- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Jussi Halla-aho äänesti EU-parlamentissa sananvapauden rajoittamisen puolesta

MV-lehti uutisoi [1] 26.11., että EU-parlamentissa äänestettiin hiljattain uusista keinoista, joilla eliitti pyrkii rajoittamaan EU- ja maahanmuuttokriittisten ihmisten ilmaisunvapautta. Päätöslauselma lupaa oikeustoimia ja rahavarojen jäädytyksiä EU-kriittisille tahoille ja medioille. Eliitin puolesta ja kansalaisvapauksia vastaan äänesti muun muassa perussuomalainen Jussi Halla-aho (1 [2], 2 [3], 3 [4]).

EU:n rajussa julkilausumassa [5] rinnastetaan jopa terroristijärjestö Islamilainen valtio ja Venäjä toisiinsa. Myös ”äärioikeisto” ja populisti sekä näitä palveleva vaihtoehtomedia ovat samassa joukossa, jota vastaan uhataan oikeustoimilla ja rahavarojen jäädyttämisellä.

EU:n ”yhtenäisyyttä” ja Naton strategista viestintää tukeva “laatujournalismi” saa lisää veronmaksajien kustantamia resursseja tuekseen.

Sananvapautta rajoittavien toimenpiteiden puolesta äänesti kaikkiaan 304 edustajaa (44 %) ja niitä vastaan äänesti 179 edustajaa (26 %). Poissa tai äänestyksestä pidättäytyi 208 edustajaa (30 %).

Äänestysmäärät. [6]

Äänestysmäärät.

Suomalaisten meppien äänet jakaantuivat voimakeinoja tukeviin ja vastustaviin. [7]

Suomalaisten meppien äänet jakaantuivat voimakeinoja tukeviin ja vastustaviin.

”EU-vastaista propagandaa” vastaan

Jussi Halla-aho oli ryhmälleen uskollinen ja äänesti sensuuri- tai isoveli-ohjelmaksi kutsutun hankkeen puolesta.

Myös Heidi Hautala, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Petri Sarvanmaa ja Henna Virkkunen olivat lojaaleja ryhmilleen. He äänestivät hankkeen puolesta, jonka tarkoitukseksi päätöslauselma ilmoittaa vaientaa EU:n vastaiset mediat ja kansanliikkeet.

Miapetra Kumpula-Natri ja Merja Kyllönen eivät äänestäneet.

Suomalaisista vastaan äänestivät kapinallisesti Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Nils Torvalds ja Paavo Väyrynen. He äänestivät jopa kapinallisesti omaa ryhmäänsä vastaan.

EU:n päätös “laatujournalismin” puolesta

EU:n päätöslauselma ”EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi” vaatii EU:n jäsenvaltioita ja sen kansalaisia jatkuvaan ja kasvavaan tarpeeseen vastata ”tiedostuskampanjoihin” sekä ”väärää ja vääristeltyä tietoa levittäviin kampanjoihin ja propagandaan”.

EU:n mukaan noiden ”pahatahtoisten” kampanjoiden tarkoituksena on ”murentaa objektiivisen tiedottamisen tai eettisen journalismin peruskäsitteitä ja tehdä kaikesta tiedosta puolueellista tai poliittisen vallan väline”.

EU:n päätöslauselmassa moititaan Venäjää EU:n kohtaamasta informaatiosodasta ja hybridisodankäynnistä, joka kohdistuu unioniin itseensä, sen toimielimiin ja kaikkiin jäsenvaltioihin ja kansalaisiin kansallisuudesta ja uskonnosta riippumatta.

eu-totalitarians [8]eudiktatuuri [9]

Paha ”rikollinen propaganda”

EU tuomitsee päätöslauselmassaan, että vihamielinen propaganda ”merkitsee yllytystä syrjintään, vihollisuuksiin tai väkivaltaan” ja on ”kielletty lailla kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 20 artiklan mukaisesti”.

Tämän ns. KP-sopimuksen 20 artikla on Suomessa ratifioitu, mutta Suomi teki varauman [10] yleissopimuksen 20 artiklan 1 kappaleeseen.

EU viittaa KP-sopimuksen 20 artiklaan, joka on seuraava:

  1. Kaikki propaganda sodan puolesta on kiellettävä lailla.
  2. Kaikki kansallisen, rotu- tai uskonnollisen vihan puoltaminen, joka merkitsee yllytystä syrjintään, vihollisuuksiin tai väkivaltaan, on kiellettävä lailla.

Tähän Suomi on tehnyt jo vuosikymmenet sitten ratifioimisen yhteydessä varauman, joka sallii sotapropagandan:

”Viitaten yleissopimuksen 20 artiklan 1 kappaleeseen Suomi ilmoittaa, ettei se sovella tämän kappaleen säännöksiä, mikä on sopusoinnussa Suomen Yhdistyneiden Kansakuntien 16. yleiskokouksessa ilmaiseman kannan kanssa, jolloin Suomi äänesti sotapropagandan kieltämistä vastaan sillä perusteella, että se vaarantaa yleissopimuksen 19 artiklassa taatun sananvapauden.”

Täysin epäselvää on, mitä Euroopan parlamentin suomalaiset edustajat ajattelivat Suomen ratifioimisen yhteydessä tekemän varauman ja sen mukaisen voimassaolevan lain yhteensopivuudesta äänestämällä uuden päätöslauseman.

Äänestyksellä sitoudutaan Naton ”strategiseen viestintään”

EU vetoaa Strasbourgissa/Kehlissä pidetyn Naton huippukokouksen julkilausumaan, jossa korostettiin, että on yhä tärkeämpää Naton tiedottaa asianmukaisesti, hyvissä ajoin, täsmällisesti ja vastuullisesti kehittyvistä tehtävistään, tavoitteistaan ja operaatioistaan.

Lisäksi EU vetoaa vuonna 2014 Latviaan perustettuun Naton strategisen viestinnän osaamiskeskukseen.

EU:n päätöslauselma sitoo sen jäsenvaltiot ja kansalaiset Naton strategiseen viestintään. [11]

EU:n päätöslauselma sitoo sen jäsenvaltiot ja kansalaiset Naton strategiseen viestintään.

Tuomitsee tuen ”äärioikeistolle”

EU:n päätöslauselma voimakkaasti tuomitsee ”tuen, jota Venäjä antaa unionin vastaisille voimille unionin sisällä ja erityisesti äärioikeistolaisille puolueille sekä populistisille voimille ja liikkeille, jotka kieltävät liberaalien demokratioiden perusarvot”.

Lisäksi EU:n päätöslauselma ”kehottaa tiivistämään jäsenvaltioiden tiedustelupalvelujen yhteistyötä, jotta voidaan arvioida niiden kolmansien maiden vaikutus, jotka pyrkivät heikentämään unionin demokraattista perustaa ja arvoja”.

EU:n päätöslauselma vaatii myös EU:n jäsenvaltioilta ”rajoittamaan rahoitusvirtoja sellaisten yksityishenkilöiden ja yhteisöjen rahoittamiseksi, jotka osallistuvat strategisen viestinnän toimiin yllyttääkseen väkivaltaan ja vihaan”.

 

Lue myös:

Venäjä: puolesta vai vastaan? [12]
Perussuomalaisten seuraavakin puheenjohtaja edustaa Goldman Sachsia – rajoja ei suljeta [13]