- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Alhaisesta suolan käytöstä jopa nelinkertainen sydäntautien kuolleisuus

Runsaan suolan käytön epäterveellisyydestä ei edelleenkään ole pitäviä todisteita. Itse asiassa uudet tutkimukset osoittavat asian olevan päinvastoin.

Unohtakaa aiemmat ohjeet suolan vähentämisestä terveyden vaalimiseksi, sillä se ei ole totta. Väitteet perustuvat virheellisiin tutkimustuloksiin ja terveydenhoidon painostukseen ylempien taholta. On vain päätetty, että suolan käytön vähentäminen on kaikille terveellistä. Suurimmalle osalle meistä totuus on kuitenkin päinvastainen. Journal of the American Medical Association (JAMA) julkaisi tutkimuksen 3681 potilaasta, missä tarkasteltiin suolan käytön vaikutusta korkeaan verenpaineeseen ja sydän- ja verisuonitauteihin sekä kuolleisuuteen. Tulokset olivat selkeät: Potilailla, jotka käyttivät enemmän suolaa, oli merkittävästi vähemmän sydän- ja verisuonitauteja ja niistä aiheutuneita kuolemia.

Tutkijat päättelivät: Suolan vähentämisestä johtuva systolisen paineen alentuminen ei korreloinut kuolleisuuden kanssa, vaan päinvastoin vähäinen suolan käyttö ennakoi korkeampaa sydäntautien kuolleisuutta. Saamamme tulokset eivät puolla nykyisiä tietokonemalleja, joissa vähäisempi suolan käyttö pelastaisi ihmishenkiä ja säästäisi terveydenhoitokuluissa. Tulokset eivät myöskään tue yleisiä valtakunnallisia ohjeita suolan vähentämisestä. Tutkimustulokset eivät kuitenkaan kiellä suolan vähentämisestä johtuvaa verenpaineen alentumista korkeasta verenpaineesta kärsivillä potilailla.

Huomattavaa on myös se, ettei verenpaineen alentaminen edistä terveyttä, vaikka niin yleensä väitetään. JAMA:n tutkimus osoittaa suolan vähentämisen johtavan hienoiseen verenpaineen laskuun, mikä on tavanomaista, eikä liity lopullisiin tuloksiin. Koehenkilöitä seurattiin keskimäärin 7,9 vuotta (mediaani).

Tutkimuksen puolueettomuus ja ristiriidat yleisen käytännön suhteen

Tällä tutkimuksella ei ollut rasitteenaan useita muita vastaavia vaivannut tekijä. Tutkimus tai sen tekijät eivät saaneet palkkaa, apurahoja tai toimeksiantoa Suurilta Lääketehtailta tai alan yrityksiltä. Tutkimuksesta vastasivat tri Katarzyna Stolarz-Skrzypek ja tri Jan A. Staessen EPOGH:sta (Euroopan Geeniprojektin Verenpainetutkimus). He todistivat, että yleisesti käytetyt tietokoneohjelmat eivät pohjaudu todellisiin tutkimustuloksiin, vaan käyttävät esikäsiteltyä dataa ja tuottavat ennalta määriteltyjä tuloksia, joilla määritellään kuviteltu ”pelastettujen henkien” tilasto. Ohjeet suolan vähentämisen terveellisyydestä perustuvat siis bittien pyörittelyyn, eikä todelliseen tutkimukseen.

