- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Käsitteenä oikaisematon oikeusmurha

Käsite oikeusmurha

Oikeusmurha toteutuu tilanteessa, jossa aikaisempi rikostuomio joudutaan mitätöimään, kun paljastuu, ettei tuomittu ole syyllinen, mutta hänet on syyllisenä tuomittu (Oikeus-lehti 2005:2b). Amerikan Yhdysvalloissa on lukuisia kuolemantuomioita pitänyt purkaa, kun uudella DNA-tekniikalla on tullut todistetuksi tuomitun ehdoton syyttömyys tekoon.

Vapaammin tulkittuna on myös sellaisia oikeusmurhia, joissa aikaisemmin tapahtunutta tuomiota ei ole vielä kumottu. Tällaista oikeusmurhaa voidaan kutsua oikaisemattomaksi oikeusmurhaksi. Näissä tapauksissa jo järjellä katsottuna selvästi havaitaan, että oikeuden päätös on ollut joko täysin väärä tai yliammuttu.

Tuorein oikaisematon oikeusmurha Suomessa

Oikeusprosessi Magneettimediaa kohtaan käynnistyi sananvapauden likvidointikampanjan myötä, kun Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvosto sekä oululainen yksityishenkilö tekivät tutkintapyynnön ”Maailmanmahti USA on sionistien sätkynukke” -nimisestä artikkelista. Kirjoituksessa käsiteltiin sionistien, siis sionistisen eliitin osuutta, maailman taloudellisissa ja sosiaalisissa ahdingoissa.

Oikeudenkäynti ilmaisjakelulehti Magneettimedian juutalaiskirjoittelua koskevassa asiassa käytiin maanantaina 30.9.20013 Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa Ylivieskassa. Syyttäjä ilmoitti oikeuskäsittelyn aluksi rangaistusvaatimuksensa.

Syytteeseen johtaneet kirjoitukset julkaistiin elokuussa 2012 ja helmikuussa 2013. Apulaisvaltakunnansyyttäjä nosti niiden perusteella syytteen Kärkkäistä vastaan, sillä hän oli päätynyt siihen tulokseen, että niissä solvattiin ja paneteltiin juutalaisia kansanryhmänä. Kärkkäinen oli vastuussa kirjoitusten julkaisemisesta.
Apulaisvaltakunnansyyttäjä ei ajanut syytettä Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa, vaan toimesta vastasi Oulun syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä.

Lehden päätoimittajalle Juha Kärkkäiselle vaadittiin ehdollista vankeusrangaistusta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sekä 45 000 euron yhteisösakkorangaistusta.

Oikeuden päätös jutusta saatiin tietää 21.10.2013. Näin Juha Kärkkäinen sai Magneettimedioineen tuntea tutkinnan taustalla puuhastelleen valtakunnansyyttäjä Mika Illmanin pohtimisinkvisiittorin tehokkuuden, joka osaltaan vaikutti syytevaatimusten toteutumiseen asianmukaisessa oikeusistuimessa. Tuomiota voidaan pitää oikaisemattomana oikeusmurhana, sillä sen mukaan Ylivieska-Raahen käräjäoikeus tuomitsi ilmaisjakelulehti Magneettimedian päätoimittajan Juha Kärkkäisen 90 päiväsakkoon kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Lehteä kustantava tavarataloyhtiö tuomittiin puolestaan 45 000 euron yhteisösakkoihin (Yle 2013.21.10).

Niin ikään yhtiötä velvoitetaan poistamaan Magneettimedian nettisivuilla olevat kirjoitukset, jotka oikeuden päätöksen mukaan ovat juutalaisvastaisia. Oikeus pitää näitä kirjoituksia ovat sisällöltään lainvastaisina.

Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomiossa todetaan esimerkiksi, että ”Kärkkäisen julkaisemat kirjoitukset ovat sisältäneet tietoja ja mielipiteitä, joissa selkeästi panetellaan tai solvataan juutalaisia. Kirjoituksia on oikeuden mukaan pidettävä vakavasti otettavana juutalaisvastaisena propagandana” (Yle 2013.21.10). Lisäksi, että nämä kirjoitukset olisivat muka vihapuheita, jotka eivät nauti sananvapauden suojaa.

