- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Iranilaiskenraalin sionistinen salamurha uhkaa suistaa Yhdysvallat sekä Iranin täydelliseen sotaan

Yhdysvaltojen korruptoitunut sionistipresidentti Donald Trump murhautti Lähi-idän merkittävimmän antisionistin, kenraali Qassim Suleimanin ohjusiskulla perjantaiaamuna 3. tammikuuta 2020 Irakissa Bagdadin lentokentällä. Suleimani oli Iranin vallankumouskaartin Quds-joukkojen komentaja ja hän ansioitui merkittävimmin viime vuosinaan Isis-terroristijärjestön nujertamisessa Irakissa ja Syyriassa. Suleimani oli myös liittoutunut Lähi-idän kristittyjen sekä uskonnollisesti sitoutumattomien arabinationalistien kanssa.1, 2, 3

Tallattu USAn lippu

Niin ikään yllä mainitussa murhaiskussa  kuoli myös seitsemän muuta ihmistä, kuten puolisotilaallisen Hashed al-Shaabi -järjestön varajohtaja Abu Mahdi al-Muhandis.

Irakin television mukaan Yhdysvallat on tehnyt uuden ilmaiskun Irakiin. Sen mukaan isku toteutui maan pääkaupunki Bagdadin pohjoispuolella ja iskun kohteena oli puolisotilaallisen Hashed al-Shaabi -järjestön komentaja. Tosin Yhdysvallat kiistää tehneensä kyseisen uuden iskun.4

Kenraali ei ylittänyt valtuuksiaan

Iran suosii politiikkaa, joka ei kannata sunnimaiden ja Israelin hegemonia-asemaa Lähi-idässä. Kaikista varteenotettavin vastustaja sunnimaista lienee Iranille Saudi-Arabia. Edellä mainitusta huolimatta, kenraali Qassim Suleimani oli varmasti hyvin perillä siitä, että sota ei ole Iranin etujen mukaista, ja että se ei missään tapauksessa halua sotaa kenenkään kanssa. Täten Iran on pyrkinyt Lähi-idän vakauteen, ja halunnut välttämään konfliktia Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten kanssa, jo siitä syystä, että läntinen liittouma olisi sille erittäin haastava vastus ja ilmeisen ylivoimainen vihollinen. Iranin johto, kuten läntinen liittouma tietävät sen, että sota Irania vastaan sysäisi Lähi-idän täydelliseen sekasortoon. Iran ei halua, että palestiinalaisten ja Syyrian tilanne epävakautuisi entisestään, johon suursodalla olisi suora vaikutus. Varmasti myös Suleimani työskenteli sen puolesta, että suursodasta vältyttäisiin. Hän pyrki rauhaan esimerkiksi taistelemalla konflikteja aiheuttavia Isis-terroristeja vastaan.

Melkoisella todennäköisyydellä Suleimanista olisi tullut Iranin seuraava johtaja.

Mitkä tahot olivat murhaiskun taustalla?

Yhdysvallat on siis aloittanut uuden valtioterrorismin aallon Lähi-idässä, mihin sisältyvät myös  tuoreimmat murhaiskut. Yhdysvallat avoimesti tunnustaa, että murhaiskun taustalla oli Donald Trumpin määräys, joka ei sulje pois sitä mahdollisuutta, että ulkopuoliset painostusryhmät olisivat olleet asialla. Selvää on, että järjestäytyneet juutalaiset, ja siihen liittyen Israel, ovat vastuussa tästäkin murhatyöstä. Tällainen murhaamisen kuvio näyttää kuuluvan niin kutsuttuun juutalaisen eliitin finanssijärjestelmään perustuvaan länsimaiseen demokratiaan, missä moraaliton ja korruptoitunut poliittinen johtajisto murhauttaa taloudelliseen riippumattomuuteen ja itsenäisyyteen pyrkivät ihmiset sekä murskaa kaikki suvereenisuutta tavoittelevat toimijat.5 Tällaisia tuhottuja taloudellisesti itsenäisiä ja suvereeneja valtioita esimerkiksi olivat Irak, Tunisia, Libya ja Syyria. Tosin viimeksi mainitussa valtiossa ovat vielä alkuperäinen hallitsija ja hallinto vallassa.6

Kuten yllä esitettiin: länsimaiset poliitikot ovat alistuneet sionistien poliittisiksi marioneteiksi. Niinpä esimerkiksi Trump on hyökännyt Israel-lobbyn painostamana toistuvasti muiden muassa Irania ja Syyriaa vastaan.6

Kuinka Trump painostettiin terrorismiin ja murhiin?

Trumpista on siis tullut hirvittävä rikollinen. Vaikka hän onkin pelkästään juutalaisen eliitin pelinappula, ilman hänen hyväksyntäänsä viimeaikaisia terroritekoja ja murhia ei olisi Yhdysvaltojen nimissä toteutunut. Nämä kansainväliset rikokset voivat sytyttää kolmannen maailmansodan.

