- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Englannin Itsenäisyyspuolue – sionistilobbauksen työkalu

Aikooko Englannin Itsenäisyyspuolue (UKIP) vapauttaa Englannin EU:sta ja kahlita maan sen sijaan Israeliin?

UKIP:n päätavoite on saada Iso-Britannia vetäytymään Euroopan Unionista. Independent on Sundayn ja Sunday Mirrorin kyselytutkimuksen mukaan UKIP:n kannatus on 14 %, mikä tarkoittaa kolmanneksi suosituimman puolueen paikkaa. Puolue on reilusti Liberaalidemokraattien edellä. Muutamaa viikkoa aiemmin YouGov sai kahta eri menetelmää käyttäen UKIP:n kannatukselle lukemat 17 % ja 19 %. Konservatiivit ovat selvästi paineessa ja Liberaalidemokraatit on häviämässä pahasti vaivaisella 8 prosentillaan.

 

Israelin propagandan paasausta

20 vuoden ja kahdeksan johtajanvaihdoksen jälkeenkään UKIP:lla ei ole paikkaa Ison-Britannian parlamentissa, mutta 12 Euroopan Parlamentin paikallaan se on varteenotettava vaikuttaja. Sionistit, jotka eivät halua jättää yhtään potentiaalista vallan mahdollisuutta käyttämättä, vaikuttavat soluttautuneen puolueen ytimeen. Se ei ole enää miellyttävä EU-vastainen protestipuolue, joka se ennen oli. Omassa ulkoasiain politiikan julistuksessaan ”Out of EU, into the world” UKIP sanoo:

UKIP tukee täysin Israelin oikeutta olemassaoloon juutalaisena valtiona. Israelia ympäröivät vihamieliset valtiot, jotka ovat omistautuneet sen tuhoamiselle. Piskuinen valtio on joutunut jatkuvasti terroristiryhmien rakettihyökkäysten ja itsemurhapommitusten uhriksi, jotka lähes aina tarkoituksella kohdistetaan siviileihin. Israelilla on täysi oikeus vastata näihin hyökkäyksiin vastaavalla voimalla ja UKIP:n hallitus tekisi samoin, jos Britanniaa uhattaisiin vastaavalla tavalla.”

UKIP vastustaa ajatusta, että Israelia rankaistaisiin sanktioilla tai kauppasopimusten purkamisella (kuten esim. EU-Israel-yhteistyösopimus), kun se hyökkää naapurikansoja vastaan itsepuolustustarkoituksessa.”

UKIP kannustaa Israelia omaksumaan kestävän ratkaisun perustuen poliittiseen vuoropuheluun eikä vain sotilaalliseen voimaan…

UKIP toivoo näkevänsä rauhallisen ja molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytyvän Israelin ja palestiinalaisten välillä. Ei ole puolueen asia asettaa ehtoja rauhankeskusteluille tai vaatimuksia rauhansopimuksille. Tämä on asia, joka israelilaisten ja palestiinalaisten tulee ratkaista keskenään…

Tämä on kuin suoraan Tel Avivin hallinnon pr-miehen Mark Regevin kynästä. Julistuksessa ei lainkaan huomioida, että palestiinalaiset ovat kärsineet laittomasta miehityksestä, maan haltuunotoista ja etnisestä puhdistuksesta viimeisten 65 vuoden ajan ja heillä on myös oikeus puolustaa itseään. Entä mitä tulee ”poliittiseen vuoropuheluun”? Eikö UKIP tajua, että sellainen on ollut käynnissä jo vuosikymmeniä ilman mitään tuloksia? Huomionarvoista on myös se, etteivät he mainitse lakia ja oikeutta tienä ratkaisuun. He eivät vaadi oikeudenmukaista käsittelyä tai Länsirannan laittoman miehityksen ja Gazan saarron lopettamista, eivätkä he vaadi lukemattomien YK:n päätöslauselmien noudattamista. He ovat varsin tyytyväisiä sortajan ja sorretun jatkaessa riitelyä, toisen pitäessä asetta toisen ohimolla, ilman mitään mahdollisuutta oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan.

Ovatko he liian paksukalloisia ymmärtääkseen, ettei miehityksen aikana voi olla rauhaa? UKIP jatkaa politiikan julistuksessaan, että ydinteknologian omaava Iran ei ole hyväksyttävä tulevaisuudennäkymä. He tukevat aikeita eliminoida Iranin ydinasepotentiaali tarvittaessa ”kohdistetuin sotilaallisin keinoin”. UKIP unohtaa sopivasti sen, että Israelilla on satoja ydinaseita (ja keinot niiden ampumiseen). Israel häiriköi koko aluetta laajemmaltikin ja uhmaa vaatimuksia allekirjoittaa ydinsulkusopimus, joka asettaisi kaikki sen ydinteknologialaitokset Kansainvälisen ydinenergiajärjestön IAEA:n valvontaan.

