- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

EU-vaalit 2019, ja sen valheet

Magneettimedia esittää Sanden blogista kirjoituksen EU vaalivalheet [1] , joka käsittelee vuoden 2019 EU-vaaleja ja sitä, että Euroopan parlamentin jäsenet eivät edusta laisinkaan kansallisia puolueita, puhumattakaan kansalaisista. Kirjoittajan mukaan he edustavat Euroopan parlamentin ryhmiä, jotka eivät työskentele laisinkaan minkään kansan edunvalvojana, vaan pelkästään Euroopan unionin edun valvojana. Valta näyttää keskittyvän komissiolle. Tämän kirjoituksen julkaisemisella Magneettimedia korostetaan osaltaan sanan vapautta, sillä eräs Facebookin käyttäjä oli saanut kyseisen kirjoituksen jakamisesta 90 päivän julkaisukiellon. Esimerkiksi viihdemaailma, länsimainen tiedonvälitys ja sosiaalinen media, kuten Facebook ovat täysin juutalaisten [2] toimijoiden kontrollissa. 

EU:n rahavallan totalitarismiin viitaten esitettäkään Magneettimedian puolesta tiiviskuvaus siitä: 

Brysselissä, vallan ytimessä, työskentelee 30 000 lobbaria. Jo ainoastaan Euroopan parlamenttiin pääsee jatkuvasti noin 4500 lobbaria, mikä tarkoittaa kutakin europarlamentaarikkoa kohden noin kuusi piinkovaa ammattilaista, jotka yrittävät vaikuttaa päätöksiin. Huolestuttavaa on, että EU-poliitikot luottavat enemmän lobbauskoneistoon kuin puolueettomiin asiantuntijoihin.1    

Bryssel on johtavien bisnesjättien sekä finanssi- ja pankkisektorin kontrollissa muiden muassa lobbausjärjestöjen kautta. Tällainen lobbausjärjestö (herrasmiesklubi) on Association for the Monetary Union of Europa (AMUE), joka on yksi EMU:n arkkitehdeista. AMUEN tavoitteena oli saada yhteinen rahaliitto hyväksytyksi Eurooppaan. AMUEN jäsenistöön kuuluivat esimerkiksi (juutalaiset) investointipankit Goldman Sachs ja Deutsche Bank sekä teollisuusjättejä. Magneettimedia on kirjoittanut edellä mainitusta aiheesta artikkelissa:  Bryssel on lobbaajien synkkä ydin; EU:n taustat [3]

Magneettimedian toimitus 

EU vaalivalheet

Vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaaleissa meitä patisteltiin äänestämään vaaleissa, joiden lopputulokseen emme voineet vaikuttaa mitenkään ja joka ei muuttanut yhtään mitään, aloitetaanpa eurovalheiden purkaminen tiedotteesta, joka jaettiin jokaiselle äänioikeutetulle äänioikeusilmoituksen mukana. 

Tiedotteessa sanotaan, että europarlamentti (Euroopan parlamentti) on EU:n kansanedustuslaitos. Se on täyttä roskaa. Tämä mammutti on vain demokratian savuverho ylikansalliselle ja epädemokraattiselle hallintomallille. Euroedustajat eivät edusta mitään kansaa, eivätkä mitään kansallisia puolueita eivätkä kansalaisia. He edustavat europarlamentin ryhmiä, jotka eivät aja minkään kansan mitään etuja, vaan EU:n etuja. Se on tämän rahasyöpön ainoa tarkoitus – legitimoida EU typerien ja tietämättömien hölmöjen silmissä. Demokratian tai kansanedustamisen kanssa koko laitoksella ei ole mitään tekemistä. 

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on kuva-1-1024x626.jpg

Tiedotteessa väitetään, että europarlamentti on yhdessä EU:n ministerineuvoston kanssa EU:n keskeinen päätöksentekoelin. Tämä on valhetta. Europarlamentti ei päätä oikeastaan juuri mistään ilman komission hyväksyntää ja komission aloitteita. Ministerineuvosto voi tehdä poliittisia linjanvetoja ja ratkaisuja rahoituksen suhteen, se voi esittää toiveita komissiolle, mutta se ei määrää komissiota. Ei myöskään europarlamentti. 
 
