- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Koronarokotepassi on perustus- ja yhdenvertaisuuslain vastainen

Koronapassi ei mitenkään edistäisi kansanterveyttä. Selvästi on havaittavissa, että toteutuessaan koronapassi syrjisi ihmisten henkistä ja fyysistä vapautta sekä tähän kuuluvaa itsemääräämisoikeutta. 

Lisäksi koronapassin toteutuminen pitää rokottamattomia sairaana, vaikka nämä olisivat terveitä, sulkien heidät yhteiskunnan tapahtuminen ulkopuolelle. 

Koronapassihanke rikkoo yhdenvertaisuutta 

Yhdenvertaisuuslain 8 § sisältää sen, että perustuslain 6 § on pidettävä voimassa, mikä velvoittaa 6 §:n mukaan sitä, että ihmisiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan terveydentilan perusteella.

Koronapassin toteutuessa realisoituu eriasteinen syrjintä. Ja syrjistä on kielletty Suomessa perustuslain, yhdenvertaisuuslain, tasa-arvolain, rikoslain ja monien erityislakien nojalla. Se kielletään myös Suomen allekirjoittamissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. 

Yhdenvertaisuuslain 8 §:n mukaan tämä määräys on voimassa myös silloin, kun syrjintä perustuu ihmisen terveydentilaa koskevaan oletukseen. 

                        __________ 

Tässä artikkelissa on hyödynnetty haastattelua, jossa Mikko Kemppe haastattelee [1] oikeusnotaari Aki Nummelia.   

                   _________________ 

Esimerkkejä siitä kuinka koronapassihanke rikkoo perustuslakia ja yhdenvertaisuutta 

Perustus- ja yhdenvertaisuuslaki kieltää ihmisten asettamisen eriarvoiseksi terveydentilan tai oletetun terveydentilan perusteella. 

  1. Ihmisen vapaata tahtoa ei kunnioiteta 

Potilaslain 6 §:n mukaan potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan ja potilaalla on oikeus kieltäytyä hoitotoimenpiteestä. Yleissopimuksessa ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian sekä lääketieteen alalla todetaan, että

”𝘵𝘦𝘳𝘷𝘦𝘺𝘵𝘦𝘦𝘯 𝘬𝘰𝘩𝘥𝘪𝘴𝘵𝘶𝘷𝘢 𝘵𝘰𝘪𝘮𝘦𝘯𝘱𝘪𝘥𝘦 𝘷𝘰𝘪𝘥𝘢𝘢𝘯 𝘴𝘶𝘰𝘳𝘪𝘵𝘵𝘢𝘢 𝘷𝘢𝘪𝘯, 𝘫𝘰𝘴 𝘬𝘺𝘴𝘦𝘪𝘯𝘦𝘯 𝘩𝘦𝘯𝘬𝘪𝘭ö 𝘰𝘯 𝘢𝘯𝘵𝘢𝘯𝘶𝘵 𝘴𝘶𝘰𝘴𝘵𝘶𝘮𝘶𝘬𝘴𝘦𝘯𝘴𝘢 𝘷𝘢𝘱𝘢𝘢𝘴𝘵𝘢 𝘵𝘢𝘩𝘥𝘰𝘴𝘵𝘢𝘢𝘯 𝘫𝘢 𝘵𝘪𝘦𝘵𝘰𝘪𝘴𝘦𝘯𝘢 𝘬𝘢𝘪𝘬𝘪𝘴𝘵𝘢 𝘢𝘴𝘪𝘢𝘢𝘯 𝘷𝘢𝘪𝘬𝘶𝘵𝘵𝘢𝘷𝘪𝘴𝘵𝘢 𝘴𝘦𝘪𝘬𝘰𝘪𝘴𝘵𝘢” (5 artikla). 

Toisin sanoen näiden lakipykälien mukaan ihmisten ei ole pakko ottaa vastaan heille tarjottuja hoitotoimenpiteitä. 

