- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Euroopan metsäsopimus ministereiden pöydällä kesäkuussa

Järjestyksessään kuudes metsäministerikonferenssi järjestetään Oslossa kesällä 2011. Konferenssissa käsitellään yleiseurooppalaisen metsäprosessin jatkon suuntaviitoitusta kuten Euroopan metsäsopimusta.

Oslossa  noin 50 maan ja EU:n edustajat päättävät metsäisistä asioista. Tavoitteena on metsiä kokonaisvaltaisesti käsittelevä sopimus, jossa metsien taloudelliset, sosiaaliset, kultturelliset ja ekologiset annit huomioitaisiin tasapainoisesti. Tarkoitus on käynnistää neuvottelut maailmanlaajuisesta metsäsopimuksesta. Tällä hetkellä metsiin liittyviä päätöksiä tehdään hajanaisesti päätettäessä ympäristö-, energia-, maatalous- ja kehitysyhteistyöpolitiikasta. Suomi on painottanut olevan tärkeää, että metsäpolitiikka on ja pysyy Suomen omana asiana eikä toimivalta siirry EU:lle.

Suomen omaan lainsäädäntöön on tätä kautta tullut määritelmä metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä. Tämä kattaa niin suojelun kuin puun korjuun ja uuden puusukupolven turvaamisen. Neuvottelukomitean puheenjohtajistoon tulisivat Itävalta, Tsekin tasavalta, Ranska, Norja, Puola, Venäjä, Turkki ja Ukraina sekä Espanja huomioitsijana. Nämä maat edustavat lähes kolme neljäsosaa Euroopan metsäalasta.

Metsäsektori on nykyään EU-politiikan ytimessä. Energia- ja ilmastopolitiikan nousu sekä Eurooppa 2020 -strategian toimeenpano merkitsee paljon metsäsektoriin suoraan vaikuttavaa uutta politiikkaa. esimerkiksi EU:n biotalousstrategian suhteen.
EU:n roolia kansainvälisissä metsäasioissa halutaan vahvistaa ja kytkeä osaksi EU:n metsästrategiaa.