 

Mitä osaa EU-Israel-yhteistyösopimuksen 2. artiklasta UKIP ei ymmärrä?

EU-Israel-yhteistyösopimuksen kaltaisen kauppasopimuksen jäädyttämisen vastustaminen todistaa UKIP:n valitettavasta tietämättömyydestä ja välinpitämättömyydestä. Sopimuksen tarkoitus on edistää 1) rauhaa ja turvallisuutta, 2) molemminpuolista vaurautta esimerkiksi vapaakauppa-alueita perustamalla ja 3) solmia monikulttuurisia suhteita. Sopimus ohjailee EU-Israel-suhteiden lisäksi myös Israelin suhteita kaikkiin EU:n Välimeren kumppaneihin, mukaanlukien Palestiinan valtio. Päästäkseen nauttimaan yhteistyön suomista etuoikeuksista Israel lupasi osoittaa ”kunnioitusta ihmisoikeuksia ja demokratian periaatteita kohtaan”, kuten 2. artiklan yleisvaatimuksissa sanotaan:

Osapuolten välisten suhteiden ja koko tämän sopimuksen määräysten tulee perustua ihmisoikeuksien ja demokratian periaatteiden kunnioitukselle, mikä ohjaa osapuolten sisäpolitiikkaa ja kansainvälistä politiikkaa sekä muodostaa olennaisen osan tätä sopimusta.”

Huomatkaa, että ”ihmisoikeuksien ja demokratian periaatteiden kunnioitus” on olennainen osa sopimusta, ei valinnainen.

Pykälä sallii pakotteet sopimuksen velvoitteiden toteuttamiseksi etenkin, kun kysymys on ihmisoikeuksista. Sopimus vaatii myös kunnioittamaan kansojen itsemääräämisoikeutta ja kaikkien perusoikeutta vapauteen.

Kunnialliset poliitikot olisivat pakottaneet noudattamaan 2. artiklaa ja vaatineet kaikkien muidenkin sääntöjen noudattamista, eivätkä antaneet asioiden olla. He olisivat peruneet Israelin osallisuuden sopimukseen, kunnes maan hallitus alkaisi toteuttaa tunnollisesti sen ehtoja. Israel on hyvin riippuvainen Euroopan-viennistään, joten EU voisi yhdellä iskulla lopettaa brutaalin miehityksen, murhat ja maan varastamisen sekä ratkaista pyhän maan ongelman.

 

Täynnä valheita ja vääristelyä

UKIP:n johto on myös päättänyt puolueen tarvitsevan omaa ”Israelin Ystävät” -alajärjestön. Liitän tähän julistuksen kerhon ideologiasta kokonaisuudessaan sen viihdearvon takia niille, jotka tietävät totuuden pyhän maan tilanteesta.

Israelin valtio on edelleen ainoa Lähi-idän liberaali demokratia. Se on myös maailman ainoa juutalaisvaltio, jota ympäröi 21 arabivaltiota, jotka enimmäkseen eivät ole Israelia tunnustaneet.

Huolimatta jatkuvista hyökkäyksistä sisältä ja ulkoa Israel on ylläpitänyt moitteetonta historiaa ihmisoikeuskysymyksissä ja on edelleen ainoa Lähi-idän valtio, joka myöntää kaikille kansalaisilleen täydet poliittiset ja kansalaisoikeudet, riippumatta syntyperästä tai uskonnosta. Kuitenkin jostain syystä Israel esitetään sortajana, sitä parjataan ’apartheid-valtioksi’ ja se nostetaan kohtuuttoman kritiikin kohteeksi.

Vuosikymmenien pahansuovat propagandakampanjat ovat luoneet ihmisten mieliin valheellisen mielikuvan, jonka mukaan palestiinalaiset ovat syyttömiä uhreja. Vain vähän huomiota on saanut se tosiseikka, että itsenäinen palestiinalaisvaltio on ollut olemassa jo vuodesta 1946 nimellä Jordan ja että palestiinalaisjohtajat ovat toistuvasti torjuneet kahden valtion ratkaisun aina kun sitä on esitetty, turvautuen sen sijaan terrorismiin.

Valittu kansa palestiinalaismiehen kimpussa. [1]

Valittu kansa palestiinalaismiehen kimpussa.

Israelin valtiolla on kaikkien kansallisvaltioiden tapaan kolme perusoikeutta, joita kaikkien vapautta arvostavien ihmisten kautta maailman tulisi puolustaa: Oikeus olemassaoloon, oikeus varmistaa rajansa ja oikeus puolustaa itseään. Lisäksi sen tulee sallia säilyttää ainutlaatuinen juutalainen luonteensa, jos se tulee pysymään juutalaisten turvasatamana maailmankolkassa, jossa väkivaltainen juutalaisvastaisuus on edelleen arkipäivää.

