- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Juutalaismafian maailmanvalta pyrkimykset

Nykyisin ihmiskunta elää henkisesti pimeintä aikakauttaan, mitä se ei ole koskaan aikaisemmin kokenut ja samalla yhteiskunnat ovat tuhoutuneet sekä ottaneet korkeimmaksi päämääräkseen materialististen arvojen toteuttamisen.  Toisaalta yhteiskunnissa on havaittavissa tietyn kaltaista kansallismielisyyttä sekä isänmaallisuutta, mistä osa erottautuu stereotypioina, joiden mukaan esimerkiksi islamilaista maailmaa sekä muslimeja syytetään demografiallisista muutoksista eli väestön muutokseen sisältyvistä ongelmista (kansanvaellus). Yksioikoisesti on vihervasemmistolaisten tai sosiaalidemokraattisten nuorten vastuulle laitettu yhteiskunnan yleinen turmeltuneisuus, vaikka nämä ryhmät ovat pelkästään instrumentaalisia tekijöitä rappeutuneisuudessa. 

Ilmoituksena esitämme, että Eteläpohjalaiset [1] turvealan toimijat suunnittelevat moottorimarssia turve- ja hakekalustolla Helsinkiin vappuaattona 30.4.2021. Lisäksi  Helsingissä järjestetään 1.5. Suurkulkue [2], pienin askelin vapputapahtumana. Magneettimedia toivoo väkirikasta osanottoa näille tapahtumille. 

Juutalaismafian maailmanvalta 

Planeettamme henkiseen tilaan on kuitenkin vaikuttanut, ja edelleen vaikuttaa juutalaismafia, joka on maailman laajuisesti verkostoitunut täysin rikollinen järjestelmä, joka muodostaa uhkakuvan ihmiskunnalle. Tämä -mafia pyrkii päämääriinsä eli totaaliseen maailmanvaltaan salassa, käyttäen lukuisia eri taloudellisia, poliittisia ja mediallisia välineitään päämääriensä saavuttamiseksi. 

Juutalaismafia on lyhyesti kuvattuna aiheuttanut esimerkiksi jäljempänä mainittuja vallankumouksia ja sotia: 

Robert Wilton esittää faktoihin perustuen teoksessaan Romanovien viimeiset päivät [3],1 että juutalaisryhmittymä [4] teki vallankaappauksen Venäjällä, ja heidän luomansa silloinen Neuvostoliitto murhasi vankileireillään ainakin 30 miljoonaa ihmistä.1 Kirjailija Alexandr Solženitsyn mainitsee kymmenittäin juutalaisia Neuvostoliiton talouden merkittävissä asemissa: ”Neuvostovaltio pyrki järjestelmällisesti ensin hyödyntämään ja sitten tuhoamaan kaikki, joita vainoharhaisesti kuviteltiin Neuvostoliiton hallinnon vastaiseksi voimaksi.” Hän päätyi siihen tulokseen, että ”Neuvostojuutalaiset hankkivat itselleen huomattavan osuuden valtion, teollisuuden ja talouden vallasta kaikilla Neuvostoliiton hallituksen tasoilla.” ( MacDonald 2010 [5]). Juutalaismafia eli eliitti on syyllinen ensimmäisen ja toisen maailmansodan syttymiseen. Viittaan tässä yhteydessä artikkeliini [6], josta löytyvät lähteet edellä mainituille väitteille sekä Freedmanin tiedostot. Juutalaismafia on syyllinen suoranaisiin teurastussotiin Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten kautta Irakissa, Libanonissa, Palestiinassa, Jugoslaviassa, Afganistanissa ja arabikevään välityksellä kulminoituneena Syyriassa. Näistä selkkauksista ja sodista juutalaismafian vastuulle lankeaa ainakin 90 miljoonaa surmattua ihmistä, ehkä enemmänkin.   

Juutalaismafian toiminta perustuu juutalaisuuteen, joka perustana on Talmud, joka puolestaan määrittää Israelin virallisen ideologian. Talmud kääntää Mooseksen kirjat eli Tooran rasismiksi: Talmudin mukaan kaikki lait sitovat vain juutalaisia, jotka vain ovat ihmisiä ja muut kansat ovat eläinten ulostetta. Talmud ja sen mukaisesti kiihkomielisesti noudatettu äärijuutalaisuus on rasistinen maailmanvalloitusohjelma, jonka mukaan ei-juutalaiset tulee hävittää ja osa heistä alistaa orjiksi palvelemaan ”juutalaisten” eliittiä. Edellä mainittuun saadaan vahvistusta, kun seuraavaksi luetaan otteita Talmudista ja muusta siihen liittyvästä rabbiinisesta kirjallisuudesta. 

Muutamia esimerkkejä juutalaisuuden opinkappaleista: 

“1. Keritoth 6b: Ei-juutalaiset eivät ole ihmisiä. 

2. Kiddushin 68a: Ei-juutalaiset ovat eläimiä, aaseja. 

3. Midrash Talpioth 225d: Jehova (Jumala) loi ei-juutalaiset ihmisen muotoisiksi, niin ettei eläinten muotoisten eläinten tarvitse palvella juutalaisia. Ei-juutalainen (esim. kristitty) on niin ollen ihmishahmon omaava eläin, jonka on palveltava juutalaista yötä päivää. Heitä ei voi koskaan vapauttaa tästä palvelusta. 

4. Shene Lukohoth Haberith: Vaikka maailman kansat ulkonaisesti muistuttavat juutalaisia, he ovat varsinaisesti vain apinoita ihmisiin verrattuna. 

