- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Israel, USA ja Nato luovat sekasortoa valtamedian tuella

Mitä kätkeytyy ISIS-järjestöön? Lännen valtamedioissa annetaan yksipuolinen kuvaus ISIS-, IS- ja ISIL-nimillä tunnetusta järjestöstä. Yleisesti sen kerrotaan muodostuvan ”sunnikapinallisista” ja pyrkivän luomaan sharia-lailla hallittavan islamilaisen valtion.

ISIS-järjestön hallitsemaa aluetta kutsutaan kalifaatiksi. Nimi juontuu 100 vuotta sitten hajonneesta Osmanien valtakunnasta. Niinpä ISIS:n mukaan kalifaattiin kuuluvat järjestön valtaamat alueet Syyriasta ja Irakista. Verkossa levinneiden videoiden mukaan ääri-islamistinen ISIS-ryhmittymä julisti johtajansa Abu Omar al-Bagdadin kalifiksi ja kaikkien muslimien johtajaksi.

Lisään vielä, että islamilainen oppineisto on lähes yksimielisesti torjunut ISIS-järjestön julistautumisen kalifaatiksi ja kieltänyt sen islamilaisen lain vastaisena. Sitä paitsi kalifin tulisi oikeaoppisesti valita muslimikansakuntaa edustava neuvosto. Näin ilmeisesti ei tapahtunut Abu Omar al-Bagdadin tapauksessa.

 

ISIS-järjestön taustavoimat

Läntiset valtamediat ovat julkaisseet järkyttävää materiaalia, jossa kuvataan Yhdysvaltalaisen toimittajan teloitus. Teloitusvideo ja sen saama julkisuus toimivat kuitenkin ISIS-järjestöä vastaan, koska video lietsoo vihaa kaikkia islamistisia maita ja ihmisiä kohtaan. ISIS-joukkojen raakuudet ja väkivaltaisuus ovat tietysti erittäin tuomittavia, eivätkä ne luultavasti perustu, kuten todettua, Koraanin oppeihin.

foley20n-1-web [1]

Suuri osa islamistisista valtioista on rauhaa rakastavia ja oikeudenmukaisia. Sama pätee myös muslimeihin yksilöinä.  Kaikista ryhmistä ja kansoista löytyy kuitenkin aina aineksia, jotka ovat ahneita ja vallanhaluisia. Juuri näitä negatiivisia ominaisuuksia omaavia yksilöitä käyttää maailman ahnein ja raain kansainvälinen sionistinen verkosto hyväkseen. Sionistista eliittiä tässä operaatiossa auttaa jättivaltio USA, joka on lähes täysin mainitun kansainvälisen eliitin vaikutuspiirissä.

ISIS-järjestö siis toimii sionistien ja USA:n poliittisena instrumenttina. Terroristijärjestön hyväksikäyttö ei olisi USA:lle mitenkään poikkeuksellista. Noam Chomskyn mukaan siitä on esimerkkejä eri puolilta maailmaa, latinalaisesta Amerikasta, Aasiasta, Itä-Euroopasta – ja Lähi-idästä.

Vahvemmaksi perusteeksi tälle väittämälle voidaan esittää kuinka ISIL-joukot ovat kouluttautuneet ja varustautuneet sotaisaan terrorismiinsa Yhdysvaltojen sekä sen Nato-liittolaisten turvissa. Valmistautumiseen, rahoitukseen ja joukkovoimaan on panostettu Syyrian sodan verukkeella. ISIS näyttääkin olevan tulosta USA:n ja Saudien vuoden 2007 suunnitelmasta, joka aloitti sekasorron luomisen koko Lähi-idässä. Joidenkin lähteiden mukaan ISIS-joukot ovat saaneet välitöntä sotilaallista tukea Israelilta ja Turkilta (Cartalucci 2014; Press TV).

Selvää lienee, että USA ja sen Nato-liittolaiset tukevat ISIS-huligaaneja juuri sionistisen eliitin vaikutuksen ansiosta. Tämä jo siksi, että USA:n ulko- ja sisäpolitiikka on ”turvallisesti” sionistisen mafian kontrollissa (Lind 2003).

ISIL saa nyt sionistiselta länneltä pönkitystä, aivan samoin kuin Al-Qaida-terrorijärjestö on ollut jo kauan Mossadin ja CIA:n terrorismin väline ja korvaamaton tiedusteluetu (Chossudovsky 2003).

Miksi sionistit, Israel ja USA avustavat ISIS-murhaajia? Israelin sekä sionistien hapatuksella kyllästettyjen länsimaiden, kuten USA:n motivaationa näyttää olevan täydellisen kaaoksen synnyttäminen Lähi-itään. Tämä tapahtuisi juuri ISIS-joukkojen välityksellä.

ISIS-militanttien operointia eivät valtiolliset rajat rajoita. He temmeltävät niin Syyrian kuin Irakin alueella. Koska USA on aloittanut ainakin näennäisen toimintansa ISIS-joukkoja vastaan pommittamalla heitä Irakin tietyillä alueilla, on tällöin uhkana, että Yhdysvallat hyödyntävät tilannetta ja laajentavat iskujaan myös Syyriaan. Tilanne voi vaarantua entisestään, mikäli USA onnistuu saamaan luvan ilmaiskuihin ilman rajoja. Tässä tilanteessa olisi sionisteilla käytössään todella vaarallinen ja häilyvä sotilaallinen väline. USA:n pommikoneet voisivat ”erehtyä” moukaroimaan milloin mitäkin Lähi-idän aluetta ja invaasion eskalaation riskit olisivat huolestuttavan suuret. Kyteekö tässä sionistisen mafian toivoma maailman uusjako?

