- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Keltaliivit aloittavat Suomen-kiertueen

Ranskasta syksyllä 2018 alkanut keltaliivien protestiliikehdintä on laajentunut maailmalla, ja toimii myös Suomessa. Ranskassa keltaliivien liikehdintä kohdistuu esimerkiksi Macroni kansainvälisiä pääoman haltijoita syleilevää toimintaa vastaan. Macron on pankkiirien ja kansainvälisen suurpääoman ensisijainen edunvalvoja, joka ei ole piitannut isänmaansa ja kansalaistensa yhteisestä hyvästä, ja siten Ranskan yhteiskunnalliset ja sosiaaliset olosuhteet ovat heikentyneet.

Suomen keltaliivit toteuttavat kevään ja kesän kuluessa kiertueen kymmenessä Suomen kaupungissa. Kiertue alkaa Tampereelta lauantaina 13. huhtikuuta ja päättyy eduskuntatalolle lauantaina 17. elokuuta 2019.

Kaikki ovat tervetulleita mukaan. Mielenosoituksiin osallistujilta ei vaadita muuta kuin sopuisaa käyttäytymistä. Pukeutumisetikettiin kuuluvat luonnollisesti keltaliivit, joita saa myös järjestäjiltä.

Tarkemmat tiedot aikataulusta ja kaupungeista löytyvät kiertueen Facebook-sivulta. Liikkeellä on myös viljavasti tietoa tarjoavat suomenkieliset nettisivut [1].

Magneettimedia toimitus

Keltaliiviliike ja sen taustat

Kirjoittaja: Risto Kantonen

Keltaliivien liike on oire, jonka aiheuttaja on kokonaisvaltainen ja maailmanlaajuinen järjestelmäkriisi. Nykyinen rahajärjestelmä ja poliittinen järjestelmä ovat vuosisatoja vanhoja. Niitä on pidetty hengissä keinotekoisesti jo vuosikymmeniä, mutta ne ovat matkalla kohti kaatumispistettä kiihtyvällä vauhdilla. Päättäjät eivät ymmärrä tai halua ymmärtää, että ongelmat kumpuavat näistä järjestelmistä itsestään, minkä johdosta ongelmia ei voida korjata näiden järjestelmien mekanismeilla. Kun ongelmia kuitenkin yritetään kerta toisensa jälkeen korjata niillä mekanismeilla, jotka ne ovat aiheuttaneet, ongelmat kärjistyvät entisestään.

Tämä näkyy kasvavana kurjuutena, jonka myötä ihmiset tekevät yhä enemmän työtä, mistä huolimatta heidän elintasonsa laskee, koska työ tarjoaa yhä vähemmän ostovoimaa suhteessa elinkustannuksiin. Ranskassa on paljon työssäkäyviä köyhiä, joilta loppuu rahat ennen seuraavaa tiliä. Sama ilmiö toistuu monissa maissa, myös Suomessa. Samaan aikaan monikansalliset yritykset kahmivat yhä suurempia voittoja ja kiertävät veroja.

Yksi ongelmien pääsyistä on se tosiseikka, että raha on velkaa. Pankit luovat uutta rahaa antaessaan lainaa, jolloin velka ei voi vähentyä, vaan ainoastaan kasvaa eksponentiaalisesti. 

Toinen ongelma on se, että pysyäkseen toiminnassa rahajärjestelmä vaatii jatkuvaa eksponentiaalista kasvua, mikä taas johtuu mm. rahanluontimekanismista. Yritykset ja hallitukset rummuttavat jatkuvasti sitä, kuinka tarvitaan aina vain lisää kasvua. Ne eivät kuitenkaan puhu talouskasvusta, vaikka niin väittävät, vaan rahallisesta kasvusta. Talous tarkoittaa luonnonvarojen ja muiden resurssien hallintaa, eikä siinä pyritä kasvuun vaan resurssitehokkuuteen.

Tämä kaikki ja monet muut asiat yhdessä ovat johtaneet keltaliiviliikkeen syntymiseen. Näistä syistä yhteiskunnalliset levottomuudet tulevat suurella todennäköisyydellä myös kasvamaan, ja siksi keltaliiviliike ei ole katoamassa mihinkään. Keltaliivit vaativat järjestelmän muutosta, jonka aikaansaamiseksi ehdotettuun työkaluun viitataan kirjainyhdistelmällä RIC. Se tulee ranskan kielen sanoista référendum d’initiative citoyenne, joka tarkoittaa suomeksi kansalaisten käynnistämää kansanäänestystä.

