- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Juutalaisten alkuperä: suurin osa juutalaisista onkin kasaareja

Joulukuussa 2012 israelilainen perinnöllisyystutkija tri Eran Elhaik julkaisi tutkimuksensa The Missing Link of Jewish European Ancestry: Contrasting the Rhineland and the Khazarian Hypotheses (Euroopan juutalaisten kadonneet esivanhemmat: Reininmaa- ja Kasaari-hypoteesit vastakkain), jossa on tieteellisesti todistettu, että aškenasijuutalaiset, jotka muodostavat 90 % maailman juutalaisista, ovat kasaarien jälkeläisiä. Kasaarit olivat aikanaan mahtava valtakunta Mustan meren ja Kaspianmeren välissä, jonka pakanakuningas ja suurin osa pakanakansasta kääntyi rabbiinijuutalaisuuteen 700-luvulla.

 

Herjaavat juutalaiset ovatkin itse kasaareja

Tri Elhaik kommentoi aikaisempaa tutkimusta, jonka väitettiin todistaneen, etteivät aškenasijuutalaiset periytyneet kasaareista, vaan olivat kotoisin Levantista: ”Vaikuttaa siltä, että heidän tuloksensa oli kirjattu ennen tutkimuksen aloittamista. He ampuivat ensin nuolen ja piirsivät sitten osumakohdan ympärille napakympin.”

Toisin kuin aiemmat tutkimukset, jotka ”todistivat” mitä sionistikasaarit halusivat kuulla, eli että he periytyvät Juudan heimosta, Elhaikin tutkimus on kohdannut Israelissa hiljaisuuden muurin, käytännössä yksikään historioitsija tai perinnöllisyystutkija ei halua kommentoida tutkimusta Israelin sanomalehdelle Haaretzille.

Sain käsiini Elhaikin tutkimuksen ja siitä Genome Biology and Evolution-lehdessä julkaistun artikkelin, jonka on kirjoittanut Danielle Venton. Itse tutkimuksen julkaisu on hyvin kuivaa luettavaa tiedemieheltä tiedemiehille, mutta Ventonin artikkeli (alla) on hyvin suoraviivainen.

 

Todisteita ”juutalaisgenomin” puuttumisesta

Danielle Venton 20.12.2012

Heprean kieli ja juutalaisten kulttuuri on ollut olemassa jo tuhansia vuosia. Suurimman osan tuosta ajasta juutalaiset ovat onnistuneet säilyttämään perintönsä ja kulttuurillisen identiteettinsä ilman maantieteellistä valtiota. Vaellukset, uudisasutus ja levittäytyminen ovat olleet siten iso osa heidän historiaansa. Säilyvätkö todisteet tuosta historiasta heidän geeniperimässään?

Eran Elhaik, Johns Hopkinsin kansanterveyden koulun perinnöllisyystutkija on siitä vakuuttunut. Genome Biology Evolutionissa vuonna 2012 julkaistussa tutkimuksessaan [1] hän peräänkuuluttaa juutalaisten alkuperää koskevien yleisten uskomusten tarkistamista. Elhaikin mukaan nykypäivän juutalaiset eivät periydy Israelin 12 heimosta, vaan ovat pääosin turkkilaisten jälkeläisiä kansasta, joka eli nykyisen Venäjän alueella Georgiasta pohjoiseen ja Ukrainasta itään. Tämä kasaarien valtakunta kääntyi heimouskonnoista juutalaisuuteen 600 – 800-luvuilla.

