- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Ei ole olemassa mitään koronavirusepidemiaa tai -pandemiaa

Olen päätynyt otsikon toteamukseen tultuani tietämään, ettei koronavirustaudin Covid-19 toteamiseen (diagnosointiin) käytetyllä testillä (RT-PCR) ole minkäänlaista diagnostista todistusvoimaa. Testiä ei voi käyttää taudin toteamiseen (diagnoosin tekemiseen). Suomen hallituksen ja THL:n käyttämä koronavirustesti on käyttökelvoton (vailla todistusvoimaa oleva) testi. Ei ole koronavirusepidemiaa. Ei ole pandemiaa. Jos jokin hengitystieinfektio on liikkeellä, se mitä todennäköisimmin on tavallinen kausi-influenssa (tai jokin muu kausiflunssa), jota ”hyötyvät tahot” esittelevät koronavirusinfektiona. Oireet ovat kummassakin samat, eikä väitetyssä koronavirusinfektiossa ole mitään spesifistä (taudille tunnusomaista) oiretta, jonka perusteella se voitaisiin kliinisesti erottaa muista hengitystietulehduksista. Influenssahypoteesia tukee sekin, että kaikkialla maailmassa influenssaan sairastuneita on oudosti selvästi vähemmän kuin aiempina vuosina. Koska lukuja on yleisesti manipuloitu (ja manipuloidaan) kaikkialla, on helppo arvata, että influenssapotilaita ja heidän sairaalahoitojaan ja kuolemiaan on muutettu Covid-potilaiksi ja Covid-potilaiden sairaalahoidoiksi ja kuolemiksi. On siis mahdollista, että nykyinen epidemia onkin todellisuudessa pelkkä kausittainen influenssa, ”tappavaksi koronaksi” naamioituna shokkivaikutuksen tehostamiseksi ja ihmiskunnan manipuloimiseksi. Testeilläkään Covid-19:ää ei voi osoittaa (tästä alla).

Tässä artikkelissani käytän apunani asiasta aiemmin kirjoittamiani ja erilaisten asiantuntijoiden artikkeleihin perustuvia kirjoituksiani ja lisäksi journalisti Torsten Engelbrechtin ja lääketiet. tri Claus Köhnleinin kirjaa ”Virus-Wahn” (2020).

Tarkoitukseni ei ole sanoa, etteikö koronavirusta SARS-CoV-2 olisi olemassa. On hyvin mahdollista, että virus on olemassa ja että se on eristetty. Kuitenkaan sen toteamiseen maailmalla käytettävät testit (RT-PCR-testit) eivät osoita sitä.

Tarkoitukseni ei ole sanoa, etteikö koronavirusta SARS-CoV-2 olisi olemassa. On hyvin mahdollista, että virus on olemassa ja että se on eristetty. Kuitenkaan sen toteamiseen maailmalla käytettävät testit (RT-PCR-testit) eivät osoita sitä. Myöskään vasta-ainetestejä ei voi käyttää koronavirusinfektion osoittamiseen, koska ne antavat vääriä negatiivisia tuloksia (henkilöllä on infektio, mutta keho ei ole ehtinyt tuottaa IgM- ja IgG -vasta-aineita; vasta-aineethan ovat immuunireaktion loppuvaihe) ja vääriä positiivisia tuloksia (testit eivät kykene erottelemaan eri koronaviruslajien aiheuttamien infektioiden synnyttämiä vasta-aineita toisistaan, ja koronaviruksia tunnetaan vanhastaan 36 eri lajia; ne ovat yleensä tavallisten kausiflunssien aiheuttajia, ja lähes kaikki meistä ovat joskus sairastaneet niitä ja meillä on IgG-vasta-aineita niiden jäljiltä).