Lyhyesti sanoen Magneettimedian julkaisemat kirjoitukset toimivat vaihtoehtomediana, tuoden esille aiheita, joista valtavirtamediat vaikenevat. Kärkkäisen mukaan ollut julkaisujen pyrkimyksenä on ollut esittää kritiikkiä valtiota ja poliittista vallankäyttöä kohtaan, eikä arvostella juutalaisia etnisenä tai poliittisena ryhmänä. Tässä pyrkimyksessään Magneettimedia mielestäni myös onnistui, mutta sen ei sallita jatkua, sillä Suomessa vaikuttaa sananvapautta vartioiva sionististen silmälasien läpi tarkkaileva eliitti. Tästä aiheesta esitetään enemmän alempana.

Magneettimedia on julkaissut muitakin valtamedioille kiusallisia aiheita käsitteleviä juttuja, kuten median hallintaa, holokaustia, rabbien moraalitonta käytöstä lapsia kohtaan ja Israel-lobbyn kontrollointia ja hallintaa USA:n ulko- ja sisäpolitiikan sektoreilla. Apulaisvaltakunnansyyttäjän vaatimukset ja Illmanin tutkinnan taustalla ovat toimenpiteet, vaikuttikin enemmän yritykseltä hiljentää valtavirrasta poikkeavien medioiden äänet kuin tarkoitukselta toteuttaa oikeuden toteutumista. Tässä yhteydessä syyttäjän vaatimukset ja Illmanin häärimiset antavat viestin siitä, että Suomessa sananvapaus tulisi noudattaa yksioikoisesti vaarallisen ydinasevaltio Israelin asettamia intressejä sekä Israel-lobbyn kontrollissa olevan USA:n imperialistisia pyrkimyksiä. Globalistisen eliitin pankkimaailman, rahoituslaitosten ja muiden siihen liittyvien ylikansallisten organisaatioiden saavuttamaa konsensusta, jonka valtamedia uutisoinnillaan siunaa, ei saisi tiettyjen tahojen mukaan häiritä.

Miksi oikaisemattoman oikeusmurhan tunnusmerkit täyttyvät?

Ensinnäkin tulee selventää muutamalla sanalla käsitteet antisemitismi ja antisionismi.

Yleensä ottaen antisemitismillä tarkoitetaan vihamielistä suhtautumista populaatioon, joka käyttää itsestään nimitystä ”juutalaiset”. Antisemitismi voi kohdistua ”juutalaisiin” yksilöinä tai ryhmänä, ja se voi ilmetä esimerkiksi vihana, syrjintänä tai väkivaltana. Antisemitismillä tarkoitetaan yleisesti vain ”juutalaisvastaisuutta”, vaikka nykyiset ”juutalaiset” eivät ole peräisin seemiläisiä kieliä puhuvista kansoista, vaan ovat enimmäkseen juutalaisuuteen kääntyneiden Lähi-idän, Euroopan ja Pohjois-Afrikan asukkaiden jälkeläisiä, kasaareja ja berberejä. Kasaarit olivat aškenasijuutalaisten esivanhempia1 ja (Koestler 1976).

Termi semitismi voidaan johtaa käsitteeseen seemiläinen, joiksi kutsutaan seemiläisiä kieliä puhuvaan afroaasialaisen kielikunnan seemiläiseen kieliryhmään kuuluvia kansoja.

Lyhyesti sanoen, seemiläiset ovat Lähi-idän arabien, heprealaisten, Etiopian amharien, Eritrean tigrinjan ja syyrialaisten sukuisia kansoja, joihin kuuluvat myös muinaiset akkadilaiset, assyrialaiset ja babylonialaiset sekä foinikialaiset ja monet muut historian kansat. Esiseemiläiset (protoseemiläiset) ovat asuneet alkujaan Arabian niemimaalla, Afrikan sarven tai Etiopian alueella.2

Antisionismi on aivan eri asia kuin antisemitismi. Antisionismilla tarkoitetaan kriittistä suhtautumista sionistiseen eliittiin, toisin sanoen, poliittiseen organisaatioon ja poliittiseen toimintaan, jonka tavoitteena on tietyn voimakkaan juutalaisuutta tunnustavan ryhmän hallitseva-asema kansainvälisessä politiikassa ja samalla Israelin ylivalta planeetallamme. Sionistiseen oligarkiaan kuuluu ”juutalaisia” ja ei-juutalaisia ihmisiä. Sionismille on tietysti liuta muitakin määritelmiä, joihin emme puutu tässä yhteydessä. Pääasia on, että puhutaan poliittisesta toiminnasta ja poliittisesta liikkeestä, sekä sen arvostelusta.

