- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

Äärimmäinen multikulttuurisuus syynä Ruotsin kuntien ja lähiöiden rappeutumiseen

Useat Ruotsin kunnat ovat ajautuneet taloudellisiin1 [1] vaikeuksiin2 [1] . Tarkastelemme jäljempänä aluksi esimerkkitapauksena Salan alijäämäistä tilaa. Ruotsi on muuttunut jo vuosikymmeniä yhä kiihtyvällä tahdilla entistä monikulttuurisemmaksi yhteiskunnaksi. Ruotsi on äärimmäisen arvoliberalistinen maa, joka on toteuttanut monikulttuurisuuden ideologiaa siinä laajuudessa, että maan yhteiskunnallinen sietokyky lähestyy maksimipistettään. Lisäksi luomme pikaisen katsauksen myös Suomen multikulttuuriseen tilanteeseen.

Salan kunnan taloudelliset vaikeudet3 [2] ;(Liite 1.)

Vuonna 2018 Ruotsin terveys- ja sairaanhoito- sekä vanhustenhuoltopalvelut olivat 46,3 miljoonaa kruunua alijäämäisiä Ruotsin Salan kunnassa. Alijäämään ilmoitetaan olevan useita syitä, mutta suurimpana tekijänä tähän sanotaan olevan budjetin osatekijöiden kuten esimerkiksi vastaanottokeskuksen, lukuisten konsulttien, järjestely, sijaispalvelun jne. kustannuksien yllättävän korkea hintataso. Mainittu taloudellinen tilanne jouduttiin jakamaan myös tälle vuodelle 2019, joka käsittää 540 miljoonan kruunua. Salan kunnan mukaan tämä taloudellinen tilanne pakottaa voimakkaisiin säästöihin, jolloin tarkkaillaan kaikkia mahdollisia säästämisen mahdollisuuksia.

Terveyden-, sairaan- ja vanhustenhoidosta vastaava johtoryhmä on päätynyt seuraaviin ratkaisuihin ongelman suhteen:

(Muutamia esimerkkejä mainitaksemme.)

IFA siirtyy IFO:n

IFA eli henkilökohtainen avustuspalvelu on siirtynyt IFO:n eli henkikohtaisen hoito- ja perhehoitopalvelun yhteyteen. Näin menetellen he uskovat säästäneensä ainakin työmarkkinakustannuksissa, konsulttipalveluiden suhteen, organisoinnissa ja siinä, että näiden IFA:n ja IFO:n toimistot ovat yhdistyneet.

Psykiatrisen hoitolan siirto

Salan psykiatrinen kahdeksan paikkaa käsittävä hoitola, Freden muutti Salasta Kilaan.4 Kila on Salan kunnan alueella sijaitseva pienoinen taajama. Muutto ei ole kuitenkaan mennyt sosiaalistenprosessien kannalta hyvin, sillä esimerkiksi asukkaiden asiointi keskustassa vaatii nyt paljon enemmän valmistautumista.

Vanhainhoito

Vanhainkoti, Bryggeriet on vähentänyt yövuoroista kolme hoitajan paikkaa. Hoitajan paikkojen vähentäminen tarkoittaa yleensä hoidonlaadun vähenemistä, olipa työvoiman karsinnasta kysymyksessä mikä vuorokauden jakso hyvänsä. Suomen yksityisten hoitopalveluiden osalta tästä on hyvin järkyttäviä kokemuksia.

Ikääntyneiden erikoishoitolan paikkoja vähennetään

Työnantajan mukaan palvelumenetelmiä on kehitettävä siten, että kotikäynnit ovat linjassa sen sopimuksen kanssa, joka on syntynyt yhteistyössä aluehallinnon kanssa.

Hoitopaikkoja vähennetään puolella, mihinkä syyksi esitetään muun muassa pysyvien hoitopaikkojen perustaminen tulevaisuutta ajatellen.

