- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Ihon läpi imeytyvä kloori haitallisempaa kuin juotu

Klooratussa vedessä kylpeminen on suurempi riski terveydelle kuin sen juominen, sillä se ohittaa maksan, sanovat tutkijat.

Klooria käytetään vesijohtoveden desifiointiaineena Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa. Kloorikaasu on myrkyllistä, ja sitä on käytetty kemiallisissa aseissa, sillä se tuhoaa tehokkaasti kaikki elävät solut.

Kloori ei tapa vain veden huonoja bakteereja vaan myös elimistössämme ja ihollamme olevat hyvät bakteerit.

Kloorattu vesi tuhoaa suoliston hyvät bakteerit. Monet tuoreet tutkimukset alkavat vasta ymmärtää kuinka tärkeä suoliston bakteerikanta on henkiselle ja ruumiilliselle hyvinvoinnille. Paljastukset ovat synnyttäneet suuren kansalaisliikkeen, jossa painotetaan fermentoitujen kasvisten syömistä ja probioottisten valmisteiden nauttimista terveen suoliston bakteerikannan perustamiseksi.

Ihon altistumisesta kloorille on puhuttu vain vähän. Kloorin on osoitettu poistavan E-vitamiinia, C-vitamiinia ja monityydyttymättömiä rasvahappoja iholta, mikä voi ärsyttää silmiä ja ihoa. Osa uimareista käyttää C- ja E-vitamiinia ihosumutteissa estääkseen ihottuman. Ihottuma on kuitenkin pienimpiä terveysongelmista, joita paikallinen kloorialtistus voi aiheuttaa.

Vuonna 2009 Pediatrics-lehdessä julkaistu belgialaistutkimus osoitti, että teini-ikäisillä oli kahdeksan kertaa suurempi riski sairastua astmaan tai allergiaan jos he uivat yli 1000 tuntia klooratussa vedessä, verrattuna lapsiin jotka uivat altaissa, jotka desifioitiin hopea-kupari-menetelmällä. Tutkijat myös havaitsivat, että heinänuhan ja muiden allergioiden riski yli kaksinkertaistui altistuessa klooratulle allasvedelle.

Klooratuissa altaissa säännöllisesti uivilla naisilla oli useammin emätininfektioita. Kloori muuttaa pH-arvoa ja tuhoaa emättimen terveen mikrobikannan.

Klooratussa vedessä kylpeminen tai uiminen voi aiheuttaa jopa syöpää.

Espanjalaistutkijat Barcelonan lääketieteelliseltä tutkimuslaitokselta havaitsivat, että klooratussa vedessä kylpevillä oli huomattavasti korkeampi riski sairastua eturauhassyöpään kuin niillä jotka kylpivät suodatetussa vedessä tai luonnonvedessä.

Syöpätutkimuksesta tehty yhteenveto:

Tutkijat havaitsivat, että ihmiset jotka elivät korkeaklooripitoisen veden alueella, ja jotka kylpivät vedessä säännöllisesti, saivat kasvaimen 83 prosenttia suuremmalla todennäköisyydellä kuin vähäkloorisella alueella asuvat.

Korkeakloorista hanavettä juoneet saivat 35 prosenttia suuremmalla todennäköisyydellä eturauhassyövän.

Tavallinen uiminen allasvedessä kasvatti riskiä 57 prosenttia.

Kloorin imeytymisen ihon läpi arvellaan olevan vaarallisempaa sillä se ohittaa maksan, joka suodattaa monet juodun veden haitalliset kemikaalit.

Scientific American raportoi tutkimuksista jotka yhdistävät kloorin peräsuolen- ja rintasyöpään:

Yhteys kloorin ja eturauhas- ja peräsuolensyövän välillä on tunnettu jo kauan, mutta vasta hiljattain tutkijat ovat havainneet yhteyden yleisen klooridesifiointiaineen ja rintasyövän välillä, mikä koskettaa joka kahdeksatta amerikkalaisnaista. Hartfordissa, Connecticutissa tehty tuore tutkimus havaitsi, että rintasyöpää sairastavilla naisilla oli 50-60 prosenttia korkeampi organokloridipitoisuus rintakudoksessa kuin syöpää sairastamattomilla naisilla.

Suihkussa käynti tai kylpeminen klooratussa vedessä voi olla erityisen haitallista, sillä kuuma vesi avaa ihohuokoset samalla kun kuuma vesi kiihdyttää kloorin haihtumista ilmaan hengitettäväksi. Joidenkin tutkimusten mukaan saatat hengittää jopa 50 % enemmän klooria kuuman suihkun aikana kuin uidessa viileässä altaassa.

Jos suodatat kloorin pois juomavedestäsi, haluat ehkä tehdä saman suihkuvedellesi.

On olemassa lukuisia edullisia suodattimia suihkuun joilla vähentää kloorin määrää. Vaikka tavalliset hiilisuodattimet tekevät tehtävänsä juomavettä suodattaessa, ne eivät ole yhtä tehokkaita suodattaessa suuria määriä vettä, kuten suihkussa.

Hiilisuodattimen toiminta perustuu adsorptioon, mikä voi käsitellä vain matalan volyymin. Tämän vuoksi keittiön vesisuodatin toimii niin hitaasti. Kuuman veden suodattaminen hiilisuodattimella voi myös vapauttaa haitallisia yhdisteitä takaisin veteen.

Tämä johtuu siitä, että lämpötilan noustessa hiilen kyllästyspiste laskee kunnes se ei enää kykene sitomaan haittayhdisteitä. Suodatin voi toimia ehkä muutaman viikon ajan, ja sitten vapauttaa yhdisteet veteen kun lämpötila nousee liian korkeaksi.

Viimeisin Kinetic Degradation Fluxion (KDF) –suodatusteknologia hyödyntää puhdistuksessa metalleja huipputuloksin (kuten tutkimuksen allasveden puhdistuksessa käytetty hopea-kupari-menetelmä).

”KDF käyttää kupari-sinkki-verkkosuodatinta katalyyttinä joka rikkoo myrkyllisen kloorimolekyylin turvallisiksi kloridi-ioneiksi, jotka liukenevat helposti veteen ja huuhtoutuvat turvallisesti pois häiritsemättä elimistösi soluja,” selventää Qwench Pure Shower Filter –suodattimien kehittäjä.

”Tämä menetelmä sallii korkeampipaineisten suihkujen suodattamisen, ja ne toimivat kauemmin kuin hiilisuodattimet.”

 

Lähde: HealthFreedoms [1]

Lue myös: Kylmä suihku on terveellisempi kuin kuuma suihku [2]