5. Ketuboth 111a: Ei-juutalaiset ovat kansaa, joka on kuin aaseja – orjia, jotka katsotaan isännän omaisuudeksi. 

6. Jebamoth 98a: Kaikki ei-juutalaisten lapset ovat oikeudellisesti äpäriä, koska ei-juutalaiset ovat vain eläimiä. 

… 

30. Abodah Zarah 20a: On kiellettyä antaa ei-juutalaiselle lahjaa, mutta se voidaan myydä hänelle. 

31. Baba Bathra 54b: Ei-juutalaisten omaisuus on kuin erämaa; joka tulee sinne ensin, saa sen. …” 

Juutalaismafian maailmanlaajuisessa taloudellisten ja poliittisten hegemonia pyrkimykset voidaan tiivistää kolmeen pääkohtaan, kuten: 

 1. Riistoon ja laillistettuun ryöstelyyn perustuvaan ylikansalliseen korolliseen velkarahajärjestelmään. 
 1. Sotien lietsontaan ja sotien kautta synnytettyihin väestönsiirtoihin. 
 1. Valtamedian, viihdemaailman ja opetusmateriaalin hallintaan sekä niiden vaikutukseen. 

 

Avaamme jäljempänä yllä esitettyjä väittämiä

 1. Riistoon ja laillistettuun ryöstelyyn perustuvaan ylikansalliseen korolliseen velkarahajärjestelmään

Argentiinalainen politiikan tutkija ja taloustieteilijä Adrian Salbuchi [7] on osuvasti tiivistänyt sionistien maailmanvallan käsitettä. Hän sanoi: ”Yhdysvallat johtaa maailmaa, mutta sitä ja muita maailmanmahteja hallitsee sionismi”. Yhdysvallat on sionistien sätkynukke, joka ei tee mitään merkittävää ilman taustalla vaikuttavien sionistien hyväksyntää. Taitaako sitä ytimekkäämmin sanoa? 

Tässä vain voidaan sionistien paikalle laittaa juutalaismafian käsitteen, sillä sionistien primus motor (käynnistävä voima) on aina juutalaistoimija. Kuitenkin totta on, että kaikki sionistit eivät ole juutalaisia, ja kaikki juutalaiset eivät ole sionisteja, kuitenkaan sionismia ei ole ilman juutalaisia tai juutalaisuutta. 

Juutalaisdynastian eli Rothschildien perustama korkoon pohjautuva velkarahajärjestelmä on maailmanlaajuisen taloudellisen ja sosiaalisen kurjuuden sekä epäoikeudenmukaisuuden taustalla. Nämä juutalaistoimijat ovat kirjaimellisesti tuoneet helvetin maanpäälle, ja tämä helvetti poistuu vain silloin, kun vapaudumme juutalaismafian vallasta. Edes valtavirtahistoria ei kiistä sitä, että Rothschildit hioivat maailmanpolitiikan taloudellisen manipulaation huippuunsa verkostoitumalla kansainvälisesti, ja kytkien valtiot velkaorjuuteen, vääristelemällä järjestelmällisesti poliitikkoasiakkailleen ja rahoittamalla sotien kaikkia osapuolia samanaikaisesti.34 

Yksityiset pankit, kaupallisina firmoina luovat rahan, tai nykyisin virtuaalirahan (pelkästään elektronisina numeroina) tyhjästä. Pankit eivät millään muotoa tue taloudellista vakautta, vaan pyrkivät jatkuvasti maksimoimaan voittonsa. Valtiolla ei ole välineistöä puuttua laisinkaan pankkien toimintaan. Laajemmin Euroopan unionin säätämät lait estävät viranomaisia sekä syyttäjiä tutkimasta pankkiirien talousrikoksia. Täten globaali velkarahajärjestelmä perustuu laillistettuun pankkimafiaan, jonka taustalla ovat juutalaistoimijat. 

Juutalaismafia  [7] ei hallitse ainoastaan globaalia pankki- tai velkarahajärjestelmää, vaan on soluttautunut  valtahierarkian jokaiselle tasolle: maiden hallituksiin ja eduskuntiin, läntiseen massamediaan, yritysten hallituksiin, oppilaitoksiin sekä ideapajoihin. Tämä on kaikkien havaittavissa. Nimilista on loputon, esimerkkeinä olkoon: Bernanke, Goldman Sachs, Wolfowitz, Perle, Kissinger, Feith, Blitzer, Murdoch, Rubin, Summers, Wiesel, Rosenthal, Obama, Biden, Madoff, Lieberman, Bush, Cheney, Zuckerman, Clinton, Wall Street, Kristilliset Israelin puolesta, Amerikan juutalaisten kongressi, ja AIPAC (Yhdysvaltojen Israelin suhteiden PR –komitea). Salbuchin  [7]mukaan sionistien verkosto ja heidän aikaansaannoksensa ovat kaikkien nähtävillä, mutta muiden muassa amerikkalaiset vain jatkavat elämäänsä laput silmillä. 

Globaalien pankkien suunnattomaan valtaan yksityisten valtioiden ylitse voidaan viitata  esimerkkinä Euroopan vakausmekanismiin (EVM), joka on yksityinen investointipankki, jonka julkilausuttu tehtävä on turvata euroalueen rahoitusvakaus. EVM kuten muutkin yksityiset globaalit pankit toimivat voittojen yksityistämisen ja riskien sosialisoinnin periaatteella. 