Kaivoin aiemmista kirjoituksistani RT-PCR-testistä seuraavaa:

Aluksi taustaa. Virukset ovat joko DNA-viruksia tai RNA-viruksia. Koronavirus SARS-CoV-2 on RNA-virus, siinä on siis RNA-rihma, ja sen ympärillä on proteiinikuori.

PCR-testissä (PCR = Polymerase Chain Reaction; polymeraasiketjureaktio) käytettävän teknologian keksi Kary Mullis, joka sai keksinnöstään Nobel-palkinnon v. 1993. PCR-teknologia soveltuu vain DNA-sekvenssien analysointiin (PCR-teknologiassa ja RT-PCR-teknologiassa analysoidaan vain DNA- tai RNA-pätkiä, sekvenssejä, ei kokonaisia viruksia). RNA-sekvenssejä voidaan tutkia ja analysoida niin, että RNA muutetaan ensin DNA:ksi entsyymin RT (reverse transcriptase) avulla, siitä nimi RT-PCR.

Kary Mullis: hän keksi PCR-testissä käytettävän teknologian.

PCR on siis kemiallinen reaktio pikkuruisten DNA-palasten analysoimiseksi. Koska nämä partikkelit ovat kooltaan äärettömän pieniä, niitä täytyy laajentaa eli tehdä eksponentiaalisesti suuremmiksi, jotta niiden kanssa on mahdollista työskennellä. Tämän laajentamisprosessin Kary Mullis keksi, ja siinä monistetaan geneettistä materiaalia kahdentamalla sitä useaan kertaan peräkkäin. Kahdesta siis tulee neljä, neljästä kahdeksan, kahdeksasta 16 jne. Yleensä näitä kahdennuksia (syklejä) on 40 (joskus 37).

Sitten koronavirustesteihin, jotka perustuvat tuohon Kary Mullisin keksimään peräkkäisten kahdennusten (syklien) teknologiaan. Hänen teknologiastaan tuli nykyisen diagnostisen laboratoriotestin perusmuoto. Näistä testeistämme on nostettava tässä esiin useitakin näkökohtia:

1) Kuten yllä todettiin, testeissä analysoidaan DNA-pätkiä, sekvenssejä (RNA siis muutetaan ensin DNA:ksi). Testeissä ei analysoida kokonaisia viruksia. DNA-pätkät voivat olla aiemmista infektioista jäljelle jääneitä fragmentteja (näistä ei muodostu vaaraa). Ne voivat olla peräisin muista koronaviruksista (niitä on 36 eri lajia), muista viruksista (esim. influenssaviruksista) ja jopa bakteereista. Testi ei siis kerro mitään tutkittavan geneettisen materiaalin alkuperästä. Jo tämä tekee koronavirustesteistä kelvottomia.

2) Koska testeissä analysoidaan vain DNA-pätkiä, ne eivät mitenkään voi osoittaa tartuntaa, sillä vain kokonainen virus voi levitä ja aiheuttaa tartunnan. Positiivinen testitulos (RT-PCR) ei ole sama kuin infektoiva virus. Positiivinen testitulos ei tarkoita, että kokonainen virus olisi läsnä. Testit eivät siis osoita tartuntaa tai tartuttavuutta, ja tämäkin tekee koronavirustesteistä kelvottomia.

3) Vaikka RT-PCR-testi on nykyisen koronavirustestauksen diagnostinen perusmuoto, se ei kuitenkaan anna mitään diagnoosia (taudinmääritystä). Testillä ei voi osoittaa koronavirusta SARS-CoV-2 (ks. myös yllä sanottu). Jo PCR-teknologian keksijä Kary Mullis varoitti, ettei sitä tule käyttää diagnostisiin tarkoituksiin. Prosessi on hänen mukaansa monimutkainen, ja lisäksi se antaa paljon vääriä positiivisia tuloksia käytettäessä oireettomiin ihmisiin, kuten myös vääriä negatiivisia tuloksia. Myös CDC:n mukaan (CDC = USA:n tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskus) testi antaa ”oletettuja positiivisia tuloksia” (so. vääriä positiivisia tuloksia). Myöskään FDA ei ole hyväksynyt testejä (FDA = USA:n elintarvike- ja lääkehallitus). Koska RT-PCR ei ole diagnostinen testi, se on testaukseen kelvoton.