Elhaikin tutkimus tunkeutuu syvälle ristiriitoihin, jotka ovat hallinneet mielipiteitä jo 40 vuotta ja siksi joissain piireissä tutkimuksesta on varmasti tulossa hyvin epäsuosittu. Hän sanoo: ”Tämä on ensimmäinen tieteellinen tutkimus, joka todistaa Kasaariteorian ja hylkää Reininmaateorian ja 40 vuoden tutkimukset.” Vaikka Elhaikin tutkimustulokset eivät olisi tervetulleita, niin hän itse pitää löytöjä arvokkaimpana lääketieteen, eikä politiikan kannalta. Hän sanoo: ”Haluan vain auttaa kollegoitani, jotka painivat geneettisten ongelmien parissa. Toivon, että tämä tutkimus avaa uuden aikakauden perinnöllisyystieteissä, jossa väestön kerroksellisuutta käytettäisiin oikeammalla tavalla.”

Juutalaisväestöjä käytetään useissa tautitutkimuksissa niiden oletetun geneettisen homogeenisyyden vuoksi. Jotkut sairaudet, kuten Tay-Sacshin tauti, ovat joissakin juutalaisyhteisöissä huomattavasti yleisempiä kuin muissa populaatioissa. Elhaikin mukaan kuitenkin virheellinen alkuperäoletus häiritsee parhaimpien ja tarkimpien tuloksien saavuttamista.

Useiden vuosikymmenien ajan historioitsijoiden ja perinnöllisyystieteilijöiden mielestä nykypäivän Euroopan juutalaisille kaksi mahdollista alkuperäteoriaa on tuntunut uskottavilta. Suositussa ”Reininmaan teoriassa” juutalaiset periytyvät israelilaisista ja kaanaalaisista heimoista, jotka jättivät Pyhän maan ja muuttivat Eurooppaan 600-luvulla muslimien valloitettua Palestiinan. Sitten 1400-luvun alussa noin 50.000 juutalaista lähti Saksan Reininmaasta itään ja alkoi lisääntyä erittäin nopeasti, eräänlaisen hypervauvabuumin tavoin. Heidän lisääntymisensä ylitti ei-juutalaisten naapurien väestönkasvun kymmenkertaisesti, huolimatta taudeista, vainoista, sodista ja talouden ahdingoista, paisuen 1900-luvulle tultaessa 8 miljoonaan. Tämän teorian mukaan Euroopan juutalaiset olisivat läheistä sukua toisilleen ja omaisivat Lähi-idän geeniperimää.

Useat oppineet suosivat Kasaariteoriaa, jonka mukaan juutalaisuuteen kääntyneet kasaarit, Mesopotamian ja kreikkalais-roomalaisten juutalaisten vahvistamina, pakenivat koilliseen valtakuntansa hajottua 1200-luvulla ja muodostivat siten itäeurooppalaisten juutalaisten väestön perustan.

Elhaikia alkoi kiinnostaa tämä teoria jo 10 vuotta sitten hänen luettuaan Arthur Koestlerin bestsellerin The Thirteenth Tribe vuodelta 1976. Koestlerin laskujen mukaan juutalaisia ei mitenkään voinut olla itä-Euroopassa 8 miljoonaa ilman kasaarihistoriaa. Elhaik ei malttanut odottaa geenitutkimusten valmistumista, jotta hypoteesille saataisiin tieteellinen arvio. Beharin ja kumppaneiden julkaistua vuonna 2010 tutkimuksensa The Genome-wide Structure of the Jewish People Elhaik päätti tutkia kysymystä, joka oli jo pitkään vaivannut hänen mieltään. Käyttäen Beharin julkaisemaa dataa hän laski seitsemän muuttujaa perimälle, sukulaisuudelle ja maantieteelliselle sijainnille. Vaikka hän käytti osittain samoja tilastollisia testejä kuin aiemmat tutkimukset, hän käytti toisia vertailuarvoja. ”Nykykirjallisuuden tulokset ovat toisiinsa sotkeutuneita”, Elhaik selittää. ”Kaikki seuraavat periaatteessa samoja perusoletuksia: aškenasijuutalaiset ovat väestöllisesti eriytynyt joukko, jotka ovat läheistä sukua toisilleen, mutta tämä on täysin väärin.”

