemin T.) ja Talmud Bavli (Babylonian T.). Näistä jälkimmäisen sanotaan olevan sisällöltään kattavampi ja Talmudista puhuttaessa useimmiten viitataan Babylonian kokoelmaan. Talmudin osat ovat Mišna ja Gemara. Mišnan sisältö päätettiin lopullisesti noin 190 jKr, jolloin se sai kirjallisen muotonsa. Mišna on kirjoitettu hepreaksi. Gemara pohjautuu Palestiinan rabbien keskusteluihin mišnasta; sisältö sai lopullisen muodon ja kirjallisen asun noin vuonna 500 jKr.

Talmudia ja sen noudattajaa kuvaavat hyvin Herran Sanat: ”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.” (Joh. 8: 44).

Tällä Jeesus tarkoitti juutalaisten rabbien oppia, ”isien perimätietoa”, jonka he olivat luoneet mielikuvituksestaan. Vapahtajan mukaan tuo ”isien perimätieto” oli ja on edelleen perkeleestä ja teki tyhjäksi Jumalan Sanan.

Vaikka Talmud sai suullisen muotonsa vasta Jeesuksen jälkeen, oli kyseinen oppi suullisena lakikokoelmana eli isien perimätietona rabbien keskuudessa ennen Jeesuksen syntymää.

Talmud kääntää Mooseksen kirjat eli Tooran rasismiksi: Talmudin mukaan kaikki lait sitovat vain juutalaisia, jotka vain ovat ihmisiä ja muut kansat ovat eläinten ulostetta. Talmud ja sen mukaisesti kiihkomielisesti noudatettu äärijuutalaisuus on rasistinen maailmanvalloitusohjelma, jonka mukaan ei-juutalaiset tulee hävittää ja osa heistä alistaa orjiksi palvelemaan ”juutalaisten” eliittiä. Edellä mainittuun saadaan vahvistusta, kun seuraavaksi luetaan otteita Talmudista ja muusta siihen liittyvästä rabbiinisesta kirjallisuudesta.

Talmudin ja muiden rabbiinisen kirjallisuuden anti on niin irvokasta, että sitä on vaikeaa julkistaa. Tässä kuitenkin joitakin esimerkkejä:

Hilkoth Akum X,1: Kristityt joko käännytettävä tai tapettava.

Zohar I 219b: Kristittyjen johtajat epäjumalanpalvelijoita, heidät on tapettava.

Zohar II, 43aa: Kristittyjen hävittäminen on välttämätön uhritoimitus.

Hilkoth Akum X,2: Kristinuskoon kääntyneet juutalaiset tulee tappaa ja heitä on vainottava loppuun asti.

Jalkut Simoni 245: Jokainen, joka vuodattaa kristittyjen veren, saa Jumalan hyväksynnän aivan kuin olisi uhrannut hänelle

”Ei-juutalainen, joka vain vilkaiseekin Tal­mu­diin on tuomittu kuolemaan (Sanhedrin 59a) ja ”Keskus­tele­minen ei-juutalaisen kanssa uskonnollisista asioistamme olisi samaa kuin tappaa kaikki juutalaiset, sillä jos ei-juu­talaiset saisivat tietää, mitä me opetamme heistä, tappaisivat he meidät avoimella kadulla” (Libbre David 37).

Myös pedofiliavitsaus kiusaa tiettyjä juutalaisyhteisöjä:

Tiettyjen juutalaisyhteisöjen pedofiliavitsaus20 juontaa juurensa rabbiinisesta kirjallisuudesta, kuten Talmudista. Kirjoitetaanhan Talmudin Soncinon painoksessa sanhedrin 76a:n [1]   alaviitteessä, että: ”Avioliitto solmittiin tietenkin niihin aikoihin paljon nykyistä nuoremmalla iällä.” Sanhedrin 69b [2] sanoo, että naisen antaessa alaikäisen poikansa työntyä häneen on hän silti kelvollinen naimaan papin. Tämä johtuu siitä, ettei alaikäinen poika ole Talmudin silmissä ”mies”, joten Talmudin mukaan seksillä alaikäisen kanssa ei ole moraalista tai laillista merkitystä juutalaisille (sanhedrin 52b [3]).

Ja Talmud Jeesuksesta:

Jebamoth 49a: Jeesus oli aviorikoksen tuloksena syntynyt äpärä. Kallah 1b: Jeesus oli avioton lapsi, joka oli siitetty kuukautisten aikana. Sanhedrin 67a; Abodah Zarah II; Sabbath XIV: Jeesus oli Pandira-nimisen sotilaan poika. Sabbath 104b: Jeesus oli noita ja hullu. Maria oli aviorikoksen tekijä.

