- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Kantelu THL:n ja valtioneuvoston asettamista poikkeusoloista

Kohdistamme kantelun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Suomen valtioneuvoston toimista poikkeusolojen ja siihen liittyvien sulkutilojen asettamisen takia. Kantelu on lähetetty Suomen valtioneuvoston oikeuskanslerinvirastoon.  

Kantelun kohteet  

Kohde 1.  

Viranomaiset, johon kantelu kohdistuu on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä Suomen valtioneuvosto. Täsmennettynä kantelu kohdistuu THL:n johtoryhmään, ja siihen kuuluvaan Terveysturvaaja – osastoon.  

Johtoryhmän ylimmät johtajat ja viestintäjohtaja  

Henkilöt joiden menettelystä kantelussa on kyse ovat THL:stä johtoryhmä, joka vastaa laitoksen kokonaisjohtamisesta: Heitä ovat pääjohtaja Markku Tervahauta, tietoylijohtaja Pekka Rissanen, TKI-ylijohtaja Katja Tukiainen ja viestintäjohtaja Marjo Loisa.  

Terveysturvaajat  

Osaton johtaja ja tutkimusprofessori Mika Salminen ja johtava tutkija sekä tutkimusohjelmajohtaja Jaana Halonen.  

_ _ _ _ _ _ _  

Kohde 2.  

Tässä kantelun kohteena on Suomen valtioneuvosto, ja kantelu suuntautuu viranhaltijoihin, joita ovat pääministeri Sanna Marin, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko, sisäministeri Maria Ohisalo ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.1  

Menettely sekä päätökset  

Tässä yksilöidään menettelyt ja päätökset joiden takia kantelu on tehty.  

Pääministeri Sanna Marin ja hänen johtamansa Suomen valtioneuvosto on (1.3.2021) yhteistyössä tasavallan presidentin kanssa todennut poikkeusolot Suomeen.2, 1  

Yllä olevaan viitaten Suomeen on julistettu (8.3.2021) 3-viikon sulkutilat, joita perustellaan huonontuneella koronatilanteella. Sulkutilojen vaikutus riippuu siitä, millä alueella ihminen asuu Suomessa, ja siitä millaiseksi tautilanne kullakin alueella on määritetty.3  

Maa on jaettu leviämis-kiihtymisvaiheeseen ja perustasoon. Suomi on kokonaisuudessaan käytännössä sulkutilassa, lukuun ottamatta perustasoa, joka käsittää Kainuun, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit.  

Täten epäillään, että sekä THL että Suomen valtioneuvosto (ynnä näiden asiaa koskevat viranhaltijat) ovat syyllistynyt laittomuuteen vaikuttaessaan siihen, että Suomeen asetettiin poikkeustilat ja niitä välittömästi seuranneet sulkutilat.  

Seuraavaksi esitämme perusteluja THL:n ja valtioneuvoston viranhaltioiden menettelyistä ja päätöksistä, mitkä ovat herättäneet epäilyksemme laittomuudesta viranhoidossa.  

THL:n tiedotukseen ja suositukseen perustuvat sekä valtioneuvoston päättämät leviämis- ja  kiihtymisvaiheen alueet johtaa ihmiset harhaan, sillä koronatartuntoja on näillä alueilla hyvin vähän. Tartuntoja on niin vaatimattomasti, että niiden perusteella mistään sulkutiloista ei olisi pitänyt päättää.  

Kanteluasia: perusteluja sulkutilan tarpeettomuudesta  

Tässä kuvaamme asiaa, josta kantelussa on kysymys. Perustelemme millä tavoin menettely tai päätös oli mielestämme virheellinen. THL:n ja valtioneuvoston virheelliset päätökset johtuvat Covid –19 “pandemian” suunnattomasta liioittelusta. Koronatilanne ei ole niin vaarallinen kuin mainitut instituutiot valtamedia välityksellä ovat antaneet sen ymmärtää.  

Vaadimme, että oikeuskansleri ryhtyy juridisiin toimenpiteisiin THL:n ja valtioneuvoston ja näiden mainittujen viranhaltioiden oikeudelliseen vastuuseen saattamiseksi tässä asiakirjassa esitettyjen kanteluiden perusteella. 

Tartuntojen vähäisyyttä voidaan perustella seuraavalla:  

Koronalle altistuneisuus määritetään RT-PCR-testillä.  

Kiihtyvyysvaihe: Kyseisen vaiheen alarajana THL pitää vähintään kymmenen tapausta 100 000 asukasta kohden kahden viime viikon aikana. Positiivisten näytteiden osuus on tällöin suurempi kuin 1 prosentti.4  

Leviämisvaihe tarkoittaa sitä, että yli 18 henkilöä 100 000 asukasta kohden saa kahden viikon aikana positiivisen testituloksen. Positiivisten näytteiden osuus on suurempi kuin 2 prosenttia.4  

Lisää perusteita sulkutilojen tarpeettomuudesta:  

Testeistä yli 90 prosenttia on negatiivisia ja karanteenissa olleista alle 1 % sairastuu koronaan. Suurimmassa osassa sairaaloita on ollut vain joitakin koronapotilaita ja useissa sairaaloissa ei ole havaittu koronapotilaita ensinkään.5  