Kuten sanottua, valtiolla ei ole sanan valtaa pankkien operointiin. Tätä väitettä vahvistaa jo ilmeisesti vuosia sitten toteutunut suunnitelma, joka on luovuttanut Euroopan unionin pysyvälle vakausmekanismille [8]  – ja myös IMF:lle sekä komissiolle – budjettivaltaa yli jäsenvaltioiden. Tästä huolimatta sopimusluonnoksella ei sidota vakausmekanismia mihinkään mahdolliseen oikeudelliseen ja poliittiseen vastuuseen teoistaan. EVM:n sääntöjen mukaan: ”EVM, sen varat ja omaisuus on vapautettu kaikista oikeudenkäynneistä, jollei EVM nimenomaisesti luovu tästä vapaudesta tai siitä on sovittu EVM:n tekemässä sopimuksessa. EVM on vapautettu kaikesta takavarikosta ja pakkolunastuksesta. EVM:n asiakirjat ja toimitilat ovat loukkaamattomia.” 

Kansainväliset pankit hallitsevat kansallisvaltioiden päätöksen tekoa 

Yllä esitetyn asiantilan johdosta pankkien valta [9] nykyisessä Euroopassa perustuu sille, että ne päättävät, ketkä saavat lainaa ja millä ehdoilla. Talousdemokraattien mukaan järjestelmä on riskaabeli, sillä se alistaa valtiot ja demokraattisen päätöksenteon pankkiirien kontrolliin. Pankkien päättäessä rahan luonnin tarkoituksen, viitoittavat ne käytännössä myös Euroopassa toteutettavan politiikan suunnan. Yksityisinä yrityksinä pankit maksimoivat voittonsa; siten ne tavoittelevat mahdollisimman laajaa lainaamista, jotta ne voisivat kiskoa mahdollisimman mittavasti korkoa. 

Valtioiden velkataakka, pankkien suurimpina asiakkaina, kasvaessa, lisääntyvät sitä enemmin pankkien tulot. Tämä on erinomainen esimerkki siitä kuinka pankkien hyöty on valtioiden ja kansalaisten tappio. Tästä huolimatta Suomessakin on useiden vuosikymmenien ajan toteutettu tällaista pankkiirien hallinnoimaa – valtiota sekä kansalaisia – köyhdyttävää epädemokraattista politiikkaa. Luultavasti nykyiset poliittiset vallanpitäjät ovat tästä taloudellisesta rampauttamisesta äärimmäisen sopivia esimerkkejä. 

Rahaeliitin ja ylikansallisten talousjättien diktatuurista tuoreimpana esimerkkeinä voitaisiin mainita taannoin uutisoidut ikuisuuslainat, joiden käyttöönottamista on ehdottanut juutalainen keinottelija [10] ja miljardööri George Soros. Ikuisuuslainat ovat saaneet suurta suosiota kansanpetturien, kuten kokoomuksen keskuudessa.   

Lisäksi globaalin talous- ja poliittisen valtaliiton agenda, jossa Maailman talousfoorumi (WEF) on suunnitellut [11] muuttavansa maailmantalouden täysin erilaiseksi “koronapandemian” jälkeen.   

EU-johtajat sopivat 21.7.2020 Euroopan elpymissuunnitelmasta [12]. Euroopan unionin monivuotinen rahoituskehys ja Next Generation EU, joka EU:n komission mukaan on elpymisen nopeuttamiseen tarkoitettu väliaikainen väline, muodostavat yhdessä suurimman EU:n budjetista koskaan rahoitetun elvytyspaketin [13]. Tämä yhteensä 1,8 biljoonan euron paketti ilmoitetaan tarkoitetun auttamaan rakentamisessa covid [14]-19-pandemian jälkeistä Eurooppaa, joka olisi vihreämpi, digitaalisempi sekä selviytymiskykyisempi. “Koronapandemian” välityksellä juutalaismafian kontrolloimat mediat ja terveysjärjestöt (WHO; THL) ovat muodostanee pelkopandemian, jonka varjolla on synnytetty Suomessakin poliisivaltio, rajoituksineen ja sulkutiloineen. Näin menetellen on saatu aikaan eliitin hallitsema järjestelmä Uutta Maailmanjärjestystä varten.  

Velkarahajärjestelmä 

Erikoisesti on tärkeää muistaa, että uutta rahaa ilmestyy kiertoon kun velkaannutaan yksityisille pankeille. Kansantalouksissa on aina kiertämässä vain velkarahaa ja muuta rahaa ei tuskin ole olemassakaan. Velkaa ei ikinä pystytä maksamaan takaisin kokonaan. Velan pääoman ja sen koron takia velan osuus on aina suurempi kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät globaalit yksityiset pankit, jotka kahmivat korkorahat ilmaisena rahana. Velan korkorahaa ei siis ole luotu missään, vaan se saadaan esimerkiksi velallisen tekemän työmäärän palkasta. Lisäksi pankkien myöntämät lainat ovat pääsääntöisesti tyhjästä luotuja kirjaamalla ne virtuaalitiedostoihin. Kysymyksessä on laillistetun rahanväärennyskoplan toiminta, jossa kiertoon ilmestyvät lainat lisäävät sähköisten numeroiden määrää rahamääränä. 

Tämä tilanne olisi korjattavissa talousdemokratian reformilla, joka varaisi rahanluontioikeuden vain valtiolle. 