Testit mahdollistavat valtavan manipuloinnin, esimerkiksi niiden syklien määrillä voidaan säädellä sitäkin, mihin poliittisiin päätöksiin ja kuinka ankariin rajoitustoimiin päädytään.

4) Kary Mullis korosti myös, että PCR edellyttää sitä, että valitaan jokin tietty ”laajentamisten” (kahdennussyklien) lukumäärä eli alkuperäisen pikkuruisen DNA-rihman monistamisten lukumäärä, ja että raja ”positiivisen” ja ”negatiivisen” tuloksen välillä oli mielivaltaisesti määrättävissä (cutoff was arbitrary) ja saattoi vaihdella paikasta paikkaan ja ajan mittaan. Oli siis valittava syklien lukumäärä, ja tuo valinta määritti myös, missä kulki ”positiivisen” ja ”negatiivisen” raja. Sykleillä säädellään herkkyyttä (paljon syklejä = suurempi herkkyys). Mullis siis tahtoo sanoa, että tulosta voidaan säädellä syklien määrää säätelemällä, mikä tekee koronatesteistä kelvottomia. Korkealla syklimäärällä saadaan suuri herkkyys ja siten lähes kaikki tulokset ”positiivisiksi.” Vääriä positiivisia saadaan näin – keinotekoisesti – suuri määrä. Aina kun syklimäärää muutetaan, saadaan erilaisia tuloksia. Koronatestien avulla ei saada mitään selvyyttä siitä, paljonko tartunnan saaneita yhteiskunnassa on, tai onko lainkaan. Testit mahdollistavat valtavan manipuloinnin, esimerkiksi niiden syklien määrillä voidaan säädellä sitäkin, mihin poliittisiin päätöksiin ja kuinka ankariin rajoitustoimiin päädytään.

Eräässä The New York Times -lehden artikkelissa kerrotaan epidemiologian apulaisprofessori tri Michael Minan sanoneen, että tämä PCR:n yliyksinkertaistettu tulkinta positiiviseksi tai negatiiviseksi on vastuutonta. Tämä liittyy mainittuun laajentamisen (monistamisen) prosessiin, jota joskus kutsutaan sykleiksi. Tri Minan mukaan tulokset ovat käytännössä hyödyttömiä julkisen terveydenhuollon pyrkimysten kannalta hillitä vallalla olevaa epidemiaa. Samassa lehdessä siteeratun tri Juliet Morrisonin mukaan kaikki testit, joissa syklikynnys on yli 35, ovat liian sensitiivisiä (näyttävät positiivista, kun henkilö ei ole tartuttava). Hän suosittelee järkevämpää 30-35 syklin kynnystä. Tri Mina käyttäisi 30 syklin kynnystä tai alhaisempaa. Eräs lähde antaa viitteitä siitä, että jos kynnys on yli 40 sykliä, kaikki testatut olisivat positiivisia.

Montanalainen lääkäri Annie Bukacek sanoi huhtikuussa tällaisista tuloksista: ”Historiallisia päätöksiä tehdään näiden lukujen johdosta, vaikka ne ovat päin mäntyä.”

Suomessa mielivaltaisia tuloksia antavaa ja diagnosointiin sopimatonta testiä käytetään juuri siihen, mihin sitä ei voi eikä saa käyttää. Jotenkin tulee mieleen, ettei koronatestauksilla ole mitään tekemistä terveyden tai terveydenhuollon kanssa.