Hyvin tunnettua on, että Israel sekä Amerikan juutalaislobby ovat jo kauan vaatineet Yhdysvaltoja hyökkäämään Iraniin. Hyökkäyssotaa vaaditaan siksi, että ensinnäkin Iran on Israelin  merkittävin sotilaallinen vastavoima, ja myös syystä, että Iranin hallinnon kukistumisen jälkeen Suur-Israelin toiveet voisivat vihdoin toteutua Lähi-idässä. Kuten lähestulkoon kaikki edelliset Yhdysvaltojen presidentit, niin myös Trump on sionisteille vaivaton kiristyksen kohde lukuisista syistä. Hän on velkaantunut muiden muassa juutalaiselle Goldman Sachs -rikollispankille ja Carl Icahnin  laatuisille juutalaisille finanssikeinottelijoille.7

Trumpin päälle kasaantui entistä kuumempia hiiliä, kun Mossadia avustaneen juutalaispedofiili Jeffrey Epsteininoikea käsi” onnistui taannoin livahtamaan FBI:n agenteilta Israeliin.8 Trumpin epäillään osallistuneen Epsteinin tarjoamiin pedofiilijuhliin.8, 9 Näiden pedofiili juhlien kuvamateriaalien avulla Trumpia on helppo kiristää täyttämään sionistien intressit. Presidentin ahdinko lisääntyy entisestään huomioidessamme sen, että Trump on pessyt kansainvälisen juutalaisen mafian likaista rahaa rakennusprojektiensa kautta.10

Trumpin puoluetta manipuloiva sionistijärjestö Republican Jewish Coalition (RJC) kehui murhaa virallisessa lausunnossaan. RJC:n mukaan Isisin voittaneen kenraalin teurastaminen ”tekee maailmasta turvallisemman paikan elää”.1

Miksi kenraali Qassim Suleimani murhattiin?

Ensinnäkin Suleimani edusti vastavoimaa sionistisille sodille Lähi-idässä. Näitä sotia ovat tietyt Israelin sodat, kaikki USA:n ja sen läntisen liittouman valtioterroristiset toimet (”hyökkäyssodat”) Irakia vastaan ja arabikevään manipuloimat ”demokratia-aallot”, jotka kulminoituivat hirvittävänä terrorismin myrskynä suvereenia Syyrian valtiota vastaan.

Kuten aikaisemmin mainittiin, Suleimanin viime vuosien keskeisimpiä saavutuksia oli Israelin ja Yhdysvaltojen luoman Isis-terroristijärjestön tuhoaminen Irakissa ja Syyriassa. Siitä huolimatta, että Suleiman oli itse shiiamuslimi, oli hän verkostoitunut Lähi-idän kristittyjen sekä sekularististen arabinationalistien kanssa. Heidän yhteinen vainoajansa olivat juutalaisvaltio Israelin, Yhdysvaltojen ja ääri-islamistien edustamat imperialistiset mahdit.

Sionistipirut Yhdysvaltojen uudessa lähetystössä Jerusalemissa vuonna 2018 (vas.). Samaan aikaan Gazan rajalla Israelin sotilaat ampuivat palestiinalaisia.
Sionistipirut juhlivat Yhdysvaltojen uudessa lähetystössä Jerusalemissa vuonna 2018 (vas.). Samaan aikaan Gazan rajalla Israelin sotilaat ampuivat palestiinalaisia.

Suleimanin Quds-joukkojen tehtävä oli tukea itsenäisyysliikkeitä Lähi-idän eri maissa. Hän vastusti muun muassa Amerikan käynnistämää Irakin sotaa, Israelin yrittämää Libanonin miehitystä sekä sionistien tukemaa Syyrian sisällissotaa.

Koska kenraali Suleimani edusti vastavoimaa Lähi-idän sionistisille sodille ja myös Yhdysvaltojen johtaman läntisen liittouman imperialistisille strategioille, täytyi hänet murhata. Tosin  tämä sionistien huippuvastustaja eliminoitiin raukkamaisen pelkurimaisesti ja rikkoen vielä kansainvälistä lainsäädäntöä.

Mainitsemisen arvoista on vielä sekin, että Suleimanin muodosti vastavoiman juuri niille sionistisille sodille Lähi-idässä, mitkä ovat toimineet ainakin verukkeina päättymättömien pakolaisvirtojen synnyttämiselle Eurooppaan.

Juutalaisen eliitin pyrkimyksenä näyttää myös olevan kolmannen maailmansodan aloittaminen.

Juutalaisvaltio Israel aloittaa kolmannen maailmansodan, jos se palvelee juutalaisen eliitin kansainvälisiä hegemonia pyrkimyksiä ja Suur-Israelin tavoitteita.

Iranilaisen kenraalin murhaaminen ilmeisesti palvelee suursodan sytyttämisen tarkoitusta.