Puhuttaessa juutalaisten eturyhmien pankkimafiasta, emme voi sivuuttaa Yhdysvaltojen keskuspankkia, Federal Reserve System (FED). FED:n johto on koostunut jo 30 vuoden ajalta ainoastaan henkilöistä, joiden tausta on ”juutalainen”. Vuonna 2015 Janet Yellenin tilalle ennustettiin johtajaksi FED:n Israelin kaksoiskansalaista, FED:n varapuheenjohtajaa Stanley Fischeriä

Kuitenkin vuonna 2017 Yellen väistyi syrjään, ja presidentti Donald Trump nimitti hänen tilalleen pankin johtokuntaan kuuluvan Jerome Powellin [15]

FED:n lähihistoriasta voidaan todeta, että Yellen astui Ben Bernanken paikalle. Bernankea edelsi Alan Greenspan. Kaikki he ovat avoimesti ”juutalaisia”. 

Se, että FED:n johdossa on kolmenkymmenen vuoden ajan ollut katkeamatta ”juutalainen” edustus ei voi olla sattumaa, vaan ennalta ohjattua sionistista politiikkaa. 

 1. Sotien lietsontaan ja sotien kautta synnytettyihin väestönsiirtoihin 

Israelin valtion perustaminen Lähi-itään muodosti alueelle jatkuvan konflikti pesäkkeen.5 Palestiinaan perustettu juutalaisvaltio on sionistien kansainvälisen petoksen, lahjonnan, murhien sekä arabeihin kohdistuneen terrorin hedelmä.6 Koska Israel on ollut, ja on edelleen lännen sekä erikoisesti Yhdysvaltojen tukema loisvaltio, ovat monet arabimaat mieltäneet Israelin osaksi ”länttä”. Tämä on varmaankin lisännyt painetta muslimifundamentalismin nousuun tietyissä arabimaissa, sillä sitä ei sallineet ennen Israelin valtion perustamista esimerkiksi Egyptin, Libyan ja Irakin arabinationalistiset hallitukset. 

ISIS, al-Nusra ja al-Qaida syntyivät Israelin perustamisen jälkeen. Kyseiset terroristiryhmät syntyivät kuitenkin Israelin ja Yhdysvaltojen tuella, joten niitä ei oltu suunnattuna Israelia ja länttä vastaan, vaan vapaita Lähi-idän valtioita vastaan. 

Juutalaisvaltio piti arabinationalistien hallituksia geopoliittisina uhkina itselleen, kuten se pitää myös Persiaa eli Irania vaaraksi itselleen, minkä vuoksi osittain lännen ja Israelin liittouma on hankkiutunut eroon kaikista Nasserin, Gaddafin ja Husseinin kaltaisista sekulaareista arabijohtajista. Israel teki myös terrori-iskuja Yhdysvaltoja vastaan ja yritti naamioida ne Egyptin operaatioiksi.7; 8 Lähi-idän alueen sodat ovat antaneet syyn nykyiselle väestön värväykselle Eurooppaan ja samalla tarjoten maaperää ääri-islamismin nousulle. 

Lisäksi tulee muistaa, että juutalaisvaltio pyrkii raivaamaan [16] tieltään niiden valtioiden hallinnot, jotka ovat kansallismielisiä sekä taloudellisen riippumattomia Lähi-idässä. Tämän hyödyttäisi myös sionistista läntistä uusliberalistista taloutta. Tästä syystä juutalaisvaltion tavoitteena nyt on tuhota sekä Iranin että Syyrian hallinnot, kuten se on aikaisemmin Yhdysvaltojen muodostaman koalition avulla on tuhonnut muut kansallismieliset ja taloudellisesti itsenäiset valtiot Lähi-idässä. Siten Iranin ja Syyrian tuhouduttua Israelin geopoliittinen asetelma Lähi-idän uusjaosta  [17]olisi mahdollista. 

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin [18] valtakaudella Israelin tiedustelupalvelu Mossad valehteli, että se oli onnistunut varastamaan Teheranissa joukon asiakirjoja, jotka osoittivat Netanjahun mukaan sen, kuinka pitkällä oli Iranin ydinaseohjelma. 

Netanjahun pitämä englannin kielinen lehdistötilaisuus julkaistiin parhaaseen tv-katseluaikaan Yhdysvalloissa. Viesti oli selvä: Netanjahu halusi vakuuttaa Valkoista taloa hallinnoivan Trumpin siitä, että sopimus Iranin ydinohjelmasta oli huono ja piti heitettämän romukoppaan. 

Kaksi päivää myöhemmin Trump sanoutui irti sopimuksesta. 

Netanjahun – ja myös Trumpin – mielestä ydinsopimus on vaarallisella tavalla viallinen. Se ei näiden kahden mielestä estänyt Irania kehittelemästä ydinasetta. 

Viime vuoden puolella sionistipresidentti Donald Trump salamurhautti Irakissa Bagdadin lentokentällä Lähi-idän ansioituneimman antisionistin,  kenraali Qassim Suleimanin ohjusiskulla, jonka vaikutuksesta kenraali sai marttyyrin viitan maanpäälliselle muistolleen. Täysin selvää on, että Qassim Suleimanin murhaamisen taustalla oli Israel.9, 10, 11 

Euroopan pakolaiskriisin eli elintasopakolaisuuden taustalla ovat sionistit, kuten esimerkiksi monimiljonäärin ja sijoittajan George Soroksen luoman Open Society Foundation värväystoiminta.12 Joskin nyt koronahysterian aikana “turvapaikanhakijoiden” vastaanottaminen on ainakin hidastunut. 

 1. Valtamedian, viihdemaailman ja opetusmateriaalin hallintaan sekä niiden vaikutukseen

Joukkoviestinnällä on oleellinen merkitys kansainvälisessä politiikassa. Voitaisiin jopa sanoa, että mikäli emme ole perehtyneet joukkoviestinnän alaan, emme voi riittävästi käsittää maailmanpolitiikkaa. 

