- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Kelalta yli kaksi kertaa enemmän rahaa maahanmuuttajille kuin suomalaisille

”Valkoisten etuoikeudet” ja ”rakenteellinen rasismi” päättyvät kummallisesti Kelan luukulla.

Kela maksaa vuonna 2018 teettämänsä oman tutkimuksen mukaan yli kaksinkertaisesti etuuksia maahanmuuttajille suhteessa suomalaisiin.

Etuuksia maksettiin tutkimuksen mukaan keskimäärin 2 234 euroa Suomessa syntyneelle ja 4 676 euroa maahanmuuttajalle.

Kahden väestöryhmän välinen ero muodostui erityisesti työttömyysturvasta, asumistuista ja toimeentulotuista. Suomessa syntyneille näitä etuja maksettiin keskimäärin noin 900 euroa vuodessa, kun taas maahanmuuttajalle noin 3 300 euroa vuodessa.

Maahanmuuttajien työttömyysturva neljä kertaa yleisempää

34 prosenttia maahanmuuttajista sai asumistukea, kun taas muusta väestöstä osuus oli ainoastaan 17 prosenttia. Työttömyysturvaa sai maahanmuuttajista 26 prosenttia ja perutoimeentulotukea 22 prosenttia. Muun väestön kohdalla vastaavat osuudet olivat vain 7 ja 6 prosenttia.

Tutkimuksessaan Kela määritteli maahanmuuttajiksi ulkomailla syntyneet Suomeen muuttaneet, joiden äidinkieli on joku muu kuin suomi.

Luonnollisesti ulkomaalaisten ryhmään ei ole luokiteltu Suomessa syntyneitä rotumuukalaisia. Lisäksi eroa ei tehdä esimerkiksi saksalais- ja somalimaahanmuuttajien välille. Emme saakaan tarkkaa tietoa Kelan maksamista etuuksista eri rodullisten ryhmien osalta.

Partisaani

Alkuperäinen kirjoitus: Partisaani: https://www.partisaani.com/news/race/2020/12/06/kelalta-yli-kaksi-kertaa-enemman-rahaa-maahanmuuttajille-kuin-suomalaisille/ [1]

Lähde: Yle [2]