Talmudiin pohjautuva äärimmäinen juutalaisuus on poliittinen ohjelma

Juutalaisten eliittiryhmistä tai paremminkin kasaariryhmistä muodostuvan eliitin itsekkyys on saavuttanut lakipisteensä. Talmudistit ja sionistit muodostavat nykyisin jättiläsmäisen ja äärimmäisen hyvin järjestäytyneen mafian, jonka tavoitteena on Talmudin opin mukaisesti maailman valloittaminen, kristittyjen tuhoaminen sekä kaikkien kansojen alistaminen orjuuden kaltaiseen tilaan. Globaalien eliittiryhmien kansainvälinen petokseen, koronkiskontaan, mediavaltaan, sodanlietsontaan sekä muidenmuassa Mossadin kautta tapahtuviin murhiin perustuva kansojen rappeuttava toiminta on rikos ihmiskuntaa vastaan. Tällaista ”juutalaistaeliittiä” tai sionisteja pitäisi kohdella negtiivisenä poliittisena toimijana eli jättiläsmäisenä mafiana.7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Lopuksi todettakoon, että sääliksi käy niitä nykyisiä ”kristillisiä kirkkoja ja kristittyjä”, joista suuri osa hyväksyy aikanamme käsityksen, että juutalaiset ovat ”Jumalan valittu kansa” ja että Israelin valtio on ”Raamatun ennustusten täyttymys”. Tällainen valheellinen käsitys on syntynyt, kun Sanaa tulkitaan omalla ymmärryksellä eli ilman Taivaallisen Opin valaistusta, joka siis tulee Jumalalta.

Markku Juutinen

Lähteet

 1. Historia (21.10.2019). Mitä eroa on protestanteilla ja katolisilla. Saatavina: https://historianet.fi/yhteiskunta/uskontojen-historia/reformaatio/mita-eroa-on-protestanteilla-ja-katolisilla [4]
 2. Swedenbor, Emanuel. Lyhyt esitys Uuden Kirkon opista”. Tämän kirjan

alkulehdelle Swedenborg kirjoitti Herran nimenomaisesta määräyksestä tekstin ”Hic Liber est Adventus Domini, Scriptum ex Mandato” (tämä kirja on Herran Tuleminen, kirjoitettu käskystä).

 1. Swedenborg, Emanuel (250-vuotisjulkaisu 1688-1938). Uusi Jerusalemi ja sen Taivaallinen Oppi. Swedborg society (Inc.) 20 Hart Street, London.
 2. Swedenborg, Emanuel (2016). Taivas ja helvetti. Nova Hierosolyma ry.
 3. Swedenborg, Emanuel (1995). Arcana Coelestia (8860-8912). London The Swedenborg society.
 4. Swedenborg, Emanuel (1909). Invärtes meningen af Profeterna och Psalmerna (sivut 88-89.) Stockholm Nykyrkliga Bokförlagt.
 5. Benson, Ivor (1992). The Jewish Impact on Twentieth Century History. USA.
 6. Brezezinski, Zbigniew (1970). Between Two Ages. USA.
 7. Ostrovski, Victor & Hoy Claire (1990). By Way of Deception. USA. (Suom. Petoksen kautta, Hyvinkää 1991).
 1. http://www.businessinsider.com/the-rothschild-gang-shadow-conspiracy-or-rumor-2011-6?IR=T [5] 11. http://www.investopedia.com/ask/answers/033015/what-was-nathan-rothschilds-interest-funding-napoleonic-wars.asp [6]
 2. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint KyNew York Times 26.-30.11.1947. Sit. Niemi, Pertti (2001). Johdatus Emanuel Swedenborgin filosofiaan. Turku: TAB-kirjat.

13.Rami, Ahmed (1988). Vad är Israel? Stockholm: Kultur förlag Gerhard, William D.; Millington, Henry W. (1981). Attack on a SIGINT Collector, the USS Liberty [7] (PDF).

 1. NSA History Report, U.S. Cryptologic History series (Report).
 2. National Security Agency. Archived from the original [8] (PDF) on 30 October 2012. partially declassified 1999, 2003.
 3. Crewdson, John (2 October 2007). ”New revelations in attack on American [9]
 4. Hansson, Peter (17.8.2016). DC. Saatavilla: http://dailycaller.com/2016/08/17/leaked-board-documents-soros-organization-tried-to-buy-supreme-court-ruling-on-illegal-immigration/ [10]
 5. Radio Islam. Saatavilla: Den judefrågan [11]; http://www.radioislam.org/islam/svenska/fildok/filer/tutti/judefragan.htm [11]
 6. Coudenhove-Kalergi (1925). Praktischer idealismus. PANEUROPA-VERLAG WIEN-LEIPZIG
 7. VICE (11.12.2013). The Child-Rape Assembly Line. Saatavina: https://www.vice.com/en_us/article/qbe8bp/the-child-rape-assembly-line-0000141-v20n11 [12]

……………………….

Sefaria. The William Davidson Talmud. Saatavina:  https://www.sefaria.org/Sanhedrin.69b.9?lang=bi&with=all&lang2=en [13]

Sefaria. The William Davidson Talmud. Saatavina: https://www.sefaria.org/Sanhedrin.69b.5-6?lang=bi&with=all&lang2=en [2]

Sefaria. The William Davidson Talmud. Saatavina: https://www.sefaria.org/Sanhedrin.52b.1?lang=bi&with=all&lang2=en [3]