  1. Koronapassin toteutuminen pitää rokottamattomia sairaana sulkien heidät yhteiskunnan tapahtuminen ulkopuolelle 

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) esityksen mukaan ihmiset, jotka eivät hanki koronapassia ovat potentiaalisesti sairaita, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa. Takuulla on varmaa, että lukuisat täysin terveet ihmiset kieltäytyvät rokotuksista ja täten eivät voi saada koronapassia. 

Yllä esitettyyn viitaten toteutuu syrjistä siksi, että oletetaan jonkun olevan sairas, vaikka hän olisi terve. Ja tämä sairaaksi oletettu terve suljetaan yhteiskuntaan kuuluvista tapahtumista ja osittain kulttuurin ulkopuolelle, vain oletusten perusteella. Tässä siis rikotaan sekä perustuslakia että (mielestäni) erikoisesti yhdenvertaisuuslakia. 

  1. Vartijat, portsarit ja muiden julkisten tilojen henkilökunta “terveydenhoidon” ammattilaisina 

Ei löydy oikeudellisia perusteita sille, että koronatodistuksien tarkastajat, jotka useinkaan eivät ole terveyden ja sairaanhoidon ammattilaisia, pystyvät hankkimaan itselleen tiedon tarkastettavien ihmisten terveydenhoitoon liittyvistä asioista. Säilyttävätkö nämä tarkastajat ihmisten tiedot salassa? Tuskinpa! Nykyinen koronatilanne, jota kutsutaan “epidemiatilanteeksi”, ei muodosta uhkaa vaarallisen taudin leviämisestä. Tällöin myös koronapassit tarkastuksineen ovat laittomia. 

  1. Laki takaa jokaiselle oikeuden osallistua kulttuurielämään 

Asetuksessa, joka koskee taloudellisia, sosiaalisia sekä sivistyksellisiä oikeuksia kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamiseksi (nk. TSS-sopimus) takaa kullekin oikeuden osallistua kulttuurielämään (15. Artikla). Tähän nojautuen STM:n esitys ei noudata tätä TSS-sopimuksen takaamaa oikeutta. Lisäksi Perustuslain 9 § takaa oikeutuksen liikkumisvapauteen. 

Lääketieteellisiä perusteluja koronapassihanketta vastaan 

Tampereen yliopiston sivuilla kirjoituksessa “Rokotetutkimuksen vaiheet” muiden muassa sanotaan, että: 

 “Uuden rokotteen kehittäminen on vaativa urakka, joka kestää kaikkine vaiheineen yli kymmenen vuotta. Vain pieni osa valmisteista selviää kliinisiin tutkimuksiin asti, ja vielä harvemmat päätyvät valmiiksi tuotteiksi.”1 

Yllä mainitusta huolimatta STM painostaa ihmisiä hyväksymään uutta ja täysin tuntematonta teknologiaa edustavan covid –19 rokotteen ottamisen, vaikka sitä on testattu erittäin lyhyen aikaa, verrattuna siihen, että normaalisti uuden rokotteen kehittäminen, kuten yllä todettiin, kestää jopa yli kymmenen vuotta. 

Fimeassa on 13.10.2021 mennessä käsitelty ja ilmoitettu jo yli 2982 vakavaa haittavaikutusilmoitusta koronainjektioista*, mukaan lukien 125 ilmoitusta rokotetun menehtymisestä rokotteen seurauksena.2 Yli 13 800 haittavaikutusilmoitusta odottaa käsittelyä, ja ilmoitusten määrä lisääntyy jatkuvasti.2 

_________________ 

*) Covid-19 rokotteet: mRNA-rokote Comirnaty, mRNA-rokote Spikevax (Moderna ja Adenovirusvektorirokote Vaxzevria (AstraZeneca) 

Verenhyytymät koronarokotteesta 

Tohtori Charles Hoffen [2] mukaan voisi olla mahdollista, että useimmat rokotetut ihmiset kuolevat kolmen vuoden kuluessa. Väitettään hän perustelee havaittuihin mikroskooppisiin verihyytymiin suurimmalla osalla rokotetuista potilaista. Nämä hyytymät Hoffen mukaan aiheutuvat mRNA-rokotusten piikkiproteiineista.  