Peruskoulujenfoorumi: palveluita ongelmanuorille vähennetään

Allekirjoittaneena huomautan jo aluksi nykyisten koululuokkien ylisuurista oppilasmääristä.  Erikoisesti maahanmuuttaja taustaiset oppilaat tarvitsevat erikoistukea ja eivät aina sopeudu vallitsevaan järjestelmään.7

Peruskouluissa, ja ehkä muissakin oppilaitoksissa on paljon lapsia ja nuoria, jotka kärsivät erilaisista ongelmista. Peruskoulujen työryhmät ovat tehneet yhteistyötä hoito- ja hoivapalveluiden tarjoajien kanssa.

Salan hoidon ja hoivapalveluista vastaavan hallinnon mukaan nykyisin taloudellisesti vaikeina aikoina kunnalla ei ole varaa hyödyntää hoito- ja hoivapalveluiden resursseja. Tällä voi olla negatiivisia seurauksia ongelma nuorille myöhäisemmässä elämässä.

Mitkä ovat todelliset syyt Ruotsin kuntien, kuten Salan taloudellisiin vaikeuksiin?

Ruotsi vastaanotti vuonna 2015 ainakin 160 000 maahantulijaa poliittisen Lähi-idän alueelta, ja ”turvapaikanhakijoiden” tulva on vain jatkunut aina nykyisyyteen saakka.5 [3]  Viime vuosina erilainen rikollisuus suorastaan ryöpsähtänyt silmille Ruotsissa. Tästä osoituksena on, että Ruotsin vankilat ovat täpösen täynnä6 [4] ja koululaitokset ovat kaaoksessa7 sekä kuntien taloudet ovat kuralla. Näillä ongelmilla ja maahanmuuttajien määrän räjähtävällä kasvulla on korrelaatio tai yhteys keskenään.

Vankilan portti, jossakin Ruotsissa.

Esimerkiksi Salan kunnan talousvaikeudet suurelta osin johtuvat viimevuosina kuntaan vastaan otettujen ”turvapaikanhakijoiden” monilukuisuudesta suhteessa kunnan asukasmäärään. Salan kunta valehtelee väittäessään, että ”turvapaikanhakijoiksi” olisi ilman huoltajaa saapunut kuntaan yksintulleita lapsia! Nämä yksintulleet pienokaiset ovat kylläkin olleet aikuisia miehiä.

Salan keskustassa sijaitseva Sala Stadshotell on toiminut vastaanottokeskuksena. ”Pakolaisten” vastaanottokeskuksen virkaa on myös hoitanut Hotelli Salbohedgården, joka sijaitsee Salbohedin asutuskeskuksessa lähellä Salaa.

Pakolaisten sijoitus tulee hirvittävän kalliiksi. Esimerkiksi Oulun vastaanottokeskuksen aikuisyksikössä yksi majoitusvuorokausi maksoi jo vuonna 2014 noin 57 euroa ja alaikäisyksikön ryhmäkodissa 244 euroa. Vastaavasti Joutsenon vastaanottokeskuksen säilöönottoyksikössä 443 euroa. Keskimääräinen hinta ”turvapaikanhakijan” vastaanotolle lienee noin 47 euron kieppeillä vuorokaudessa. 8 [5]

Emme voi paljonkaan erehtyä, jos arvioimme, että aina yhden ”turvapaikanhakijan” vastaanottaminen vuorokaudessa Ruotsissa tulee maksamaan noin 500 kr vuorokaudessa.

Katsaus Tukholman lähiöihin

Esimerkiksi Tukholman luoteisosassa sijaitsevassa Tenstan lähiössä rekisteröitiin jo vuoden 2015 tammi-elokuun välisenä aikana 449 väkivaltarikosta, joista 25 on ollut ammuskeluvälikohtauksia. Alueen asukkaat tuntevat turvattomuutta enemmän kuin missään muualla Ruotsissa, ilmeni jo vuonna 2012 tehdyssä kyselytutkimuksessa.9 [6]  Kuinka paljon he nyt tuntevat turvattomuutta, kun muuttoliike poliittisen Lähi-idän alueelta on vain kiihtynyt vuodesta 2015 alkaen?