Liitän tähän pienen esimerkin Arizonasta USA:sta, jossa ensin yhdessä urheilujoukkueessa havaittiin testauksessa 13 positiivista Covid-tapausta, mutta koska kontaktien jäljityksen tulokset eivät tukeneet löydöstä, tehtiin testaus uudelleen ja saatiin vain kaksi positiivista tapausta – vääriä positiivisia oli 600%:

En ymmärrä tätä muutoin kuin niin, että ensimmäisessä testauksessa PCR-syklien määrä oli korkea, ehkä juuri 40, ja kun todettiin, että ehkä on parempi saada hieman vähemmän positiivisia tapauksia, syklien määrä uudessa testauksessa asetettiin ehkä tasolle 32 ja saatiin sopiva tulos.

Itse asiani kannalta on todettava: koska maailmassa ei ole olemassa sellaista testiä, joka osoittaisi Covid-19:n olemassaolon, ja koska kliinisin perustein Covid-19:ää ei voi erottaa muista hengitystietulehduksista, on väärin ja perusteetonta väittää, että maailmassa olisi koronavirusepidemia tai -pandemia. Sellaiselle väitteelle ei ole minkäänlaista pitävää todistetta.

Sitten Torsten Engelbrechtin ja Claus Köhnleinin kirjaan ”Virus-Wahn.”

Vuonna 2020 puhkesi totaalinen koronaharhakuvitelma (s. 352). Se johti siihen, että enemmän tai vähemmän koko maailma de facto asetettiin karanteeniin, vaikkei teorialle, jonka mukaan joulukuussa 2019 Kiinan Wuhanissa on lähtenyt liikkeelle uusi ja erittäin vaarallinen koronaviruksen alatyyppi (SARS-CoV-2), aiheuttaen ihmisissä keuhkosairauksia (Covid-19) ja leviten sitten käytännöllisesti katsoen koko maailmaan, ole mitään todisteita. Aivan ratkaiseva seikka tässä yhteydessä on se, että käytetyt PCR-testit, joista kivenkovaan väitettiin, että ne kykenevät toteamaan SARS-CoV-2-infektioita, olivat (ja ovat) todellisuudessa vailla todistusvoimaa ja siten arvottomia.

S. 360: Koronaongelman ratkaisu on se, että paniikinlietsojat eristetään (Wolfgang Wodarg).

S. 362: ”Tällä hetkellä tunnetut SARS-CoV-2:ta koskevat luvut ovat täysin epäluotettavia – – Nykyistä koronavirussairautta kutsutaan vuosisadan pandemiaksi. Kuitenkin se voi päättyä myös vuosisadan todistefiaskoon” (professori John Ioannidis 17.3.2020).

S. 366: ”Useimmille hengitystiesairauksille ei ole spesifisiä oireita – – Sen vuoksi eri taudinaiheuttajien erottaminen toisistaan puhtaasti kliinisesti on mahdotonta” (infektiolääkäri Thomas Löscher 6.3.2020 sähköposti).

S. 366: Korona on vain testikulkutauti. Kauhuilmoitukset Wuhanista olivat jotakin, jota virologit kaikkialla maailmassa odottivat kärsimättömästi. Tällöin katsottiin vain testituloksiin eikä lainkaan enää kliinisiin löydöksiin. Mitä enemmän testejä tuli markkinoille, sitä enemmän tapauksia myös löydettiin (Wolfgang Wodarg).

S. 368: SARS-CoV-2-virus voidaan testissä sekoittaa muiden virusten kanssa. ”PCR-TESTI EI REAGOI AINOASTAAN SARS-CoV-2-VIRUKSEEN VAAN MYÖS MUIHIN VIRUKSIIN SEKÄ MYÖS BAKTEEREIHIN” (firma CD Creative Diagnostics tuoteselosteessaan).

S. 368: ”Mitä vaarallisuuteen tulee, SARS-CoV-2 ei eroa muista koronaviruksista” (ammattilehti International Journal of Antimicrobial Agents, 19.3.2020).