R0 eli tarttuvuusluku on Suomessa ollut noin 1–1,2 alueella, mikä kertoo siitä, että Covid-19 tartuttaa huonosti.6  

Maailmalla ja niin muodoin Suomessa on aikaisemmin esiintynyt todellisia pandemioita, kuten esimerkiksi hongkongilainen 1968. Tähän influenssassaan sairastui yli miljardi ihmistä sekä kuoli ainakin miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti. Suomessa siihen kuoli noin 1 000 ihmistä, jotka olivat suurimmaksi osaksi nuoria ihmisiä. Virusinfektion luonnonmukainen läpimeno aika oli tuolloin marraskuusta helmikuuhun ja toinen lievempi aalto talvella 1969 samoin muutaman kuukauden.7, 8 Tuolloin ei käytetty sulkutiloja eikä rajoituksia. Ei ollut edes tehohoitoa.   

Nykyisin koronaan kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta ja  THL [1] ilmoittaa, että koronavirukseen menehtyneet vuoden 2020 puolella ovat lähes 90 prosenttisesti yli 70 vuotiaita, ja että taustalla on jokin sairaus. THL:n joulukuun 12. 2020 julkaistujen tilastojen mukaan korona on vaatinut Suomessa vuonna 2020 ainakin 409 ihmisen hengen.9,10  

Ennen COVID-19 kautta [2] Suomessa menehtyi vuosittain influenssaan arviolta 500–2 000 ihmistä. Myös vakavia pandemioita on ollut ennenkin. Miksi yhteiskuntaa ei Suomessa ole aikaisemmin näissä tietyissä tapauksissa suljettu estämään kuolemaa influenssan kanssa?11   

Yllä esitettyyn perusteluun viitaten on pääteltävissä, että koronataudin vaarallisuutta on hurjasti ylimitoitettu, sillä sehän ei ole Suomessa yhtä vaarallinen kuin mainitut influenssat. Koronassa jopa oireet ovat usein miedompia kuin jopa tavallisessa influenssassa.  

Yhteiskunnan sulkeutuminen aiheuttaa miljardiluokan kustannukset. Yrityksiä kuolee ja työttömyys kasvaa. Koska muiden sairauksien hoito viivästyy sairaaloiden jonojen kasvaessa, vaikuttaa se myös kuolemien lisääntymiseen. Yhteiskunnan alas ajaminen synnyttää yleistä huonovointisuutta.   

Markku Juutinen 

Lähteet 

 1. Valtioneuvosto (113/2021). Hallitus linjasi siirtymisestä välittömästi koronaepidemian torjunnan tasolle kaksi, hallitus valmis ottamaan poikkeusolot käyttöön (valtioneuvosto.fi) [3] 
 1. Talouselämä (3.3.2021). Kuinka suuren virheen Sanna Marinin hallitus teki ilmoittaessaan epämääräisesti valmiuslain käyttöönotosta? Tästä vyyhdissä on todella kyse. Saatavina:  

Kuinka suuren virheen Sanna Marinin hallitus teki ilmoittaessaan epämääräisesti valmiuslain käyttöönotosta? Tästä vyyhdissä on todella kyse | Talouselämä (talouselama.fi) [4] 

 1. MTV-uutiset (8.3.2021). Kolmen viikon sulkutila alkaa – näin se rajoittaa elämää eri puolilla Suomea. Saatavina: 

 Kolmen viikon sulkutila alkaa – näin se rajoittaa elämää eri puolilla Suomea – MTVuutiset.fi [5] 

 1. Eduskunta (22.2.2021). Hallituksen esitys he 22/2021. Saatavina: HE 22/2021 vp (eduskunta.fi) [6] 
 1. Lehtinen, Jorma [erikoislääkäri] (25.2.2021).Lempäälän Vesilahden Sanomat. Realismia koronahysteriaan. Saatavina: Realismia koronahysteriaan – Lempäälän-Vesilahden Sanomat (lvs.fi) [7] 
 1. US (13.8.2020). Koronavirus: Nyt tapahtui selvä käänne Suomessa – R0-luku nousi selvästi yli yhden. Saatavina: 

 Koronavirus: Nyt tapahtui selvä käänne Suomessa – R0-luku nousi selvästi yli yhden | Uusi Suomi [8] 

 1. Lindfors, Jukka: Hongkongilainen influenssa [9] 
 1. Linnamäki, Eija (2006). Duodecim. Historian influenssapandemiat. Saatavina: duo95933.pdf (ebm-guidelines.com) [10] 
 1. Tilastokeskus. Influenssaan kuolleet (2018). 
 1. THL (8.5.2020). Koronavirukseen menehtyneistä lähes 90 prosenttia on yli 70-vuotiaita – taustalla yleensä myös jokin perussairaus. Saatavina: Koronavirukseen menehtyneistä lähes 90 prosenttia on yli 70-vuotiaita – taustalla yleensä myös jokin perussairaus – Tiedote – THL [1] 
 1. MTV-uutiset (6.3.2020). Saatavina: Influenssakuolleisuus lähes kymmenkertaistui neljässä vuodessa, mistä se voi johtua? ”Todellisuudessa huomattavasti enemmän kuin Tilastokeskuksen luvut kertovat” – MTVuutiset.fi [11]