Hoffe selittää yllä mainittua seuraavasti:  

Esimerkiksi, kun Covid-rokotteen (k-rokote) Modernan mRNA molekyyliä injektoidaan käsivarteen, jää tätä ainetta sinne vain 25 prosenttia ja immuunijärjestelmä kerää loput 75 prosenttia syöttäen olemattoman pienet lähetti-RNA -paketit verenkiertoon, vaikka niiden pitäisi imeytyä soluihin.  

(Infektiotaudit ja rokotukset sivuston mukaan RNA [3] on ribonukleiinihappoa. Soluissamme on erilaisia ribonukleiinihappoja, joilla on erilaisia tehtäviä. Esimerkiksi lähetti-RNA:n (mRNA) sisältämän koodin eli valmistusohjeen perusteella solu kykenee tuottamaan elimistön tarvitsemia proteiineja.)  

Lähetti-RNA voi imeytyä ainoastaan Verenkierrosta lähetti-RNA voi ainoastaan imeytyä verisuonten seinämien soluihin. Imeytyminen tapahtuu hiussuonissa, joiden verenkierto on hidasta, siis hitaampaa kuin laajemmissa verisuonissa. Lähetti-RNA:n imeytyessä verisuonten seinämissä sijaitseviin soluihin, lähetti paketit aukenevat ja niiden sisältö vapautuu ja samalla kehomme valmistautuu lukemaan näitä lähetti-RNA:ta. Elimistömme aloittaa tässä tilanteessa triljoonien k-rokotteen piikkiproteiinien tuotannon. Vaikka olisimme saaneet 40 triljoonaa geeniä, pystyy Hoffen mukaan kukin geeni tuottamaan monenlaisia Covid-piikkiproteiineja.   

Piikkiproteiinien tarkoituksena on aktivoida kehomme tunnistamaan tämän vieraan proteiinin ja käynnistää vasta-aineiden tuottamisen koronatartuntoja vastaan.  

Hoffen mukaan syntyy ongelma koronaviruksien piikkiproteiinien yhdistyessä osaksi viruskapselia eli siitä muodostuu osa viruksen ympärillä olevaa soluseinämää. Merkille pantavaa on se, että viruskapseli ei ole viruksessa, vaan k-rokotetun soluissa ja siitä on tässä tapauksessa muodostunut osa verisuonten soluseinämän sisäpintaa.  

Verisuonia reunustavien solujen ovat, ja niiden pitää olla sileitä, jotta veri pystyy virtaamaan tasaisesti ja esteettömästi. Mutta k-rokotuksen vaikutuksesta ovat siellä nyt nämä piikkipalat, jotka Hoffen mukaan ovat syynä verihyytymien muodostumiselle.   

Viimeisten kuukausien kuluessa on selvennyt, että koronarokotteet eivät estä tartuttamista, mikä tekee tyhjäksi perustelut koronapassin tarpeellisuuden puolesta. Esimerkiksi Israelissa, joka sanotaan kuuluvan maailman rokotetuimpiin valtioihin, jo suurin osa koronaviruksen vuoksi sairaalahoitoon joutuvista on saanut täyden rokotussarjan, ja rokotetut ovat olleet vahvasti edustettuina, ilmeisesti enemmistönä, myös positiivisen testituloksen saaneissa. Tästä on uutisoinut mm. Israel Today -media [4] muistuttaen, ettei koronainjektio estä viruksen tarttumista sen enempää kuin tartuttamistakaan. Tästä k-rokotteen turhuudesta huolimatta THL:n Mika Salminen toteaa MTV3 [4] –uutisissa, että “Jos on saanut koko rokotussuojan, on erittäin hyvin suojassa vakavalta taudilta. Mutta jos et ole saanut rokotetta ja olet aikuinen, ennemmin tai myöhemmin sairastut tähän tautiin. Ei välttämättä tänä talvena, siihen voi mennä vuosia.” Muistuttaen tässä vielä Salmista, että parhaimmillaankin koronarokotteen suoja kestää vain muutaman kuukauden. 