Tiedotteessa luetellaan viisi kohtaa, jotka ovat siis europropagandaa puhtaimmillaan. 
 
Kohta yksi väittää, että europarlamentti päättää yhdessä jäsenvaltioita edustavan ministerineuvoston kanssa EU:n lainsäädännöstä. Tiedotteen mukaan parlamentilla on mahdollisuus pyytää komissiota esittämään lainsäädäntöehdotuksia. Kaikki valhetta. Todellisuudessa kuvio menee näin: 
 
Komissio on ainoa Euroopan Unionin elin, joka voi tehdä lakialoitteita. Näistä europarlamentti hyväksyy osan, osa tulee voimaan ilman europarlamentin käsittelyä. Europarlamentti voi esittää komissiolle TOIVEITAAN ja EHDOTUKSIAAN lakeihin, mutta komission ei tarvitse ottaa niitä huomioon. JOS europarlamentti torppaa komission lakiesityksen, ja tämä ei siis koske kaikkia komission määräämiä lakeja, laki menee uudelleen valmisteluun. Yleensä näin ei käy. Ministerineuvostolla on vielä vähemmän päätösvaltaa eurolainsäädäntöön kuin europarlamentilla. 

Kohta kolme väittää, että europarlamentti päättää EU:n budjetista ja rahoituksesta. Ei pidä paikkaansa. Parlamentti voi esittää mielipiteensä budjetista, mutta sillä ei ole siihen mitään päätösvaltaa eikä vaikutusvaltaa. Budjetin laatii komissio jäsenvaltioiden edustajien kanssa käymiensä neuvottelujen pohjalta, joskus näiden vastalauseista huolimatta. Europarlamentin suurimmat ryhmät tukevat komission budjettiesitystä aina ja varmistavat sen läpimenon.  

Kohta neljä väittää, että EU-parlamentti valitsee komission puheenjohtajan. Ei pidä paikkaansa. Komissio valitsee itse omat jäsenensä jäsenmaiden ehdottamien joukosta. Yleensä komissio valitsee kenet haluaa valitsemalla mieleisensä. Parlamentti voi torjua yksittäisten komissaarien valinnan, mutta se ei voi esittää omia ehdokkaitaan tai vaikuttaa ehdokkaiden valintaan millään tavalla. Se ei siis päätä oikeastaan mistään, koska yleensä europarlamentin suurimmat ryhmät ovat komission kumileimasimia eikä niillä ole mitään muuta agendaa kuin EU. Yhtään komissaaria ei valita parlamentista, eikä yksikään komissaari ei edusta kotimaataan, eikä aja sen asiaa. Eli Jyrki Katainen ei ole sekuntiakaan komissiossa ajanut kotimaansa etuja. Komissio on yhtä kuin EU. Komissaareja ei ole äänestänyt yksikään eurokansalainen missään vaaleissa virkaansa. 

Samassa kohdassa sanotaan, että parlamentilla on myös mahdollisuus antaa epäluottamuslause komissiolle. Kyllä, mutta ne eivät johda yhtään mihinkään. Yleensä sellaisilla ei ole mitään läpimenonmahdollisuuksiakaan, koska kaikki suurimmat europarlamenttiryhmät tukevat EU:ta, joka on käytännössä komissio. Jos ne menisivätkin läpi, niillä ei ole mitään seuraamuksia. Yksikään komissio ei ole eronnut europarlamentin epäluottamuksen takia koko EU:n historian aikana, eikä tule eroamaankaan. 
 