On tosiasia, että Amerikan Yhdysvaltalaisen massamedian eri välineet pyrkivät suuressa määrin muokkaamaan ihmisten mieliä valtaeliitin tarpeiden mukaisesti. Niinpä esimerkiksi amerikkalaisen joukkoviestinnän hallitsijat käyttävät merkittävän suurta valtaa Yhdysvalloissa ja myös muualla maailmassa. 

Joukkoviestinnän ja viihdeteollisuuden hallinta saa vielä hirvittävän diktatuurisen luonteen, sillä kyseisiä viestintä maailmoja kontrolloi kourallinen ihmisiä, jotka muodostuvat juutalaismafiasta mafiasta – harvainvallasta. 

Mainitun viihdeteollisuuden ja joukkoviestinnän näkyvät sekä näkymättömät vaikuttimet ulottuvat miltei jokaiseen kotiin Pohjois-Amerikassa ja myös muualla läntisessä maailmassa. 

Joukkoviestinnän kautta tuleva hallinta ei ole vaikuttamista vain USA:n kautta Euroopan unionin maihin, vaan esimerkiksi kussakin Euroopan unionin valtiossa on omat juutalaismafian media kanavat, jotka manipuloivat ihmisiä täydellä teholla. 

Esimerkiksi Ruotsissa manipuloiva vaikutus tulee sionistisen Bonnierin ja Hjörnen mediaimperiumien välityksellä ja Suomessa esimerkiksi Bonnierin ja juutalaistaustaisen Jane sekä Aatos Erkon säätiön omistamien massamediakanavien välityksellä. Jopa koulutusmateriaali palvelee monikulttuurisuutta, vääristynyttä seksuaalivalistusta, johon sisältyy sukupuolineutraaliuden kasvatus ja muu nykyaikainen henkinen saasta. Pohjoismaissa Bosnierin mediaimperiumi julkaisee yllä mainittuja saastuttavia opetusmateriaaleja [19].  

”Juutalaisvaikutteinen” Bonnier Publications Oy on kustannustalo, joka julkaisee opetusmateriaalin lisäksi esimerkiksi erikoisaikakauslehtiä ja elämäntapalehtiä. Yritys kuuluu kaikissa Pohjoismaissa toimivaan Bonnier Publications A/S:n ja sitä kautta kansainväliseen Bonnier AB -konserniin. 

Myös Nordic Broadcasting Oy oli ruotsalaisen (sionistisen) kustannusyhtiö Bonnier AB:n omistama yritys, joka omisti suomalaisen MTV Oy:n sekä ruotsalaisen TV4 AB:n. 

Nordic Broadcasting perustettiin Bonnierin ja Proventuksen [20] yhteisyrityksenä [21], mutta vuonna 2007 Bonnier osti [22] MTV:stä ja Nordic Broadcastingista Proventuksen osuuden. Nordic Broadcasting  [23]sulautui MTV:n 31.12.2013. 

MTV-konserni siirtyi siis vuoden 2007 kaupoissa kokonaan Bonnierin omistukseen. Nimittäin Bonnier omisti jo aikaisemmin MTV:stä puolet, ja sen (2007) ostojen jälkeen toinen puolikas sijoitusyhtiö Proventus AB:ltä siirtyi Bonnierille. 

Mainitun eliitin mediakontrollin vaikutus on järkyttävän suurta USA:ssa ja yleensä länsimaissa. Kaikki mittavimmat tv- ja radioyhtiöt, elokuvan tuottajat, kirjankustantajat, sanomalehdet, aikakauslehdet ja uutistoimistot ovat sionistisen eliitin omistamia. Tohtori Ahmed Ramin on esittänyt selvityksessään esim. USA:ssa toimivan 56 mediayhtiön nimet, jotka ovat ”juutalaisten” omistuksessa.13 

Esimerkkejä monikulttuurisuuden manipulaatiosta kasvatuksessa 

Euroopan unionin maissa käytetään opetusmateriaalia, joka palvelee suoraan väestönsiirtoa ja samalla Eurooppalaisen etnisen rakenteen tuhoa.. 

Esimerkiksi Ranskan johtava opetusmateriaalin kustantaja Editions Nathan [24] opetusministeriön sertifikaatiolla julkaisee alakoululaisille suunnattua materiaalia, mitkä sisältävät korostettua manipulaatiota ihmisrotujen sekoittamiseksi. 

Muiden muassa alla olevassa kuvassa komeilee aviopari, joka edustaa Lähi-idän alueen kulttuuritaustan omaavaa miestä ja raskaana olevaa ranskalaista naista onnellisesti hymyillen. Parilla näyttää olevan jo ennestään kaksi lasta, joiden ihonväriä dominoi isän perimän vaikutus.  

[25]

Lisäksi on huomionarvoista, miten valtava vaikutus juutalaismafian viihdemaailmalla voi olla yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja kulttuuriin länsimaissa. Tätä väitettä vahvistaa Yhdysvaltojen nykyisen sionistipresidentin Joe Biden pitämä puhe hänen varapresidentti kaudellaan. Puheessaan [26] Biden mainitsi, että homojen feministien sekä maahanmuuttajien pitäisi osoittaa kiitollisuutta nykyisestä hyvästä asemastaan lainsäätäjien sijaan esimerkiksi Hollywoodissa työskenteleville juutalaisille, jotka ovat muuttaneet koko länsimaista kulttuuria peruuttamattomalla tavalla. 