Samoin Euroopassa tartuntoja on ilmennyt eniten korkean koronarokotekattavuuden maissa. 

Vuonna 2020 THL:n sivulla todettiin: Suomessa on todettu 7. toukokuuta mennessä 255 koronavirustartuntoihin liittyvää kuolemantapausta. 211 tapauksesta on saatavilla tarkempia tietoja, ja näistä 88 prosenttia oli yli 70-vuotiaita. Mediaani-ikä on 84 vuotta. Työikäisten kuolemantapaukset ovat hyvin harvinaisia ja lasten ja nuorten kuolemia ei ole todettu lainkaan.3   

Kysymyksessä ei siis ole mikään pandemia, eikä vakava covid-19 epidemiatilanne, vaan ylilietsottu pelkopandemia uuden hallinto ja valvonta järjestelmän luomiseksi 

Tiivistelmä ja päätelmät 

Ensinnäkin itse koronapassiasiasta voidaan sanoa, että koronapassi ei mitenkään edistäisi kansanterveyttä. Selvästi on havaittavissa, että toteutuessaan koronapassi syrjisi ihmisten henkistä ja fyysistä vapautta sekä tähän kuuluvaa itsemääräämisoikeutta. 

Lisäksi koronapassin toteutuminen pitää rokottamattomia sairaana sulkien heidät yhteiskunnan tapahtuminen ulkopuolelle. 

Yllä esitettyyn viitaten toteutuu syrjistä siksi, että oletetaan jonkun olevan sairas, vaikka hän olisi terve. Ja tämä sairaaksi oletettu terve suljetaan yhteiskuntaan kuuluvista tapahtumista ja osittain kulttuurin ulkopuolelle, vain oletusten perusteella. Tässä siis rikotaan sekä perustuslakia että (mielestäni) erikoisesti yhdenvertaisuuslakia. 

Vastustamme koronapassihanketta ja sen toteuttamista käytännössä. 

_________ 

Juutalaismafian kontrolloiman valtamedian saastuttavan propagandan ansiosta nykyistä koronarokotepassihanketta on väärin kutsuttu “natsipassiksi”. Voidaan kuitenkin kaivaa lähteitä, ja todeta, että kansallissosialistisessa Saksassa ei ollut pakollista rokotepassia. Luonnollisesti sota-aikana virkavalta saattoi helpommin tarkistaa henkilötietoja. Näin oli varmasti tapahtunut myös toisen maailmansodan aikana jokaisessa sotaan osallistuneessa valtiossa, niin myös Suomessa. 

Nykyisen Suomen rinnastaminen Hitlerin Saksaan tai sen tiettyihin poliittisiin suuntauksiin on täysin juutalaismafian masinoimaa aivopesun tulosta. Hitlerin Saksa ja nykyinen Suomi eroavat toisistaan kuin yö ja päivä. Mielestäni on kansallissosialistisen Saksan tiettyjen edistyksellisten arvojen häpäisyä nimittää nykyistä Suomen poliittista järjestelmää ja sen valtiovaltaa “natsivaltioksi”, “natsitouhuksi” tai nykyisen rikollisen ja rappeutuneen Suomen koronapassihanketta “natsipassiksi”. 

Perustelut: 

Nykyisen Suomen tilanne; 

Ensinäkin Suomessa viranomaisten ja poliittisten vallanpitäjien toimesta maamme on alistettu globaalien rahaimperiumien maksumiehiksi sekä EU:n käytännössä Euroopan unionin liittovaltion syrjäiseksi pohjoiseksi maakunnaksi. Suomessa isänmaallisuus ja kansallinen kulttuuri-identiteetti ja ennen muuta uskonnot ovat häpäisty ja romutettu. Eettiset arvot ovat täydellisesti täydellinen mitätöity. Tällöin ihmisten toiminnan kannustimiksi ovat kohonneet hedonismi ja fyysisiä suorituksia korostavat asiat. Tähän kaikkeen ovat välillisesti syyllisiä maan poliittiset vallanpitäjät, viranhaltijat ja opetushallitus ja -ministeriö. 

