- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Kaneli ja magnesium ovat yhdessä maailman tehokkain verenpainelääke

Kanelin on havaittu alentavan verenpainetta diabeetikoilla ja diabeteksen esiastetta sairastavilla. Hertfordshiren yliopiston tutkijat kertoivat European Journal of Clinical Nutrition –julkaisussa 22 tutkimuksen tietojen magnesium-ravintolisän käyttämisestä paljastaneen tämän hivenaineen auttavan alentamaan systolista ja diastolista verenpainetta (ylä- ja alapaine). Yhdistämällä kanelin magnesiumiin sekä ruokavalion ja elämäntavan muutoksiin voi saavuttaa verenpaineen alenemisen jopa 25 mmHg:llä, mikä on enemmän kuin millään korkean verenpaineen lääkkeellä voidaan saavuttaa ilman mitään sivuvaikutuksia.

Jopa kaneli yksistään auttaa alentamaan verenpainetta

Kaneli on yksi maailman vanhimmista tunnetuista mausteista ja sitä on jo antiikin ajoista lähtien arvostettu valuuttana ja joskus jopa kultaa arvokkaampana. Kanelilla on yksi korkeimmista antioksidanttisista arvoista kaikista ruoka-aineista ja sitä on käytetty lääketieteessä niin hoitamaan pahoinvointia ja kuukautisvaivoja kuin diabetesta ja antamaan energiaa.

”Kanelilla itsessään on insuliinintapaisia ominaisuuksia ja se voi tehostaa kehon oman insuliinin aktiivisuutta. Tämä ominaisuus voi olla hyvin tärkeä 2-tyypin diabetesta sairastavien hoidossa. Kanelissa on bioaktiivinen komponentti, jonka me uskomme pystyvän estämään tai parantamaan diabeteksen”, kertoi tutkija Don Graves lausunnossaan.

Puhuttaessa korkeimmista antioksidantti-arvoista (ORAC [1]) kaneli tulee kolmantena, edellään vain mausteneilikka ja sumakkikasvit. ORAC-yksiköt tai –arvot kehitettiin Yhdysvaltain Kansallisen Terveysinstituutin (NIH) alaisessa ikääntymisen tutkimusinstituutissa. Vaikka antioksidanttisuuden arvojen ja terveysvaikutusten välistä suhdetta ei ole täsmällisesti määritelty, on yleisesti uskottu korkeamman ORAC-arvon omaavien ruoka-aineiden olevan tehokkaampia vapaiden radikaalien neutraloinnissa. Teorian mukaan vapaat radikaalit nopeuttavat ikääntymistä ja siten antioksidanttiset ruoka-aineet voisivat hidastaa oksidatiivisia prosesseja ja vähentää vapaiden radikaalien aiheuttamia tuhoja, jotka saattavat vaikuttaa ikääntymisen sairauksiin ja elimistön rappeutumiseen.

Useat tutkimukset ovat osoittaneet kanelin ja sen sisältämien yhdisteiden mahdollisesti auttavan diabetekseen. Toronton, Länsi-Lontoon ja Lontoon South Bankin yliopistojen tutkijoiden meta-analyysi on ensimmäinen tutkimus, joka arvioi kanelin vaikutuksia diabeetikoiden verenpaineeseen.

Kaneli yksistään, ilman ruokavalion tai elämäntavan muutoksia, alentaa systolista verenpainetta 5,4 ja diastolista verenpainetta 2,6 mmHg. Mahdollisista 93 kokeesta tri Akilen ja hänen ryhmänsä valitsivat meta-analyysiinsä 3 satunnaistettua kliinistä tutkimusta, joista kahdessa oli diabeetikoita ja kolmannessa diabeteksen esiastetta sairastavia. Kanelin annosmäärä tutkimuksissa vaihteli 0,5 g – 2,4 g päivässä välillä ja kaikki tutkimukset kestivät 12 viikkoa. Tutkimusten johtopäätös oli, että kanelin nauttiminen päivittäin johti merkittävään verenpaineen alenemiseen sekä ylä- että alapaineen osalta.

Tri Akilen ja hänen ryhmänsä kommentoivat mahdollisia toimintamekanismeja todeten: ”Nämä tutkimukset varmistivat sen, että kanelilla ja sen sisältämillä yhdisteillä on todistetusti hyödyllisiä vaikutuksia käytännössä kaikkiin metaboliseen oireyhtymään liittyviin tekijöihin, kuten insuliini, glukoosi, lipidit, antioksidantit, tulehdukset, verenpaine ja kehon massa. Lyhyesti sanottuna kanelin nauttiminen vähentää diabeetikoiden verenpainetta, mutta tarkka toimintamekanismi on vielä hämärän peitossa ja vaatii jatkotutkimuksia.”

Alkuperäinen artikkeli: http://preventdisease.com/news/13/082313_Cinnamon-Combined-With-Magnesium-Decreases-Blood-Pressure-More-Than-Any-Hypertension-Medication-In-World.shtml [2]