Valtaosa lääkäreistä vastustaa voimakkaasti

Kuten odottaa saattaa, suurin osa ns. asiantuntijalääkäreistä raivostui tutkimuksesta, joka leimattiin heti ”ristiriitaiseksi ja siksi epäluotettavaksi” sekä ”huonosti kirjoitetuksi”. Tri Graham MacGregor Queen Maryn yliopistolta Lontoosta on tunnettu vähäsuolaisuuden puolestapuhuja ja on saanut britit vakuuttuneiksi suolan vähentämisen eduista. Hän arvostelee tutkimusta: ”Ei ole mitään mieltä ensin todeta suolan nostavan verenpainetta ja sitten väittää sen vähentävän sydän- ja verisuonitauteja. Tutkijat ovat selvästi puolueellisia ja yrittävät lietsoa eripuraa, mutta aiheuttavat enemmän vahinkoa kuin todellista hyötyä. Tähän ei kannata kiinnittää huomiota ennen kuin saamme parempia ja kattavampia tuloksia. Tähänastiset tutkimukset ja todisteet vähäsuolaisuuden terveyseduista ovat musertavan ylivoimaisia. Olemme tietysti valmiita muuttamaan kantaa, jos hyviä todisteita esitetään, mutta en millään usko, että nämä siihen riittävät. Maailman Terveysjärjestön korkeimmissa kokouksissa on suolan vähentäminen vahvistettu tärkeimmäksi terveyttä edistäväksi keinoksi heti tupakanpolton vähentämisen jälkeen, sillä se on helppoa ja kustannustehokasta.”

Vastakkainasettelua

Tri MacGregor käyttää tavanomaisia harhautuksen ja hämmennyksen keinoja hyökkäämällä tutkimuksen laatua vastaan tarjoamatta kuitenkaan perusteita. Hän esittää ohimennen väittämiä ja syytöksiä, joita ei sen tarkemmin erittele tai perustele. Viimeiseksi hän toteaa oman totuutensa olevan suositumpi ja siksi niin paljon vahvempi, etteivät vastakkaiset todisteet muuttaisi asiaa miksikään, vaikka ne olisivat hyviäkin. Hän ei kuitenkaan mainitse, miten hyvin hänen totuutensa on perusteltu ja todisteltu, kuten totesin aiemmassa artikkelissani ”Take a grain of salt with that salt reduction advice”, jossa huolellisesti tarkasteltuna havaittiin em. tutkimusten poimivan tuloksista parhaat päältä omiin raportteihinsa, vaikka itse datan meta-analyysi antaa samansuuntaisia tuloksia kuin tässä tutkimuksessa.

Tämä paljastaa selvästi lääketehtaiden sanelemien käytäntöjen sokean seuraamisen vaarat. Nykylääketieteen taipumus hoitaa sairautta, terveyden kohentamisen sijaan, on johtanut lukuisiin vääriin tulkintoihin ja jopa terveydelle vaarallisiin käytäntöihin. Nykyään modernin lääketieteen arvostelua ja kyseenalaistamista pidetään kerettiläisyytenä. Kukaan ei halua leimautua vallitsevan käytännön vastustajaksi. Jopa vaihtoehtoinen lääketiede usein seuraa perässä. Isojen lääketehtaiden talutusnuorassa on liian paljon lääkäreitä ja poliitikoita, jotta ihmisten terveydellä olisi suurta arvoa tässä asiassa. Kaikkialta tuputetaan suolattomuuden sanomaa. Koulut ovat vähentäneet suolaa ja tarjoavat mautonta teollisuusmössöä. Joissain kouluissa jopa kielletään omat eväät.

Jokainen vähänkään tieteellinen tutkimus ja sen myönteiset tulokset valjastetaan vakiintuneen käytännön todisteluun ja kaikki päinvastaista todistelevat tutkimukset asetetaan kyseenalaisiksi, tehdään naurettaviksi, tuomitaan ja kaikessa hiljaisuudessa pyyhkäistään maton alle.
Kautta ihmiskunnan historian kansakunnat ovat ymmärtäneet suolan merkityksen. Se oli tärkeä vaihdon väline jo kivikaudelta alkaen ja on pesiytynyt lukuisiin sanontoihin, kuten ”elämän suola” ja”maan suola”. vasta viime aikoina korruptoituneen lääketieteen vaikutuksesta on suolaa alettu pitämään vihollisena.

Kuolleisuus

– Alhaisin suolan kulutuksen 1/3     4,1 %
– Keskimmäinen suolan kulutuksen 1/3    1,9 %
– Korkein suolan kulutuksen 1/3    0,8 %

Alkuperäisen jutun julkaisi http://www.gaia-health.com [1]