Läntisissä maissa, kuten myös Suomessa uusliberalistisen talouspoliittisen suuntauksen kautta kansallisvaltiot ovat menettäneet poliittista vaikutusvaltaansa ylikansallisille instituutioille, kuten Maailmanpankille, Maailman kauppajärjestö WTO:lle ja Kansainväliselle valuuttarahasto IMF:lle, ja monikansallisille jättiyrityksille. Nykyisin “koronakriisin” myötä negatiivisen globalisaation ote esimerkiksi Suomessa on kiristynyt entisestään. 

Suomen poliittiset johtajat presidenttiä myöten haluavat Suomen kiihkeästi lähestulkoon maailman laajuiseen kansojen yhteisöön. Tässä asetelmassa ei Suomen itsenäisyydellä ole mitään merkitystä; kaikki määräysvalta on luovutettu Suomesta ulkomaiselle eliitille, jota voimakkaimpana edustaa Bryssel. Täysin selvää on, että myös koronapassin painostus Suomessa on saapunut ulkovalloilta. Täytyy muistaa, että Suomen pääministerillä Sanna Marinilla ja Annika Saarikolla on kytkökset Maailman talousfoorumiin. Näillä molemmilla naisilla on  Young Global Leaders [5] -jäsenyys, mikä on globaali järjestö.   

Kansallissosialistisen Saksan tilanne; 

Kansallissosialistinen Saksa sen sijaan taisteli  saksalaisten ja Saksan yhteisen hyvän toteutumiseksi. Luonnollisesti siellä vaalittiin korkeita moraalisia ja uskonnollisia arvoja isänmaan parhaaksi.  

Kansallissosialistisessa Saksassa edistettiin työväenluokan asiaa, muiden muassa siten, että lisättiin työllisyyttä ja yritysvoittojen jakoa työntekijöille, pääomatulojen kontrolloimista, keinottelun ja koronkiskonnan kieltämistä, suuryrityksien sosialisoimista, pääoman herruuden lakkauttamista sekä vapaakaupan sijaan ajettiin omavaraistaloutta. Lyhyesti sanoen pidettiin yllä sääntelevää valtiovaltaa, työnarvon antikapitalistista korostusta ja tavoiteltiin rajoittamaan plutokratiaa sekä koron ja ulkomaanvelan vaikutusta kansallisessa talouselämässä. Valtiolla oli keskuspankki ja oma raha, jota se käytti korottomasti investointeihin. Ulkomaisessa vaihtokaupassa maksuvälineenä sovellettiin sekä rahaa että tavaroiden vaihtoa. 

Tässä ei todellakaan ole mitään moittimista ja voidaan sanoa, että kansallissosialistinen Saksa oli taatusti demokraattisempi kuin nykyinen Suomi. Hitlerin Saksa ei syrjinyt juutalaisia uskonnon tai etnisyyden perusteella. Saksa otti juutalaisia pakolaisia vastaan avosylin Venäjän ensimmäisen vallankumouksen (1905-1907)  yhteydessä. Tästä kaikesta armeliaisuudesta palkkioksi sionistit eli juutalaismafia ja sen verkostot myivät (Balfourin julistus [6]) Saksan vain saadakseen itselleen Palestiinan, jonne he sittemmin perustivat Israelin, josta kehittyi ydinasevaltio, joka uhkaa koko maailmanrauhaa olemassaolollaan. Alkuperäisenä syynä juutalaisvastaisuudelle eivät siis olleet etniset ja uskonnolliset tekijät vaan se, että sionistit olivat pettäneet Saksan. Ennen toista maailmansotaa Saksa joutui todellakin kamppailemaan juutalaismafiaa vastaan Saksassa, pelastaakseen maansa ja kansalaisensa kansainvälisen juutalaismafian vainolta (esim. tappavat boikotit ja kauppasaarrot). 