Päätelmiä

Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan periaatteiden mukaan voimankäyttöön voidaan turvautua ainoastaan turvallisuusneuvoston valtuuttamana tai  noudattamalla YK:n peruskirjan artiklan sääntöä 51, jonka mukaan jäsenvaltio omaa luonnollisen oikeuden itsensä puolustamiseen, kunnes turvallisuusneuvosto on ryhtynyt toimenpiteisiin rauhan palauttamiseksi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että voimankäyttö on sallittua, kun ”itsensä puolustamisen tarve” on ”välitön ja pakottava, eikä tilanteen punnitsemiseen ole mahdollisuutta tai aikaa”.11

Yllä mainittuun nojautuen Yhdysvallat ovat tällä viikolla suorittamillaan iskuillaan ja murhauttamisillaan  loukannut räikeästi YK:n perussääntöjä ja niin muodoin artiklaa 51 sekä samalla kansainvälisiä oikeuksia. Täten Yhdysvallat on itse roisto- ja terroristivaltio, vaikka Yhdysvalloissa George W. Bushin hallinnon kautena  nimettiin roistovaltioiksi muiden muassa Pohjois-Korea, Saddam Husseinin valtakauden Irak, Iran, Syyria, Sudan sekä Libya. Lisäksi Yhdysvallat kehittelee jatkuvasti joukkotuhoaseita, kuten ydinaseita, on tukenut terrorismia, kuten Israelia ja Afganistanin talibaneja 1980-luvulla, Yhdysvaltain hallinto on keskitysleireillään pitänyt vankeja Guantánamon vankileirillä ilman julkilausuttua syytettä ja USA on rikkonut YK:n peruskirjan säännöstöä muulloinkin, esimerkiksi Irakiin hyökkäyksellä.11

Yllä esitettyyn nojautuen ja Noam Chomskyä vapaasti siteeraten Yhdysvalloista itsestään on tullut häirikkövaltio, ja siitä muodostuu entistä suurempi uhka omalle kansalleen sekä muulle maailmalle.11

Tosin täytyy muistaa se tosiasia, että Yhdysvallat eivät itse ole syyllisiä imperialistisen maailman herruuden tavoitteisiin, vaan Washingtonin sisä- ja ulkopolitiikkaa kontrolloi ja hallitsee hyvin pitkälle Israel-lobby sekä uuskonservatiiviset toimijat, joihin myös juutalaislobby vaikuttaa.

Markku Juutinen

Lähteet

  1. The Jerusalem post (4.1.2020). Ted Cruz: Soleimani assassination is justice for Israel, Trump tweets flag. Saatavina: https://www.jpost.com/American-Politics/Trump-tweets-US-flag-following-Soleimani-death-Ted-Cruz-Justice-overdue-for-Israel-612964 [1]
  2. PressTV (4.1.2020). Commander of Iran’s Quds Force, Iraq’s PMU deputy head assassinated in US strike. Saatavina:https://www.presstv.com/Detail/2020/01/03/615224/Hashd-Sha%E2%80%99abi-public-relations-director-killed-in-rocket-attack-on-Baghdad-airport [2]
  3. PressTV (4.1.2020). Axis of resistance to respond decisively to Gen. Soleimani’s assassination: Top Hezbollah official. Satavina: https://www.presstv.com/Detail/2020/01/04/615346/Axis-of-resistance-will-respond-decisively-to-Gen.-Soleimani%E2%80%99s-assassination:-Top-Hezbollah-official [3]
  4. CNA (4.1.2020). US-led coalition denies conducting new Baghdad air strike. Saatavina: https://www.channelnewsasia.com/news/world/us-led-coalition-denies-conducting-new-baghdad-air-strike-12233130 [4]

5. Mearsheimer, John J. Ja Walt, Stephen M. (2008). The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy

  1. CBS News (28.4.2019). Full interview: Javad Zarif on ”Face the Nation. Saatavina:

https://www.cbsnews.com/news/full-interview-javad-zarif-on-face-the-nation/ [5]

  1. NYP (18.12.2014). Icahn lending $20M to Trump Taj Mahal to avoid shutdown. Saatavina: https://nypost.com/2014/12/18/icahn-lending-20m-to-trump-taj-mahal-to-avoid-shutdown/ [6]
  2. Dailymail (2.1.2020). Jeffrey Epstein’s socialite ’madam’ Ghislaine Maxwell ’is being hidden from the FBI in a series of safe houses because of the information she has on powerful people’. Saatavina: https://www.dailymail.co.uk/news/article-7843659/Ghislaine-Maxwell-reportedly-foreign-spy-hiding-Israel.html [7]
  3. RT (10.8.2019). Suicide (non-)watch: What we know about Jeffrey Epstein’s death…and what we don’t. Saatavina: https://www.rt.com/usa/466244-epstein-suicide-watch-facts/ [8]
  4. FT. Tower of secrets: the Russian money behind a Donald Trump skyscraper. Saatavina:

https://www.ft.com/trumptoronto [9]

  1. Chomsky, Noam (2008). Savijalkainen jättiläinen. Gummerrus Kirjapaino Oy.