Se, että Yhdysvallat pommittavat ISIS-militantteja, on vain teatteria. ISIS on Israelin ja USA:n käsikassarana yhtä hyödyllinen nykyisin kuin se oli silloin, kun ”käsikassara” operoi yksistään Syyrian hallintoa vastaan.

Abu Omar al-Bagdadi. [2]

Abu Omar al-Bagdadi.

 

Kommentit

Lohdullista on havaita valtamedioiden vastapainoksi ilmestyneet vaihtoehtomediat ja kirjoittajat, jotka uskaltavat vaaroista piittaamatta rohkeasti oikaista sionistivaikutteisen massamedian vääryyksiä ja valaista uutispimentoa.

YK pitäisi lakkauttaa ja sen tilalle tulisi luoda uusi humanitäärisille arvoille perustuva kansainvälinen yhteisö, jossa sionisteilla ei olisi valta-asemaa. Tällainen uusi kehittynyt kansainvälinen yhteistyöjärjestö ehkä pystyisi suitsimaan Israelin ja Yhdysvaltojen kaltaiset terroristivaltiot. Tämä luonnollisesti ehkäisisi sellaisten verenhimoisten militanttijoukkojen syntymisen kuin esimerkiksi ISIL.

Lisäksi huolestuttavana piirteenä tässä ISIS-ongelmassa on islamististen maiden ja ihmisten leimaaminen julmiksi ja vallanhimoisiksi fanaatikoiksi, jotka olisivat uhkana kansainväliselle turvallisuudelle. Kuten sanottu, valtaosa muslimeista ja muslimimaista on rauhaa rakastavia ja kunnollisia.

Tähän leimaamiseen ovat syynä juuri länsimainen, kuten myös suomalainen joukkotiedonvälitys, joka ei välitä rehellistä kuvaa ISIS-joukkojen todellisesta luonteesta, vaan se esitetään yhtenä ääri-islamistisena organisaationa. Lisäksi, kun USA on suorittavinaan iskuja ISIS-joukkoja vastaan, korostuu massamedian uutisoimisen ansiosta Yhdysvaltojen valheellinen imago maailmalla moraalisena oikeuden jakajana.

Selvää tietysti on, että ISIS:n operointi sotaisuuksineen on hyvin tuomittavaa, eikä sitä tule sallia, mutta täytyy muistaa, että ISIS ei voi toimia tehokkaasti ilman sionistisen mafian ohjaileman USA:n laaja-alaista ja mittavaa tukea. Siten länsimaisen massamedian pitäisi totuuden nimissä julkistaa se, että ISIS on Israelin, sionistien ja USA:n poliittinen sekä sotilaallinen väline sionistisen ylimystön kansainvälisen hegemonian täydentämiseksi.

140616-isis-iraq [3]

Näyttää siltä, että maailma on siirtymässä Yhdysvaltalaisesta pääoman jaksosta Aasian johtamaan aikakauteen. Sionistinen eliitti ei voi hyväksyä tämän suuntaista kehitystä, vaan pyrkii ratkaisemaan pulman sodalla, joka ilmeisesti tarkoittaa juuri luotujen Lähi-idän kriisipesäkkeiden ja Ukrainan sisällissodan kautta muodostuvaa kolmatta maailmansotaa. Israelin ja USA:n muodostama rintama haluaa heikentää Euroopan, raunioittaa Venäjän ja alistaa koko mantereemme.

Venäjässä olisi kuitenkin maailmalle toivoa. Tämä liittyy teknologian kehitykseen terveydenhuollosta aina avaruuden uhkien ehkäisemiseen asti. Jos kolmas maailmansota syttyy, toisen puolen muodostavat Israelin ja USA:n eturintama. Näitä vastustaisivat Venäjän ohella tietyt SCO-maat ja kenties eräät Latinalaisen Amerikan valtiot. Venäjän ja Iranin ansiosta länsi saattaisi jopa hävitä. Tällöin vääryyteen, ahneuteen ja suunnattomaan julmuuteen perustuva globaali uusliberalistinen hallintojärjestelmä menettäisi hegemonia-asemansa. Henkilökohtaisesti haluan osallistua täysin rinnoin taistelemaan sionistista Yhdysvaltoja ja sen Nato-liittolaisia vastaan, ja kamppailuhan tässä on parhaillaan jo käynnissä.

Ihmetystä voi herättää maininta, että USA:n voisi aloittaa tai osallistua mahdolliseen kolmanteen maailmansotaan, sillä sanotaanhan, että jättivaltion talous on surkeassa kunnossa. Tähän kuitenkin voidaan todeta, että kyllä USA:ta ohjailevalla kansainvälisellä sionistisella eliitillä on varaa pönkittää sotia, joista se hyötyy itse. Mainittu eliitti tai paremminkin mafia omistaa kärjistetysti sanoen puolet maailman varallisuudesta.

 

Markku Juutinen

 

Lähteet:

  1. Cartalucci, Tony (13.6.2014). Land Destroyer.
  2. Chossudovsky, Michel (2003). Sota ja Globalisaatio. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.
  3. Press TV (2014). ISIL terrorist group West’s handiwork: Analyst.
  4. Lind, Michael (2003). MADE IN TEXAS GEORGE W. BUSH AND THE SOUTHERN TAKEOVER OF AMERICAN POLITICS.