Nykyisyyteen 

Ylilietsottu ”koronakriisi” eli pelkopandemia, ja siihen sisältyvä laiton koronapassihanke kuuluvat saumattomasti Maailman talousfoorumin perustajan juutalaisen [7] Klaus Schwabin kirjoituksissaan kuvaamaan Uuteen Maailmanjärjestykseen. Schwabin kirjoittamissa kirjoissa selvitetään sitä millaiseksi maailma on muodostuva muiden muassa Davosin [8] agendan mukaisessa WEF:n järjestelyihin sisällytetyssä The Great Reset –operaatiossa.   

Lyhyesti sanoen The Great Reset [9]-operaatiossa niin kutsutun uuteen yhteiskuntasopimukseen perustuen luotaisiin rodullinen yhdenvertaisuus, joka perustuisi esimerkiksi sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle sekä luonnonsuojelemiselle. Eliitin tavoitteena siten olisi hiiletön talous ja ihmisten ajattelua sekä käyttäytymistä ohjailtaisiin harmoniassa luonnon kanssa.  

Käytännössä juuri yllä esitetty tarkoittaa ihmisten alistamista Uuden Maailmanjärjestyksen eli juutalaismafian [10] (maailman valtapyramidin [11] huippu: Siionin Viisaat) robottimaisiksi orjiksi, rodullisen tasa-arvon, ilmaston ja luonnon suojelun, puhtaan juomaveden, elintarvikepulan sekä ylilietsottujen “pandemioiden” varjolla.  
”Koronakriisi” on siis rokotuksineen, koronapasseineen, sulkutiloineen ja rajoituksineen poliittinen mekanismi ja instrumentti kansallisvaltioiden ja kansalaisten alistamiseksi negatiivisen globalisaation intressien toteuttajiksi.  

Viitaten myös taannoin esiintyneisiin lasten koronarokotuksiin, voidaan epäillä, että tämäkin sisältyy juutalaisen Klaus Schwabin tulevaisuuden dystopiaan, ja siten nousevan sukupolven mahdolliseen geeniteknologiseen sterilisaatioon. Ehkäpä tämä on jopa vaarallisen todennäköiseltä. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

  1. TY (2018). Saatavina: Rokotetutkimuksen vaiheet – Rokotetutkimuskeskus [12] 
  1. FIMEA (2021).Saatavina: Kooste koronarokotteiden haittavaikutusilmoituksista – Fimea [13] 
  1. THL (2020). Saatavina: Koronavirukseen menehtyneistä lähes 90 prosenttia on yli 70-vuotiaita – taustalla yleensä myös jokin perussairaus – Tiedote – THL [14]
  2. Israel Today -media 

_ _ _ _  

Suurin osa rokotetuista kuolee 3 vuodessa – Rapsodia [2]  

mRNA-rokotteet ja koronavirus – Infektiotaudit ja rokotukset – THL [3]  

Mika Salminen: Jos et ota rokotetta, tulet saamaan koronaviruksen – ihan varmasti – MTVuutiset.fi [4]  

Marin ja Saarikko kuuluvat nuorten huippujohtajien globaaliin verkostoon, joka tukee talousjärjestelmän “nollausta” – professori: Sidonnaisuus olisi ollut syytä ilmoittaa | Yle Uutiset | yle.fi [5] 

Benjamin Freedman – Juutalaisten ylivallan kannattajista pois loikannut – Radio Islam (islam-radio.net) [6] 

The Davos Agenda | World Economic Forum (weforum.org) [8] 

Now is the time for a ’great reset’ of capitalism | World Economic Forum (weforum.org) [9] 

The not-so-friendly folks at the World Economic Forum – The Occidental Observer [10] 

Some Jews Involved in the Great Covid Reset – The Occidental Observer [11]