- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Kempeleen raiskaus: opetushallituksen sensuurivaatimus perustuu juutalaistaustaisen tutkijan teorioihin

Päivitys artikkeliin klo 20:00: Julkaisun jälkeen opetushallitus yritti kaikessa hiljaisuudessa piilottaa raskauttavimmat tekstit sivuiltaan. MV-lehti kuitenkin huomasi vilpin [1]ja linkitti Wayback Machinen tallentaman arkistoversion opetushallituksen alkuperäisestä tekstistä [2]. Iso nippu risuja opetushallituksen suomalaisvihamielisille valehtelijoille.

Viime viikolla Suomea kuohutti monikulttuurinen raiskausskandaali [3], joka tapahtui pääministeri Juha Sipilän kotikunnassa Kempeleessä. Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan 14-vuotias uhri tunsi raiskaajan entuudestaan.


Video: Kempeleen mielenosoitus vastaanottokeskusta vastaan oli viikonlopun pääuutisia.

MTV3:n [4] mukaan suomalaislapsi oli viettänyt aikaa itseään vanhemman ”turvapaikanhakijan” kanssa samana päivänä, kun raiskaus tapahtui. MTV3:n uutinen tukee huhuja [5], joiden mukaan opettajat ovat kannustaneet aktiivisesti koululaisia viettämään vapaa-aikaa sota-alueilta saapuneiden siirtolaismiesten kanssa.

Opetushallituksen verkkosivuilta [6]selviää, että lasten aivopesu monikulttuurisuuden kannattajiksi on järjestelmällistä toimintaa. Opettajille suunnatun ”suvaitsevaisuutta, rasismia ja sortoa” käsittelevän oppaan mukaan nuorista täytyy kitkeä väkisin suomalainen identiteetti pois ja istuttaa tilalle monikulttuurinen maailmankansalaisuusaate. Lisäksi opas muistuttaa, että ulkomaalaisia tulee suosia suomalaisten kustannuksella ja että lapset on pakotettava hyväksymään tämä:

”Suomen kotouttamispolitiikalla pyritään tasa-arvon ja autonomian väliseen tasapainoon. Keinona on positiivisen diskriminaation oikea määrä. Vähemmistöjen on tarkoitus nauttia etuoikeuksia tai tukea siten, että oman kulttuurin säilyttäminen on mahdollista […]

Tasapainon saavuttaminen edellyttää eri yhteisöissä, kuten esimerkiksi koulussa, avointa keskustelua ja kaikkien hyväksymiä yhteisiä arvoja toiminnan pohjaksi.”

Häiritsevin kohta Kempeleen raiskauskontekstissa on oppaan lopussa. Siinä kerrotaan, että opettajien on sensuroitava ”kaikki negatiiviset kertomukset” maahanmuuttajien toiminnasta. Ohjetta on myös noudatettu orjallisesti, kuten MTV3:n uutisesta [7]selvisi. Uutisessa haastatellun tytön mukaan opettajat eivät edes hyväksy maahanmuuttopoliittista dialogia, vaan nuorten on nieltävä propaganda sellaisenaan.

Opehall [8]

Klikkaa suuremmaksi!

Suomalaislapset pakotetaan itsetuhoon

Toisin sanoen Kempeleen opettajat usuttivat nuoret ensin viettämään aikaa raiskaajien kanssa ja tämän jälkeen kieltävät aiheesta keskustelun, jotta uljas monikulttuurinen projekti ei kokisi kolhua! Opettajilla ei siis ole aikomustakaan viisastua viikon takaisesta tragediasta, vaan sama suomalaisvastainen teurastus tulee jatkumaan.

Mielenkiintoista opetushallituksen julkaisemassa oppaassa on se, että tekstissä vedotaan ainoastaan yhteen ”tutkijaan” – Helsingin yliopiston juutalaiseen sosiaalipsykologian professori Karmela Liebkindiin. Liebkind on siis suomalaislasten monikulttuurisuuskasvatuksen korkein auktoriteetti! Opetushallitus kirjoittaa esimerkiksi:

Karmela Liebkindin mukaan rasismin kehittymisen taustalla ovat stereotypiat ja ennakkoluulot. Ennakkoluuloisella ihmisellä on valikoivat aistit, hän havaitsee toisissa ihmisissä vain sellaista, joka tukee hänen stereotyyppisiä ja ennakkoluuloisia käsityksiään.