Naisia manipuloidaan lapsettomuuteen sekä huomiot väestönsiirroista 

Tilastokeskuksen mukaan suomalainen nainen synnytti vuonna 2016 keskimäärin 1,71 lasta, kun väestön uusiutumistaso, eli väkiluvun pysyminen ennallaan, edellyttäisi noin 2,1 lasta. Vuonna 2014 lapsia syntyi 57 232, mikä oli 902 vähemmän verrattuna edellisvuoteen. Tuolloin ilmoitettiin, että syntyneiden määrä oli laskenut jo viidettä vuotta peräkkäin. 

Valtamedian yhtenä tarkoituksena on julkaista mielellään uutisia, jotka kertovat naisista, jotka haluavat olla lapsettomia, jostakin syystä. Tällöin puhutaan vapaaehtoisesta lapsettomuudesta, joka tarkoittaa tietoista päätöstä jäädä lopullisesti lapsettomaksi. Näihin yksityistapauksiin ei kannata kiinnittää huomiota, vaan siihen, että media korostaa näitä tapauksia siksi, että ne toimivat yleisesti mielenmuokkaajina suomalaisten naisten lapsettomuus ihanteessa. 

Mainittakoon esimerkiksi muutamia tapauksia: 

Iltasanomat uutisoivat naisesta [27], joka on valinnut vapaaehtoisen lapsettomuuden. Haastateltavan mukaan lapsi olisi kuin lemmikki, joka tulisi hankittua vasten tahtoaan. 

Ja edelleen: 

– Se ei vaan tunnu olevan minun juttuni. En ole koskaan potenut vauvakuumetta, enkä osannut nähdä vauvoja tai lapsia söpöinä, Moisander-Mattila  [28]sanoo. 

Kuten myös: 

Valtamedia tiedottaa mielellään synnytykseen liittyvistä negatiivisista kokemuksista, mutta onnellisista tapauksista ei uutisoida, jos ne eivät palvele monikulttuurisuutta. Selvää lienee, etteivät kaikkien raskausajat, ja synnytyksen jälkeiset jaksot voi olla yhtä onnellisia. Näitä rankempia kokemuksia emme pyri kiistämään, emmekä väheksymään, mutta MTV puhuu halukkaasti näistä vähemmän miellyttävistä raskaus- ja äitiyden alkuajan kokemuksista muun muassa ohjelmassa 

Jokaisella naisella on tietysti vapautensa valita lapsettomuus tai äitiys, sitä ei kukaan kiistä. Tarkoituksena on vain keskittää huomiota siihen, että valtavirtainen tiedonvälitys tarkoitushakuisesti julkaisee näitä kielteisiä tapauksia, sillä tarkoituksella, että suomalaisten väestön uusiutumisen taso romahtaisi vielä entisestään. Siten media palvelee globaalin eliitin agendaa Eurooppalaisen väestön tuhoamisessa, ja samalla uuden populaation asuttamisessa. 

Maapallon väestön määrän lisääntyminen ei tarkoita sitä, että suomalaisten tulisi vielä alentaa syntyvyyttään, sillä väestönrajoitustoimenpiteet tulisi keskittää kehittyviin maihin, ennen muuta Afrikan tietyille alueille. Puhutaanko silloin väestön määrän kasvun ongelmista, jos esimerkiksi Eurooppaan sijoittuneet taustaltaan poliittisen Lähi-idän alueen perheet, joissa on parhaillaan yhdellä miehellä kolme vaimoa ja niistä jokainen voi synnyttää viisi lasta. Jos puolestaan kantaväestö harmaantuu, niin tiedämme hyvin mikä on loppu tulos. Kantaväestön osalta se on loppu – finalitas. 

Coudenhove-Kalergi -suunnitelma 

Sionismia ajavalla ”juutalaisella” eliitillä oli jo ennen Euroopan unionin perustamista suunnitelmallinen tarve luoda Eurooppaan eri populaatioiden ja kulttuurien sulatusuuni. Tätä sionistien kaavailua kuvaa hyvin Coudenhove-Kalergin kirjoituksista innostuneet kasaaripankkiirien piirit. 

Teoksessaan Yksi elämä Euroopalle, C-K paljastaa eliittiin lukeutuvan Warburgin rahoittavan Paneurooppa-liikkeen toimintaa. Hän kirjoittaa: 

Vuoden 1924 alussa saimme puhelun paroni Louis de Rothschildilta. Hänen ystävänsä, hampurilainen Max Warburg oli lukenut kirjani ja tahtoi tutustua meihin. Suureksi yllätyksekseni Warburg tarjosi täysin odottamatta 60 000 kultamarkkaa. Nuoren liikkeemme talous oli turvattu ensimmäisten kolmen vuoden ajan. 

Max Warburg, yksi ainutlaatuisimmista ja viisaimmista miehistä ketä olen ikinä tavannut, rahoitti liikettämme. Hän kannatti Paneurooppa-liikettä elämänsä loppuun asti. Max Warburg järjesti minulle matkan Yhdysvaltoihin vuonna 1925. Tutustuin Paul Warburgiin ja rahoittaja Bernard Baruchiin. 