Kohta viisi väittää, että europarlamentti valvoo erityisesti komission toimintaa. Se on täyttä roskaa. Komissio ei ole tilivelvollinen parlamentille läheskään kaikesta tekemisestään ja päätöksistään, joten ajatuskin on täysin absurdi. Niiltäkin osin, joissa parlamentilla on edes mielipideoikeus komission tekemisiin, parlamentti ei yksinkertaisesti kykene valvomaan komission toimintaa eikä eurokraattien operaatioita. Se ei ole mahdollista. Parlamentilla ei ole sellaista instrumenttia, joka kykenisi reaaliajassa seuramaan komission toimintaa, päätöksiä ja tekemisiä. 
 
Direktiivien eli EU-lakien muotoilu, valmistelu ja esittäminen ovat vain ja ainoastaan komission oikeus. Europarlamentti ei tee lakiesityksiä, eikä siten ole mukana lakipäätöksissä kuin rajoitetuin osin. Osa direktiiveistä tarvitsee parlamentin hyväksynnän, osa ei. Mutta EU-lainsäädäntö on muutakin ja siihen parlamentilla tai ministerineuvostolla ei ole mitään sanomista. Komissio voi halutessaan antaa säädöksiä ja asetuksia, jotka ovat siis juridisesti sitovia, mutta joihin parlamentilla ei ole mitään sanomista missään vaiheessa. 
 
Eli totuus europarlamentista on tämä. 
1. Se ei päätä eurolaeista. 
2. Se ei edusta yhtään kansaa tai kansalaista. 
3. Se ei kykene valvomaan komissiota, eikä määräämään sitä. 
4. Kukaan ei tiedä miksi europarlamentti on olemassa, koska se on todellisuudessa täysin ylimääräinen ja turha elementti, JOLLEI sen olemassaolon tarkoitus ole harhauttaa kansalaisia kuvittelemaan, että tämä on demokratiaa. 

Jos joku ei usko että näin on, kannattaa ottaa se Google käyttöön ja hakea Netistä tietoa. Suomen kielellä hakutulokset ovat yleensä suomalaisten poliitikkojen ja virkamiesten kynäilemää lööperiä, mutta englanninkielellä saa jo totuudenmukaista tietoa aiheesta. Ota selvää ja hämmästy kuinka sinulle valehdellaan joka päivä Euroopan Unionista. 

Muistutukseksi EU-menestystarinan todellinen seuraus: Suomi siis liittyi Euroopan Unioniin 1995. Katso kuinka valtion velka on kehittynyt sen jälkeen eurojäsenenä ja Euroopan Unionin jäsenenä ja vertaa sitä 1980-luvun hulluihin vuosiin. Niinpä.

PS.  

Tiesitkö, että europarlamentti muuttaa kerran kuukaudessa Brysselistä Strasbourgiin neljäksi päiväksi? Joka kuukausi, joka vuosi. 12 kertaa vuodessa. Miksi? Kukaan ei tiedä. Luultavasti rahan takia. Koska KOKO tuhansien henkilöiden europarlamentti edustajineen, virkamiehineen, papereineen, tietokoneineen, kansioineen ja kuitteineen muuttaa, tarvitaan todellinen rekka-armeija hoitamaan tavaramuutto. Henkilökuljetukset ovat toinen asia, mutta pelkkä rekkaralli tulee maksamaan vuosittain noin 300-350 miljoonaa euroa. Vain siksi, että europarlamentti muuttaa kerran kuussa neljäksi päiväksi toiselle paikkakunnalle. Tässä tiivistyy koko Euroopan Unionin [4] toiminta. 

Sande 

Lähteet 

Magneettimedian lähteet 

Islam Radio. The Jewish hand behind Internet. Saatavina: https://islam-radio.net/islam/english/jewishp/internet/jews_behind_internet.htm [2] 

  1. Kivi, Jaana (2016). Bryssel myyty; Lobbausparatiisin kauppiaat. into 

…………….. 

Sanden blogin lähteet 

Sanden blogi (2019). EU vaalivalheet. Saatavina:  https://rayhablogi.blogspot.com/2019/05/eu-vaalivalheet.html fbclid=IwAR16WE2qhZ8mAr4l8VuFx5BhT9veVQhUI4UkNG2aDyvUZ_ZWY6_UOW3-_wg [1]