- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Influenssarokotteet voivat aiheuttaa keskenmenoja

Yhdysvalloissa tutkittiin rokoteturvallisuuden seurantajärjestelmään (VAERS) kirjattuja keskenmenoja ja kohtukuolemia vuosien 2008 – 2010 kolmen suuren flunssaepidemian ja niiden myötä annettujen rokotusten aikana. Yhdysvaltojen tartuntatautikeskus (CDC) on antanut ohjeet influenssaepidemioiden varalta ja suosittelee rokotusten antamista myös raskaana oleville naisille. Tutkimuksen mukaan rokotteiden yhdistäminen saattaa vahvistaa sikiön myrkytystä, mikä aiheuttaa lapselle vaurioita tai jopa keskenmenon ja kuolleena syntymisen.

Vuonna 2011 tohtori Alessandro Bertoucci analysoi 256 lääkärin raportit hoitamistaan yli 600.000 potilaasta ja huomasi, että yli 90 % raskaana olevista naisista kieltäytyi influenssarokotuksista peläten niiden sisältämien myrkkyjen vahingoittavan lastaan. Eikä suotta, sillä viime vuonna julkaistu tutkimus löysi selvän korrelaation lisääntyneiden rokotusten ja imeväiskuolleisuuden välillä. Tutkimus [1]julkaistiin Human and Experimental Toxicologyssa ja sen tekivät yli 25 vuotta rokotteita tutkineet Neil Z. Miller ja Gary S. Goldman.

Imeväiskuolleisuus on yksi tärkeimmistä kansanterveyden ja sosio-ekonomisen hyvinvoinnin mittareista. Yhdysvaltojen rokotussuunnitelman mukaan lapselle annetaan ensimmäisen elinvuoden aikana 26 erilaista rokotetta – eniten koko maailmassa – ja silti imeväisyyskuolleisuudessa Yhdysvallat on vasta sijalla 49 (2012 arvio 5,98/1000). Seuraavaksi eniten rokotuksia annetaan Kanadassa ja Australiassa (24 rokotusta) ja ne löytyvät imeväisyyskuolleisuudessa sijoilta 34 (4,55/1000) ja 41 (4,85/1000).

Listan kärkivaltioiden imeväisyyskuolleisuus on alle puolet Yhdysvaltojen luvusta, Monaco (1,80), Japani,  Bermuda, Singapore ja Ruotsi (2,2 – 2,7 /1000). Suomi ja Norja ovat listalla aivan Ruotsin kannoilla (n. 3,4/1000). Edellä mainitun tutkimuksen aikoihin USA oli sijalla 34 ja tartuntatautikeskus ilmaisikin huolensa, että ”Yhdysvaltojen sijoitus listalla suhteessa pienemmän imeväisyyskuolleisuuden maihin näyttää huonontuvan.”

Goldmanin tilastojen vertailututkimuksessa löytyi suora korrelaatio sikiöiden myrkytystilan ja sikainfluenssapandemian 2009 ja kausi-influenssan 2009/2010 rokotusten välillä. Vuodesta 1997 Yhdysvaltojen terveysviraston immunisaatio-osaston (ACIP) suositus on ollut rokottaa myös raskaana olevat naiset ensimmäisen kolmanneksen jälkeen kolmea kuollutta viruskantaa sisältävällä pistoksella (TIV). Tätä suositusta laajennettiin sisältämään kaikki raskauden kolmannekset vuonna 2004.

Kaikki aiemmat julkaistut tutkimukset odottavien naisten rokottamisista julistivat sen turvalliseksi. Useimmat tutkimukset ovat kuitenkin kelvottomia pienen otannan vuoksi ja niissä ei yleensä ole käytetty rokotteita, joiden tehoaineena on elohopeayhdiste tiomersaali. Tutkimuksissa keskitytään usein myös vääriin asioihin, kuten ACIP:n lainaamassa tutkimuksessa, jossa 2291 synnyttäneen naisen lasten kuolleisuudessa ei löytynyt TIV-rokotteiden aiheuttamia poikkeamia. Keskenmenoja tai kuolleena syntyneitä ei laskettu mukaan tutkimukseen laisinkaan, mikä huomattiin vasta jälkeenpäin kriittisessä vertaisarvioinnissa.

Sikainfluenssa (A-H1N1)-rokotetta ei oltu aiemmin testattu odottaviin naisiin. Myöskään useampien flunssarokotteiden yhteisvaikutusta ei ole koskaan testattu odottaviin naisiin. Kuitenkin rokotteiden valmistajat varoittivat ”ettei ole tiedossa, vahingoittavatko rokotukset sikiötä tai lisääntymiskykyä.”