C-K ennustuksen mukaan tulevaisuuden Euroopasta muodostuu todellinen eri ihmisrotujen sulatus-uuni. Lisäksi yhteiskuntaluokat tulisivat katoamaan. Tuleva euraasialais-negroidinen rotu, joka muistuttaisi ulkonaisesti antiikin egyptiläisiä, asettaisi kansojen erilaisuuden tilalle yksilöllisen monimuotoisuuden.14 

Muutamia esimerkkejä lisäksi median ja pedagogiikan manipulaatiosta 

Juutalaismafia lietsoo myös eri etnisten kulttuurien välille vastakkain asettelua, ja suorastaan murhanhimoa. Tästä olkoon esimerkkinä Yhdysvalloissa juutalaismafian tukema Black Lives Matter –liike, jota juutalaismafian kontrolloima valtamedia on nostanut suosiolliseen valokeilaan lietsoen liikkeen vihaa esimerkiksi valkoihoisia vastaan. Defund the Police (DP) – ja BLM-liikkeen rahoittajina toimii muiden muassa ”juutalainen” miljardööri-keinottelija George Soros  [29]ja hänen organisaationsa [30], mitkä ovat poikkeuksetta ”juutalaisen” eliitin agendan toteuttajia. Myös USA:n mustien oikea vihollinen ei ole ”valkoinen” ihminen: kaikkien etnisten ryhmien pitäisi taistella ”juutalaista” eliittiä ja niiden yhteiskunnalle tuhoisaa systeemiä vastaan.   

[31]

Ruotsi  [32]on tunnettu arvoliberaalisuudestaan eli vapaamielisyydestään ennen muuta sukupuolineutraaliuden suhteen. Täten Ruotsin Malmön kaupunki on päättänyt “investoida” noin puoli miljoonaa kruunua eli 50 000 € sadan puistopenkin maalaukseen sateenkaaren väreillä, ja näillä Pride sävyillä maalattaisiin myös roskikset julkisissa tiloissa. Lisäksi kaupunki on innostunut järjestämään ”Lasten Pride” -tapahtuman elokuussa. 

Yhteenveto 

On täysin irvokasta miten entiset Suomen syöjät ja globaalin valtaeliitin lakeijat ihannoivat  virallisen Suomen valtiollista ja yhteiskunnallista systeemiä. 

Entinen pääministeri Paavo Lipponen totesi MTV:n viiden jälkeen ohjelmassa, että: 

 

Velanottoa kauhistellaan liikaa. Jos verrataan Eurooppaa esimerkiksi Yhdysvaltoihin, niin jäämme väliinputoajiksi, jos satsaukset ovat liian vaatimattomia. Tulee olla rohkeutta laittaa kasvu käyntiin kestävillä tulevaisuusinvestoinneilla 

Suomen poliittinen eliitti on kirjaimellisesti perkeleen kätyri, sillä negatiivinen globalisaation ylintä huippua edustaa juutalaismafia15 eli Siionin Viisaat. Niin muodoin Suomen poliittiset vallanpitäjät edustavat täydellisesti saatanaa, joka ei ansaitse minkään kaltaista kunnioitusta tai sääliä. Saatana pitää viedä oikeuteen ja sitä pitää rangaista. 

Täydellinen tosiasia on nimittäin, että maailmassa kourallinen globaaleja rahoituslaitoksia [33] ja ylikansallisia jättiläismäisiä osakeyhtiöiden ryppäitä hallitsevat miltei täysin kaikkea sitä, mitä me teemme arkielämässämme: he ohjailevat ihmisten mieltymyksiä, kulutustottumuksia, suosittelevat median kautta luettavaksi kelpaavaa kirjallisuutta, houkuttelevat rahan himoon ja ennen muuta pitävät tärkeänä materialistista elämänkatsomuksen filosofiaa, jossa ei tunneta Jumalaa, joka Korkeimpana ja äärettömänä olentona on luonut kaiken sekä ylläpitää elämää. 

Kuten yllä jo todettiin, että globaalin talous- ja poliittisen valtaeliitin agenda on sellainen, jossa Maailman talousfoorumi (WEF) on suunnitellut [11] muuttavansa maailmantalouden täysin erilaiseksi “koronapandemian” jälkeen. Tämä skenaario tarkoittaisi Uutta Maailmanjärjestystä, jossa rahoituslaitosten ja taloudellisten jättien maailmanlaajuinen valta olisi järkkymätöntä. Silloin yksilöllisyyttä ei enää olisi, vaan sen sijalle saataisiin robottimaisesti käyttäytyvät tasapäiset kansojen massat, jotka olisivat käyneet läpi etniskulttuurisen sulatusuuni menetelmän.  Tässä suuressa nollauksessa kansallisvaltiot muutettaisiin osaksi valtavaa keskushallintoa. Luonnollisesti ilmastohysteria sekä kymmeniä kertoja yliäyräiden lietsottu koronatilanne, ja siihen liittyvät sulkutoimet rajoitteineen ovat osa tätä menetelmää, jolla Uusi Maailmanjärjestys (The Great Reset) toteutetaan. 

Suomessa pitäisi ehdottomasti aloittaa parlamentaarinen työskentely maan eroamiseksi Euroopan unionista, Eurosta ja NATOn isäntämaasopimuksesta. Suomen täytyisi siirtyä itsenäiseen talouspolitiikkaan, omaan valuuttaan ja valtiolle pitäisi varata rahanluontioikeus. Koulutus- ja poliittinen järjestelmä olisi uusittava perustuksiaan myöten. 

