- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Fluorin ja alumiinin yhdistelmä vedessä voi aiheuttaa pahoja aivovaurioita

Kuuluisa lääketieteen tohtori ja neurokirurgi Russell Blaylock ei sanojaan säästele kertoessaan asioiden todellisen laidan, vaikka se olisi ristiriidassa hänen ammattikuntansa vakiintuneiden ajatusmallien kanssa.

Hänen viimeisin julkaisunsa (Blaylock Wellness Report) ei ole myöskään poikkeus. Raportti paljastaa erittäin suuren vaaran, joka liittyy fluorille altistumiseen, erityisesti aineen joutuessa vuorovaikutukseen muiden kunnallisen vesihuollon järjestelmästä löytyvien kemikaalien kanssa.

Fluorin vaarallisuudesta kertovassa raportissaan tri Blaylock selittää, miten meille kaikille valehdellaan keinotekoisten fluorikemikaalien turvallisuudesta juomavedessä. Hänen mukaansa terveysviranomaisten väitteet fluorin nykyisten määrien turvallisuudesta ovat valheellisia, sillä terveysviranomaiset ovat jättäneet huomiotta lukuisat tieteelliset todisteet fluorille altistumisen aiheuttamista aivo- ja hermojärjestelmän vaurioista, puhumattakaan kohonneesta syöpäriskistä.

Eräs tärkeä tutkimusalue on fluorin selvä rooli varhain puhkeavien sairauksien laukaisijana, kuten esimerkiksi Alzheimerin taudin. Fluori voi kerääntyä aivoihin ja aiheuttaa Alzheimeria ja muita dementiasairauksia, mutta se ilmeisesti myös pahentaa tautien oireita potilaissa, jotka jo sairastavat dementiaa. Sen aiheuttaa fluorin kanssa vedestä löytyvät muut haitalliset aineet, kuten alumiini. ”Eräässä tutkimuksessa todettiin fluorin lisäämisen veteen, jossa on pieniäkin jäämiä alumiinista, aiheuttavan vakavia vaurioita aivosoluissa aivolohkossa, joka vastaa oppimisesta ja muistamisesta”, kertoo tri Blaylock uudessa raportissaan.

 

Tutkimukset vahvistavat fluorin tehostavan alumiinin vaikutusta elimistössä

Alumiinin aiheuttamia hermoston rappeutumissairauksia potevilla ihmisillä fluorille altistuminen tehostaa alumiinin toksisuutta, mikä tarkoittaa alumiinin aiheuttavan herkemmin ja tehokkaammin tuhoa elimistössä. ”Rotilla, jotka kärsivät alumiinin aiheuttamista hermovaurioista, jo pienet annokset fluoria pahensivat hermoston vaurioita merkittävästi,” kertoo vuonna 1998 Brain Research –lehdessä julkaistun tutkimuksen tiivistelmä. ”Fluorin läsnäolo tehosti alumiinin imeytymistä veri-aivo-esteen läpi, jolloin aivoihin kertyi yli kaksinkertainen määrä alumiinia verrattuna fluorittomaan kontrolliryhmään.”

Tulokset ovat merkityksellisiä meille kaikille, sillä suurin osa ihmisistä altistuu sekä fluorille että alumiinille vesijohtoveden vuoksi. Maailman terveysjärjestö WHO kertoo alumiinia käsittelevässä raportissaan, että useissa vedenkäsittelylaitoksissa saostusaineena käytetyt alumiinisuolat voivat johtaa juomaveden korkeampiin alumiinipitoisuuksiin, minkä tekee merkittävästi pahemmaksi vielä fluorin lisääminen.

”Aivokudosten muutokset eläimillä, joille on annettu fluoria ja alumiinifluoridia, ovat hyvin samankaltaisia kuin muutokset ihmisillä, jotka sairastavat Alzheimeria ja muita dementiasairauksia,” kertoo edellä mainitun tutkimuksen yhteydessä julkaistu tiedote. Brain Researchissä vuonna 1998 julkaistu tutkimus vahvisti Neurotoxicology and Teratology –lehdessä jo vuonna 1995 julkaistun tutkimuksen tulokset.

 

Lue myös: Fluorilla tyhmäksi [1]

Alkuperäinen artikkeli englanniksi lähteineen Natural Newsin verkkosivuilla [2].