Tartuntatautikeskus CDC:n teettämistä ”täydellisistä” tutkimuksista yleensä puuttuu 10 – 90 % tapauksista johtuen vähäisestä tai väärästä raportoinnista rokotusturvallisuuden seurantajärjestelmään VAERS:iin. Lokakuussa 2010 koottiin 19 flunssakauden (1990 – 2009) ajalta VAERS:n tietokannasta löytyvät TIV-rokotteiden aiheuttamat keskenmenot (17 kpl) ja kohtukuolemat (6 kpl). Yhdistyneiden naisten kansallinen järjestö (NCOW) suoritti oman riippumattoman seurantatutkimuksensa, jossa selvitettiin raskauden aikana kuolleiden lasten määrää kahden rokotuksen influenssakauden 2009/10 aikana. Kyselyyn osallistuneilta naisilta kysyttiin mm. a) flunssarokotuksen tyyppi, b) rokotuksen päivämäärä, c) toisen rokotteen tyyppi, d) oireiden ilmaantumispäivä, e) raskauden keskeytymisen päivämäärä, f) sijainti Yhdysvalloissa, g) ilmoitettiinko tapaus VAERS:iin ja h) muita kommentteja.

Kahden eri tutkimuksen vertailussa kävi ilmi, että flunssakausien 2008/09 ja 2009/10 välillä rokotettujen odottavien naisten määrä nousi nelinkertaiseksi, mutta keskenmenot ja kohtukuolemat kasvoivat yli 40-kertaisiksi. Erityisesti NCOW:n kyselytutkimuksen kommenteista selviää, että terveydenhuollon ammattilaiset pelottelivat ihmisiä sikainfluenssalla ja kertoivat ”influenssarokotteiden etujen olevan paljon suuremmat kuin haitat.” Tähän valheelliseen turvallisuuden tunteeseen vaikutti suuresti se, ettei kaksinkertaisia rokotteita ole aiemmin testattu odottavilla naisilla.

Sikiöille erityisen vaarallinen elohopea on edelleen tiomersaalin muodossa säilöntäaineena useissa amerikkalaisissa rokotteissa. Sen haitallisuus on yritetty kieltää vetoamalla pieneen annosmäärään, mutta vertailuna esitetään yleensä suun kautta ruoansulatukseen päässyt elohopea, kun taas rokotukset imeytyvät suoraan verenkiertoon ilman ihmisen loistavaa ruoansulatuksen tarjoamaa suodatusta. Elohopean imeytymiseen kehossa vaikuttavat monet tekijät, kuten aineenvaihduntaan vaikuttavat muut aineet ja tekijät, elohopeayhdisteen muoto ja pitoisuus, jopa solujen geneettinen rakenne (jotkut ovat herkempiä kuin toiset). Amalgaamipaikat äidin hampaissa on tiedetty riskitekijäksi sikiön terveydelle. Elohopea näyttää kertyvän kohdun ja sikiön kudoksiin hanakasti.

EU suositteli vuonna 2000, ettei elohopeaa sisältäviä rokotteita pitäisi antaa naisille raskauden aikana tai pienille lapsille. Suomessa tiomersaali on poistunut lähes kokonaan käytöstä vuonna 2005, mutta esimerkiksi virhearvioinniksi arvosteltu Pandemrix –sikainfluenssarokote sisälsi tiomersaalia. Arviot rokotteiden turvallisuudesta perustuvat yksittäisiin rokotteisiin, mutta Yhdysvalloissa lapsia rokotetaan edelleen eniten maailmassa, useita rokotteita kerrallaan ja monissa niistä on elohopeaa mukana. Jossakin on syy, miksi imeväisyyskuolleisuus ei ole läheskään yhtä alhaalla kuin useimmissa muissa sivistysvaltioissa. Myös VAERS-järjestelmän käyttöä ja seurantaa pitäisi parantaa huomattavasti, sillä turhan moni tapauksista jää ilmoittamatta, mikä osaltaan vääristää turvallisuuden tunnetta. Myös parempia seurantatutkimuksia rokotettujen lasten terveyteen pitäisi ottaa käyttöön, sillä useimmilla neurologisesti poikkeavasti kehittyneillä lapsilla (ASD ym.) on suurempia elohopeajäämiä kehossaan ja erityisesti aivoissa.

Alkuperäinen artikkeli: http://preventdisease.com/news/12/090412_Study-Shows-Influenza-Vaccines-Caused-Spontaneous-Abortions-and-Stillbirths.shtml [2]