Aiemmat tutkimukset olivat esimerkiksi yhdistäneet kysymyksen juutalaisten keskinäisestä samankaltaisuudesta kysymykseen heidän perimästä ja sukulaisuudesta ei-juutalaisiin. Elhaik kuitenkin tarkasteli näitä kysymyksiä erillisinä. Hänen mukaansa juutalaisyhteisöt ovat vähemmän homogeenisia kuin on yleisesti ajateltu. Entisen Kazarian rajan läheisyydessä esiintyi eniten heterogeenisyyttä.

Hänen toinen kysymyksensä keskittyi perimään: juutalaisyhteisöjä vertailtaessa ei-juutalaisiin naapureihinsa (Kaukasuksen tai Levantin väestöihin), mikä on lähimpänä juutalaisia? ”Kaikki Euraasian juutalaisyhteisöt ovat lähempänä Kaukasuksen väestöjä”, hän kirjoittaa. ”Poikkeuksena on keskieurooppalaiset juutalaiset, jotka ovat lähimpänä Italian ei-juutalaisia. Yksikään kahdeksasta arvioidusta juutalaisväestöstä ei ollut lähimpänä Levantin väestöjä.”

”Minulle oli vaikeinta yrittää tyhjentää mieleni ja odotukseni aikaisemmista tutkimuksista”, Elhaik kertoo. ”Istuin junassa syvissä mietteissäni, kun keksin miten erottaa kysymykset toisistaan. Se oli hieno hetki.” Elhaik jatkaa: ”Olisi kuitenkin virhe tehdä johtopäätös, ettei juutalaisilla ole mitään tekemistä antiikin juudealaisten kanssa. Löysin geneettisiä jälkiä myös Lähi-idästä. En ole varma, viittaako se Iraniin vai Juudeaan, mutta sellainen kuitenkin perimässä on. Tämän päivän poliittisessa ilmastossa se voi vaikuttaa kummalliselta, mutta historiallisesti se olisi hyvin järkeenkäypää.” Niin Iranin kuin Juudean juutalaiset alkoivat liittyä kasaarien valtakuntaan niinkin aikaisin kuin 400-luvulla eaa.

Tel Avivin yliopiston historian professori Shlomo Sandille, joka kirjoitti kiistellyn kirjan The Invention of the Jewish People, Elhaikin tutkimus oli kuin kauan kaivattu todistus syyttömyydestä. Hän kertoo: ”Asia on minulle päivänselvä. Jotkut ihmiset, historioitsijat ja jopa tiedemiehet, ovat sulkeneet silmänsä totuudelta. Joskus oli juutalaisvastaista kutsua juutalaisuutta roduksi ja nykyään on juutalaisvastaisuutta sanoa, että he eivät ole oma rotunsa. On hullua, miten historia leikkii kanssamme.”

Israelissa syntynyt Eran Elhaik tiivistää: ”Ei ole olemassa juutalaisperimää, eikä varmasti juutalaisgeeniä. Kaikki ihmiset ovat samoista rakennuspalikoista muodostuneita sekoituksia, kukin hiukan erilaisella arkkitehtuurilla. Euroopan juutalaisiin liittyvä hämmennys juontaa heidän traagisen menneisyytensä vainoista ja karkotuksista, jotka ovat luoneet useita eri yhteyksiä perimän ja maantieteen välille. Purkamalla osiin käsityksemme geneettisesti selvästi erottuvista populaatioista ja ymmärtämällä sukulaisuutemme voimme paremmin arvostaa yhteistä historiaamme, ja mikä tärkeämpää, yhteistä tulevaisuuttamme.”

 

Alkuperäiset artikkelit:
Winston Smith: I know the slander of those who say they are Jews but are Khazarians [2]
Danielle Venton: Highlight: Out of Khazaria—Evidence for “Jewish Genome” Lacking [3]
Eran Elhaik: The Missing Link of Jewish European Ancestry: Contrasting the Rhineland and the Khazarian Hypotheses [1]