Mutta nyt ”tarttuakseni härkää sarvista” menenkin suoraan otsikon aiheeseen. Yllä mainitun oikeudenkäynnin tuomiota voidaan vapaasti ilmaistuna pitää oikeusmurhana tai siis hyvittämättömänä oikeusteloituksena. Tähän liittyen Kärkkäinen puhui noitavainoista. Asia on näin sillä Magneettimediassa julkaistussa kirjoituksessa ”Maailmanmahti USA on sionistien sätkynukke” käsitellään sionistien eli sionistisen eliitin pelottavan suurta vaikutusta Amerikan Yhdysvaltojen ulko- ja sisäpolitiikassa. Koska USA:lla on johtava asema maailmassa, on silloin sionistisella eliitillä valtava hegemonia myös muihin maailmanmahteihin nähden. Kyseisessä artikkelissa tarkasteltiin siis sionistisen eliitin globaalia valtaa ja vaikutusta. Eliittien ja poliittisten ryhmien tai minkä tahansa organisaation kritisointi ei pitäisi olla kriminalisoitua, eikä se sitä oikeasti olekaan, jos lakia ei tulkita väärin. Sitä paitsi nuo artikkelin paljastamat asiat ovat totta ja jokaisen kansalaisvelvollisuuteen sisältyy tiedottaa mainituista kansainvälisistä uhkatekijöistä.

Tuomion perusteena käytettiin myös Magneettimedian julkaisuja, jotka olivat David Duken teoksen, Jewish Supermacism -kirjan suomennoksen 54 sivuinen kirjailijan esipuhe sekä Siionin viisaitten pöytäkirjat. David Duken kirjoituksessa esitetään selvästi kuinka kansainväliset juutalaiset ovat onnistuneet muodostamaan globaalin kontrollin, joka koskee erityisesti Yhdysvaltoja ja kuinka äärijuutalaiset toimivat juutalaisen ylivallan puolesta muita yhteiskuntaryhmiä ja omaa kotimaatansa vastaan. Aivan selvästi tässä ”juutalaisilla” tarkoitetaan juutalaista eliittiä.

Siionin viisaitten pöytäkirjat sisältävät tietyn voimakkaan ryhmittymän maailman valloitusohjelman. Kun tarkastellaan nykyistä globaalia maailman kuvaa, niin voidaan todeta, että mainittujen ”pöytäkirjojen” suunnitelma pitää paikkansa.

Syyttäjän mukaan kukin kolme kirjoitusta solvaa juutalaisia yleistäen heidät rikollisiksi ja yhteiskuntamoraaliltaan alempi arvoisiksi kuin muut kansanryhmät. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä laajemmin ajateltuna kysymyksessä on esimerkiksi sionistisen eliitin ja USA:n harjoittaman imperialistisen politiikan arvosteleminen.

Sananvapauteen kuuluu oikeus julkaista myös valtamedioista poikkeavia näkemyksiä. Massiivinen joukkotiedonvälitys toimii etupäässä toinen toistaan tukien, globaalien eliittien ja niiden lakeijoiden äänitorvena. Näin on asianlaita myös Suomessa, jossa tarvitaan vaihtoehtouutisointia. Sellainen ei ole rikollista vaan on sananvapauteen sisältyvä kansalaisoikeus. Jo aiemmin mainittiin, kuinka sananvapaus inkvisiittorit pyrkivät huolehtimaan siitä, että todelliset vaihtoehtomediat eivät saisi julkaista Israelin ja USA:n eturintaman pyrkimyksistä poikkeavaa sanomaa, vaan kaiken pitäisi ujuttautua Suomen valtaviestimien kaavoihin.

Tiivistettynä voidaan sanoa, että oikeusmurhan tunnusmerkit täyttyvät seuraavien tekijöiden valossa: Yllä mainittu tuomio tuli täytäntöön, vaikka syytevaatimuksen alaisiin kirjoituksiin löytyy niiden sanoman paikkansa pitävää lähdeaineistoa. Siitä huolimatta, että eliittien, kuten
esimerkiksi sionistisen eliitin tai äärijuutalaisten arvostelu ei ole Suomen lainsäädännön mukaan rikollista. Tulee myös huomata, että eri kansojen kritisoimista tai sen ominaispiirteiden arvostelua ei ole Suomen lainsäädännössä ainakaan selvästi kriminalisoitu.