Kaikki vastakkaiset esimerkit hän näkee poikkeuksina säännöstä. Ennakkoluuloinen ihminen selittää pahan ryhmästä johtuvaksi, ennakkoluuloton näkee pahan yksilöihin liittyvänä. Rasistiksi kehittyvä yksilö kuuluu yleensä myös ryhmään, jolla on kovat arvot: iso ja voimakas on hyvää, pieni on halveksuttavaa.”

Tämä on tietysti täyttä palturia. Vastaanottokeskusten vastaisessa liikkeessä ei ole kyse irrationaalisista ”ennakkoluuloista” vaan kylmistä tilastollisista [9]tosiasioista: Lähi-idästä ja Afrikasta tulevat raiskaavat [10]17-18 kertaa suomalaisia useammin, vaikka Liebkind yrittäisi selittää tämän parhain päin. Mustat pahoinpitelevät [11]valkoisia 60 kertaa useammin kuin valkoiset mustia. Tämä ei ole stereotypia vaan viranomaisten keräämää statistiikkaa.

Karmela Liebkind. [12]

Karmela Liebkind.

Yksi laki Israelille – toinen Suomelle

Liebkind vastustaa suomalaisnuorten isänmaallisuutta mutta kannattaa Israelia [13]eli juutalaisten poliittista suosimista miehitetyssä Palestiinassa. Hän väittää parantavansa suomalaisnuoret ”ksenofobiasta” ja etnisestä yleistämisestä, mutta on itse luonnehtinut [14]”antisemitismiä” eurooppalaisen rodun perinnölliseksi sairaudeksi!

Onkohan sattumaa, että opetushallituksen rasismioppaassa on aivan oma osionsa holokaustipropagandalle [15]. Toisen maailmansodan propagandavalhe ”juutalaisten joukkotuhonnasta [16]” ansaitsee kokonaisen sivun, mutta esimerkiksi Suomen sortokausi kuitataan sivulauseessa. Opetushallituksen mukaan juutalaisilla on historiallinen ”erityisasema [17]”, jonka kyseenalaistaminen on ”ajatusvääristymä [18]” jolle ei tule antaa ”elintilaa”. Opetushallitus kirjoittaa:

”Juutalaisten vainoa/kansanmurhaa voidaan käsitellä eri yhteyksissä. Se on osa eurooppalaisuutta ja auttaa käsittelemään muita kansamurhia ja vastaavia vaikeita tapahtumia. Etenkin jos oppilaat ottavat esille juutalaisten vainoja, natsi-ideologiaa, Hitleriä tai näitä aiheita sivuavia kysymyksiä, aihetta tulisi käsitellä ja kysymyksiin etsiä vastauksia.

Aiheen käsittely on tärkeätä etenkin niiden oppilaiden kanssa, joilla vielä ei ole historian opetusta ja joilla on vain hajanaisia, mahdollisesti vääriä tietoja historian tapahtumista. Yllättävästi pienetkin oppilaat ovat kuulleet jotain ja muodostaneet positiivisen tai negatiivisen mielikuvan esim. Hitleristä tai natsismista. Yad Vashem -instituutti tarjoaa opastusta kaikenikäisille, myös pienille oppilaille suunnattuun holokaust-opetukseen.”

Opetushallitus kannustaa opettajia käyttämään hyväkseen Yad Vashem –holokausti-instituutin materiaalia. Yad Vashem on tiukan linjan sionistijärjestö, eli se pyrkii propagandallaan oikeuttamaan juutalaisten sortotoimenpiteitä [19]palestiinalaisia vastaan. Miksi ihmeessä instituutin materiaalia käytetään sitten lyömäaseena tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa vaativia suomalaislapsia vastaan?

Opetushallitus vaikuttaa olevan kiinnostuneempi juutalaisesta historiasta kuin suomalaislasten tulevaisuudesta. ”Rasismia” (lue: tervettä isänmaallisuutta) käsittelevää oppimateriaalia eivät laadi kantasuomalaiset vaan tunnustuksellinen juutalainen sionisti. Olikin osuvaa, että Kempeleen vastaanottokeskuksen vastaisessa mielenosoituksessa [20]vaadittiin Israelia ”poistumaan Euroopasta” sekä kysyttiin, ”miksei ISIS hyökkää koskaan Israeliin”.

Maailmanpolitiikka [21]ja pienen pohjoissuomalaisen kunnan synkät kohtalot ovat tänä syksynä kietoutuneet irvokkaalla tavalla yhteen.

 

Arvi Pihkala

 

Lue myös:

Suomalaislapsilla ei oikeutta kieltäytyä maahanmuuttoaivopesusta koulussa [22]
Helsingin juutalaisseurakunta: rajat auki pakolaisille! [23]
Antirasismin ”ruskea” mannekiini onkin juutalainen [24]