Tämä olisi suhteellisen helppo tehtävä, mutta Suomen poliittiset päättäjät eivät halua sitä tehdä, sillä he kuvittelevat kuuluvansa mahtavaan globaaliin valtaeliittiin, vaikka eivät ole kuin juutalaismafian varpaisen nuolijoita. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

 1. Wilton, Robert (2000). Romanovien viimeiset päivät. Kuinka tsaari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin. Tabernaculum Dei ry. 
 1. MacDonald, Kevin (2010). In the 1930s: Chapter 19 of Alexandr Solzhenitsyn’s “200 Years Together”: Saatavilla. [34]   
 1. Businessinsider. Saatavina: http://www.businessinsider.com/the-rothschild-gang-shadow-conspiracy-or-rumor-2011-6?IR=T [35] 
 1. Investopedia. Saatavina: http://www.investopedia.com/ask/answers/033015/what-was-nathan-rothschilds-interest-funding-napoleonic-wars.asp [36] 
 1. New York Times 26.-30.11.1947. Sit. Niemi, Pertti (2001). Johdatus Emanuel Swedenborgin filosofiaan. Turku: TAB-kirjat. 
 1. Rami, Ahmed (1988). Vad är Israel? Stockholm: Kultur förlag 
 1. Gerhard, William D.; Millington, Henry W. (1981). Attack on a SIGINT Collector, the USS Liberty [37] (PDF). NSA History Report, U.S. Cryptologic History series (Report). National Security Agency. Archived from the original [38] (PDF) on 30 October 2012. partially declassified 1999, 2003. 
 1. Crewdson, John (2 October 2007). ”New revelations in attack on American [39] 
 1. The Jerusalem post (4.1.2020). Ted Cruz: Soleimani assassination is justice for Israel, Trump tweets flag. Saatavina: https://www.jpost.com/American-Politics/Trump-tweets-US-flag-following-Soleimani-death-Ted-Cruz-Justice-overdue-for-Israel-612964 [40] 
 1. PressTV (4.1.2020). Commander of Iran’s Quds Force, Iraq’s PMU deputy head assassinated in US strike. Saatavina:https://www.presstv.com/Detail/2020/01/03/615224/Hashd-Sha%E2%80%99abi-public-relations-director-killed-in-rocket-attack-on-Baghdad-airport [41] 
 1. PressTV (4.1.2020). Axis of resistance to respond decisively to Gen. Soleimani’s assassination: Top Hezbollah official. Satavina: https://www.presstv.com/Detail/2020/01/04/615346/Axis-of-resistance-will-respond-decisively-to-Gen.-Soleimani%E2%80%99s-assassination:-Top-Hezbollah-official [42] 
 1. Hansson, Peter (17.8.2016). DC. Saatavilla: http://dailycaller.com/2016/08/17/leaked-board-documents-soros-organization-tried-to-buy-supreme-court-ruling-on-illegal-immigration/ [43] 
 1. Radio Islam. Saatavilla: Den judefrågan [44]http://www.radioislam.org/islam/svenska/fildok/filer/tutti/judefragan.htm [44] 
 1. Coudenhove-Kalergi (1925). Praktischer idealismus. PANEUROPA-VERLAG WIEN-LEIPZIG 
 1. White, Walter (1978). The Hidden Tyranny. The Issue that Dwarfs All Other Issues. This is the Most Sensational Manuscript of its Kind. Also known as: ”The Rosenthal Document.” (Myös täällä: Kätketty tyrannia | Magneettimedia [45]

 _______________________________

Maailmanmahti USA on sionistien sätkynukke – Radio Islam (islam-radio.net) [7] 

Kriisipaketit ja Euroopan pysyvä vakausmekanismi: mikä on demokraattisen vasemmiston näkemys Euroopan tulevaisuudesta? | ATTAC – kohti oikeudenmukaisempaa ja tasapuolisempaa globalisaatiota [8] 

Debate over monetary system grows | News | DW | 28.11.2014 [9] 

https://www.aamulehti.fi/ulkomaat/upporikas-pankkiiri-nousee-usan-keskuspankin-johtoon-en-usko-etta-trumpin-valitusvirteen-tulee-muutosta-200506445/ [15]

Perpetuaali on ikuinen laina – MTVuutiset.fi [46] 

The Great Reset | World Economic Forum (weforum.org) [11] 

European Council conclusions, 17-21 July 2020 – Consilium (europa.eu) [12] 

Euroopan elpymissuunnitelma | Euroopan komissio (europa.eu) [13] 

Koronavirus – EU:n toimet | Euroopan komissio (europa.eu) [14] 

Can Putin Stop Israel and Iran Going to War? – Bloomberg [16] 

Hidden US-Israeli Military Agenda: ”Break Syria into Pieces” – Global ResearchGlobal Research – Centre for Research on Globalization [17] 

Analyysi: Syttyykö Iranin ja Israelin välille sota? Iran uhkasi pyyhkiä juutalaisvaltion kartalta – Trump päästää vastavoimat irti | Ilkka-Pohjalainen (ilkkapohjalainen.fi) [18] 

http://www.marmai.fi/uutiset/bonnier+hakee+vetoapua+financial+timesista/a2214778 [19]  

http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=5491271 [20]  

http://www.mtv.fi/uutiset/it/artikkeli/mtv-kokonaan-bonnierille/1806694 [22] 

http://www.kauppalehti.fi/yritykset/yritys/nordic+broadcasting+oy/18826265 [23] 

http://www.nathan.fr/catalogue/fiche-produit.asp?ean13=9782092578209 [24] 

http://nymag.com/daily/intelligencer/2013/05/biden-praises-jews-goes-too-far.html [26] 

Kristiina, 32, on vapaaehtoisesti lapseton: ”Lapsi olisi kuin lemmikki, jonka hankkisin vaikken haluaisi” – Seksi & Parisuhde – Ilta-Sanomat [27] 

”Olen aina tiennyt, etten halua lapsia” | Yle Uutiset | yle.fi [28] 

Barnens Pride i Malmö 2021 | Petterssons gör Sverige lagom! (petterssonsblogg.se) [32] 

Dokumenttielokuva: Seuraa Rahaa – TokenTube [33]