Keltaliivit ovat kansalaisia hyvin monelta yhteiskunnan eri sektorilta. He ovat putkimiehiä, it-alan ammattilaisia, kokkeja, toimitusjohtajia, kapteeneja, lääkäreitä, sairaanhoitajia, lähihoitajia, opettajia, poliiseja, palomiehiä, työttömiä, eläkeläisiä, opiskelijoita ja niin edelleen. Suomen keltaliiviliikkeen Suomen-kiertueen päämääriä ovat jalkautuminen julkisille paikoille keskustelemaan kansalaisten kanssa, jakamaan tietoa maailmantilasta ja keskustelemaan siitä, miksi keltaliiviliikettä tarvitaan. Kiertueen tarkoituksena on myös tavata liikkeessä mukana olevia ihmisiä, jotka eivät syystä tai toisesta pysty matkustamaan vaikkapa Helsinkiin. Kiertämällä muissa kaupungeissa näemme toisiamme, saamme jaettua ajatuksia kasvotusten ja lisäämme yhteenkuuluvuutta.

Lopuksi todettakoon vielä, että keltaliiviliike ei ole kollektivistinen vaan hajautettu. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen keltaliiviliikkeeseen osallistuva edustaa itseään ja vain itseään. Siten jokainen on itse vastuussa omasta toiminnastaan, ja vain omasta toiminnastaan. Keltaliiviliikettä ei voi siten johtaa tai edustaa kukaan, minkä johdosta liikkeellä ei ole johtajia eikä edustajia. Tästä syystä edeltäväkin on luonnollisesti vain omaa näkemystäni.

Annan mielelläni lisätietoa tapahtumista. Minut tavoittaa Facebookista osoitteesta https://www.facebook.com/risto.kantonen [2] ja sähköpostiosoitteesta risto.kantonen (at) phnet.fi .

Magneettimedian toimituksen kommentti

Kansainvälisten rahoitusmarkkinoihin liittyen on oleellista huomioida se perussyy, josta nykyisin vallitseva taloudellinen taantuma on peräisin. Ongelmat syntyvät valtioiden ajautuessa megakorporaatioiden ja keinottelupankkien uhreiksi. Niin ikään velkaorjuuteen perustuva kansainvälinen lainoitusjärjestelmä on rapauttanut kotitaloudet kuin myös kansantalouden. Uutta rahaa ilmestyy kiertoon kun velkaannutaan yksityisille pankeille. Kansantalouksissa on aina kiertämässä vain velkarahaa ja muuta rahaa ei tuskin ole olemassakaan. Velkaa ei ikinä pystytä maksamaan takaisin kokonaan. Velan pääoman ja sen koron takia velan osuus on aina suurempi kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät globaalit yksityiset pankit, jotka kahmivat korkorahat ilmaisena rahana. Velan korkorahaa ei siis ole luotu missään, vaan se saadaan esimerkiksi velallisen tekemän työmäärän palkasta. Lisäksi pankkien myöntämät lainat ovat pääsääntöisesti tyhjästä luotuja kirjaamalla ne virtuaalitiedostoihin. Kysymyksessä on laillistetun rahanväärennyskoplan toiminta, jossa kiertoon ilmestyvät lainat lisäävät sähköisten numeroiden määrää rahamääränä.

Suomessa tulisi ehdottomasti aloittaa parlamentaarinen työskentely maan eroamiseksi Euroopan unionista, Eurosta ja Naton isäntämaasopimuksesta. Suomen tulisi siirtyä itsenäiseen talouspolitiikkaan, omaan valuuttaan ja valtiolle pitäisi varata rahanluontioikeus. Suomen tulisi tehdä Islannit ja siirtyä talousdemokratiaan ja ehkä soveltaa suoran demokratian pelisääntöjä.

Vallankumous ei kuitenkaan synny ilman suuria uhrauksia, korruptoitunut Suomen poliittinen mafia ei koskaan luovu hegemoniastaan ilman äärimmäistä taistelua. Suomen poliittinen järjestelmä, puolueet, eduskunta, hallitus, valtamedia ja virkakoneisto tulee hajottaa perustuksiaan myöten, ja tilalle pystyttää uusi poliittinen järjestelmä, josta ei kannata juuri tässä yhteydessä puhua laajemmin.