Syyte kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on järjetön siinäkin mielessä, että tuomion perusteena käytetyissä teksteissä ei ole kehotettu tai yllytetty ketään kirjoitusten lukijaa ryhtymään vastarintaan juutalaisia tai Israelin valtiota vastaan. Kärkkäistä ei ole syyllistynyt omassa menettelyssään mainittuun kehotukseen tai yllytykseen. Kritisoinnin kärki julkaisuissa kohdistuu siis sionisteihin, joita voitaneen kutsua myös juutalaisnationalisteiksi.

Nämä edellä mainittujen tekijöiden valossa tuomiota voidaan pitää oikaisemattomana oikeusmurhana. Valtamedioista poikkeava uutisointi sisältyy jo sananvapauteen. Tuomio on jo sinänsä kohtuuton, sillä 90 päiväsakon lisäksi koitui 45 000 euroa yhteisösakkoa. Se on yliammuttu summa vaihtoehto kirjoitusten julkaisemisesta siitä huolimatta, vaikka ajateltaisiin, että kaikki on suhteellista. Nimittäin yhtiön taloudellinen tilanne ei välttämättä ole yhtä hyvä kuin se oli sinä vuonna, jonka voittojen perusteella yhteisösakko summa määräytyi. Herää myös kysymys siitä, että oliko syyttäjän viittaamat yhteisösakon perusteena käytetyt voitto summa todella realistinen. Kolmanneksi yhtiöllä varmaan on tärkeimpiäkin investointeja kuin valtion pönkittäminen jättisakoilla. Tuomio olisi pitänyt olla tässä tapauksessa vapauttava, että sananvapauden suoja olisi toteutunut.

Miksi Hollywood elokuvateollisuutta ei aseteta syytteeseen?

On yleisesti tunnettua, että Hollywoodin elokuvateollisuus on tietyn ryhmittymän hallinnassa ja kontrollissa. Näissä elokuvissa ovat usein sankarinosassa ja sympatian kerääjinä henkilöt, jotka ovat suoraan tai piilotajunnan kautta kytköksissä Israel-myötämieliseen kollektiiviin.

Näissä elokuvissa loukataan raskaimman jälkeen kristittyä maailmaa ja muslimeja. Kristityn maailman edustajat tai ”valkoiset ihmiset” saavat filmeissä roiston roolin: he ovat rasisteja, ryöväreitä, murtomiehiä, murhaajia jne. Kristillisen maailman terveimmät periaatteet tallataan lokaan ja häpäistään. Yleensä ottaen tietyn oligarkian vaikutuspiirissä oleva valtamedia asettaa valokeilaan kaikista sairaimmat ja mädänneimmät viihdemaailman ja sosiaalisen median julkaisut.

Miksi mainittujen elokuvateollisuuden ”hengentuotteiden” synnyttäjiä ei aseteta syytteeseen yllämainituista rikoksista, jotka voidaan määritellä kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan? Vastaus kysymykseen on varmaankin se, että saman eliitti, joka vaikuttaa elokuvamaailmassa ja yleensä viihdealalla, tehoaa myös hallitsevasti sananvapautta vartioiviin inkvisiittoreihin.

Näyttääkin siltä, että Suomessa päättää sionistiseen eliittiin ja Israeliin kohdistuvasta kritiikin julkaisusta tietty eturyhmä, jolla on lämpimät suhteet Israeliin. Tämän eturyhmän uskollisena lakeijana uskottavasti toimii myös valtakunnansyyttäjä Mika Illman. Eikö tässä systeemissä ole silloin jotain pahasti vialla?

Lähteet
Koestler, Arthur (1976).The Thirteenth Tribe: The Khazar Empire and Its Heritage. Random House.
Yle (2013.21.10). Kärkkäinen tuomittiin Magneettimedian juutalaiskirjoittelusta sakkoihin. http://yle.fi/uutiset/tuoreimmat/ [1]
Oikeus-lehti 2005:2b
1. Khazaria. Saatavilla http://www.khazaria.com/khazar-history.html [2] 21.9.2012.
2. http://foundationstone.com.au/FoundationStone.html?./HtmlSupport/WebPage/semiticGenetics.html [3]