- Magneettimedia - https://magneettimedia.com -

”Antisemitismin” vastainen Internet-meemi kääntyi itseään vastaan

Sosiaalisessa mediassa levinnyt #EndAntisemitism-hashtagilla varustettu meemikuva kääntyi itseään vastaan, kun sionismikriitikot ottivat sen omakseen.

Juutalaislobbyn tuottamassa kuvassa lukee: ”Jos hyökkäät yhtä prosenttia vastaan, ovat uhrejasi 43 prosenttia koko juutalaisväestöstä. Kouluttaudu! Loppu antisemitismille.”

”1 %” on Occupy Wall Streetin valtavirtaistama termi, jolla viitataan yleensä yhteiskunnan varakkaimpaan väestöön, joka on haalinut omaisuutensa rehellisen työn sijaan riistämällä muita.

#EndAntisemitism-kampanjakuva oli varustettu myös järjestäytynyttä rikollisuutta tukevan [1] sionistijärjestö Anti-Defamation Leaguen linkillä [2] sekä lähdeviitteillä, jotka johtavat Yhdysvaltojen tilastokeskukseen [3] ja Pew Research Center [4]–ajatushautomoon.

end anti semitism [5]

Juutalaiset lobbausjärjestöt ovat suhtautuneet pelokkaasti Occupy-liikkeeseen ja ”1 %”-iskulauseeseen muun muassa siksi, että, kansainvälisen finanssikriisin [6] rikolliset pääarkkitehdit Lehman Brothersista Goldman Sachsiin, Bear Stearnsiin ja AIG-vakuutusyhtiöön olivat kaikki juutalaisessa johdossa.

1991 David Weisburg [7]julkaisi Yalen yliopistossa artikkelin ”Crimes of the Middle Classes: White-Collar Offenders in the Federal Courts”. Weisburg totesi, että vaikka juutalaisia on Amerikan väestöstä vain 2 %, he muodostavat 9 % matalan tason talousrikoksista (pankkikavallus, verovilppi, pankkipetos), vähintään 15 % keskitason talousrikoksista (postipetos, vahingonkorvauspetos, lahjonta) sekä vähintään 33 % korkean tason talousrikoksista (kartellit, arvopaperipetokset).

Weisburgin päivitetyt tilastot osoittavat, että pienestä väkimäärästään huolimatta juutalaiset olivat vastuussa vähintään 23,9 prosentista Amerikan valkokaulusrikoksista.

1980- ja 1990-lukujen vaihteessa Yhdysvaltoja ravisuttaneen säästöpankkikriisin yhteydessä tuomituista huijareista peräti 90 % oli professori Albert Lindemannin mukaan [8] juutalaisia.

 

Lue myös: Juutalaiset, pankit, koronkiskonta [9]