UKIP:n Israelin Ystävien tarkoitus on tukea Israelin oikeutta olla elinkelpoinen, itsenäinen kotimaa juutalaisille sekä vastustaa yrityksiä saattaa se huonoon valoon, hajottaa tai vahingoittaa sitä. UKIP:n Israelin Ystävien ei ole tarkoitus tarjota ratkaisua Israelin ja arabien konfliktiin, vaan ennemmin edistää asioiden puolueetonta ymmärtämystä tarjoamalla vastavoiman nykypäivän keskustelua dominoivalle sionismin vastaiselle retoriikalle.

Tietenkin ystävyys on enemmän kuin vain poliittisen aatteen kannatusta. UKIP:n Israelin Ystävät pyrkii myös edistämään yhteyksiä Israelin hallitukseen ja kansaan tarjotakseen kanavan ajatustenvaihdolle ja aivoriihikokouksille, jotka sinetöivät todellisen ystävyyden.”

Teksti tulvillaan valheita ja vääristelyä. Englannin Itsenäisyyspuolueen johtajaa Nigel Faragea luonnehditaan Jewish Chroniclessa ”hyväksi Israelin ystäväksi”. Puoluesihteeri Michael Zuckerman on Israelin Ystävien perustaja. ”Puolueessa löytyy hyvin vankka Israelin kannatus”, sanoi Zuckerman Jewish Chroniclelle. ”Ryhmällä on puolueen johtajan Faragen ja useiden muiden tuki europarlamentaarikkojen keskuudessa.”

UKIP:n Israelin Ystävien tavoitteisiin kuuluu järjestää delegaatioita Israeliin, varmistaa että UKIP on ”täysin perillä asioista” ulkopoliittisesti (tämä voisi olla hyvä vitsi), tarjota UKIP:n valituille edustajille tietoa Britannian ja Israelin yhteisistä turvallisuusasioista (kuvitelkaa sionistisen huuhaan määrää) ja varmistaa Israelille mahdollisuus tulla reilusti kuulluksi kaikissa tilaisuuksissa, joissa UKIP on mukana. Selvästi UKIP:n ja sen jäsenten, jotka ”tarjoavat vankkaa kannatusta” Israelin ihailijayhteisölle, oletetaan toimivan ulkovallan asiamiehinä ja agentteina.

Myös nationalistiseksi väitetty English Defence League on todellisuudessa sionistijärjestö. [2]

Myös nationalistiseksi väitetty English Defence League on todellisuudessa sionistijärjestö.

Kansalaisten pettymyksen kasvaessa EU:n korruptioon, ylettömään tuhlailuun ja edesvastuuttomuuteen UKIP on ainoa Englannin puolueista, jolla on selvä pyrkimys saada Englanti ulos EU:sta. Puolueella on vahva usko menestykseen tämän vuoden eurovaaleissa ja ensi vuoden Ison-Britannian parlamenttivaaleissa.

 

Fasisteja, rasisteja ja psykopaatteja

UKIP:in mainetta kuitenkin tahraa niiden ryhmien häiriintyneisyys, joiden kanssa se on liittoutunut Euroopan Parlamentissa, kuten vastenmielinen EFD (Europe of Freedom and Democracy), jonka toisena puheenjohtajana Farage toimii (Perussuomalaisten Sampo Terho kuuluu liittoumaan, suom. huom.). Ottaen huomioon tämän kamalan liittouman, myös Tel Avivin rasisti-psykopaatteihin sitoutuminen tuntuu epäilemättä ”luonnolliselta vaihtoehdolta”. On päivänselvää, kun kuuntelee EFD:n johtavien henkilöiden (kuten hollantilaisen Israel-suhteiden delegaation johtajan Bastiaan Belderin) lausuntoja, että liittouma on niellyt purematta kaiken Israelin propagandan ja uskoo edelleen palestiinalaisten olevan terroristeja.

Olen kuullut, että mikäli UKIP:n meppi kieltäytyy istumasta EFD:n edustajien vieressä, häntä uhkaavat puolueen kurinpitotoimenpiteet.

On hyvin todennäköistä, että UKIP:n jäsenet sekä puolueen äänestämistä ensi vuonna suunnittelevat ovat tietämättömiä tästä Englannin Itsenäisyyspuolueen pimeästä ja vaarallisesta puolesta. UKIP aloitti taipaleensa oikealla ajatuksella, mutta valitettavasti puolue on joutunut vääriin käsiin, kuten puoluepolitiikassa tapaa käydä.

Alkuperäinen artikkeli englanniksi lähteineen RedressOnline.com-sivuilla. [3]