S. 369: ”Partikkelin täydellinen puhdistaminen on ehdoton edellytys sille, että virus voidaan näyttää toteen” (Luc Montagnier). Ei siis ole mahdollista päätellä, että geenisekvenssit, jotka kudosnäytteistä PCR-testeillä todetaan, kuuluvat jollekin tietylle virukselle, esimerkiksi SARS-CoV-2:lle.

S. 369: ”Näitä analyyseja (testejä) ei ole tarkoitettu käytettäviksi apukeinona koronavirusinfektion diagnosoinnissa. Vain tutkimuskäyttöön. Ei käytettäväksi diagnostisissa menetelmissä” (tuoteseloste firman TIB Molbiol valmistamille LightMix Modular Assays -analyyseille; päävirologi Christian Drostenin PCR-testi, Roche edustaa).

S. 370: Rochen edustamissa Drosten-testeissä (analyyseissa) on 45 sykliä! (ks. edellä sanottu). Kuitenkin Stephen A. Bustinin et al. ”MIQE guidelines” (Clinical Chemitry” 1.4.2009, s. 611-622) sanoo, että jos PCR-testissä on yli 40 sykliä, sellainen testi ei kerro mitään.

S. 375: PCR-testeillä manipuloidaan kuolinlukuja. Maaliskuussa (23.3.2020) Telegraph-lehdessä siteerattiin Italian terveysministerin tieteellistä neuvonantajaa Walter Ricciardia, joka kertoi, että ”se tapa, jolla me kuolemantapauksia maassamme laskemme, on hyvin antelias.” Hänen mukaansa kaikista niistä ihmisistä, joka kuolevat sairaaloissa ja jotka ovat saaneet ”POSITIIVISEN” TESTIN, uskotaan käytännössä automaattisesti, että he ovat kuolleet koronavirukseen. Kuitenkin Italian kansallinen terveysinstituutti osoitti sitten, että 88%:lla kuolleista potilaista oli ainakin yksi perussairaus, monella jopa kaksi tai kolme. Bloomberg.com toteaa 18.3.2020 jopa, että 99%:lla kuolleista ja POSITIIVISIKSI TESTATUISTA oli perussairauksia. Kuolleiden keski-ikä oli 79,5 vuotta. Oikeuslääkäri Klaus Püschsel kertoi 15.4.2020 (Hamburger Abendblatt), että hänen tutkimistaan kuolemantapauksista kaikki olisivat kuolleet tämän vuoden aikana, koska heillä oli niin vakavia perussairauksia.

Kauhuskenaarioiden takana oleva data on epäluotettavaa. Esimerkiksi USA:ssa viranomaiset alkoivat antaa suosituksia, että kaikki kuolleet, jotka olivat saaneet POSITIIVISEN TESTIN, sekä Covid-19:ksi epäillyt kuolemantapaukset, joita ei oltu testattu, rekisteröidään Covid-19-kuolemiksi (New York Post 7.4.2020). Eräs minnesotalainen lääkäri ja senaattori sanoi, että tämä on samaa kuin manipulaatio. Lisäksi sairaaloille maksettiin rahaa siitä, että he julistavat potilaita Covid-19-potilaiksi.

Hyviä yhteenvetoja asiasta:

– off-guardian.org 5.4.2020: ”Covid 19 Death Figures: ’A Substantial Over-Estimate’: Bizarre guidelines from health authorities around the world are potentially including thousands of deceased patients who were never even tested.”

– Online-Magazine Rubikon 13.4.2020: ”Der Letalitäts-Betrug: Von wegen ’Millionen Tote’ weltweit. Die Zahlen werden manipuliert und sind schätzungsweise zwanzigfach überhöht.”

Suomen kansaa viedään kuin litran mittaa tässä epidemia- ja pandemiahuijauksessa. Presidenttimmekin julisti muutama päivä sitten, että korona uhkaa, taisteltava yhdessä.

Vesa-Ilkka Laurio