Ruotsin multikulttuurista propagandaa.

Tensta ei välttämättä ole pahin alue. Tilanne on vieläkin pahempi muun muassa Rinkebyssä, ja yhteiskuntarauha on poissa myös Husbyssä ja Hjulstassa. 9

Ulkomaalaistaustaisia Rinkebyn10 [7]  väestöstä on noin 93 prosenttia ja Husbyn11 [8]  väestöstä noin 87 prosenttia, mistä suurin osa on peräisin poliittisen Lähi-idän alueelta. Lähes yhtäläinen väestönrakenne on muissakin Ruotsin ongelma lähiöissä.

Lukuisten Ruotsin lähiöiden suurimpana ongelmana ovat kuitenkin hirvittävän suuret raiskaustilastot. 12 [9]

Selvää lienee, että myöskään taloudellinen tilanne ei voi olla hyvä edellä mainitun kaltaisissa lähiöissä.

Seuraako Suomi Ruotsin monikulttuurisuuden perikadon vanavedessä?

Ruotsissa äärimmäisyyksiin viety monikulttuurisuus on vaatinut veronsa, seuraako Suomi perässä?

Maahanmuuttovirasto arvion viime vuonna, että lähitulevaisuudessa pitäisi varautua turvapaikanhakijoiden määrän äkilliseen nousuun.13 [10] Ilmeisesti kyseinen virasto on saanut sisäpiirin tietoa muiden muassa Soroksen Open Society Foundation –yhdistykseltä, joka on kunnostautunut ”turvapaikanhakijoiden” värväyksellä Eurooppaan.14 [11] 

Suomen, kuten Ruotsinkaan ei pitäisi, eikä olisi pitänyt ottaa ainuttakaan ”turvapaikanhakijaa” vastaan, sillä kyseiset ”turvapaikanhakijat” ovat suurella todennäköisyydellä seikkailijoita ja elintasopakolaisia.

Suomen pakolaistilanne on vielä paljon kohtuullisempi kuin Ruotsissa, jossa valtiovalta on alistettu vahingolliseen monikulttuurisuuteen.

Ottaen huomioon Suomen vallanpitäjien monikulttuurisuutta ja pakolaisvyörytystä syleilevän asenteen, olemme menossa kohti Ruotsin kaltaista katastrofaalista tilaa pakolaispolitiikan suhteen.

Markku Juutinen

Lähteet

 1. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/de-flesta-av-lanets-kommuner-gar-mot-underskott-2018 [1] 
 2. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/darfor-gar-sveriges-rikaste-kommun-80-miljoner-back [12]
 3. https://www.sala.se/resources/files/_Nystruktur/Ekonomi/Rapporter/Del%C3%A5rsrapport%202018-08-31.pdf [2]
 4.  https://www.sala.se/?page=contact&id=1913 [13]
 5.  https://yle.fi/uutiset/3-10239715 [3]
 6. https://www.expressen.se/kvallsposten/nu-ar-svenska-fangelser-fulla-star-infor-jattestora-problem/ [4]
 7. Aftonbladet (10.1.2016). http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22067442.ab [14]; Aftonbladet (25.2.2016). http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22330276.ab [15]; FriaTider (6.11.2015). Rektorn bortförklarade tafsningarna: ”Pojkar är pojkar” – sen våldtog Ali sin klasskamrat på skolgården
 8.  https://www.iltalehti.fi/pakolaiskriisi/a/2015100920494222 [5]
 9.  https://www.ksml.fi/ulkomaat/V%C3%A4kivalta-vie-Tenstaa-%E2%80%93-Ammuskelut-ja-tuhopoltot-piinaavat-Tukholman-l%C3%A4hi%C3%B6t%C3%A4/377950 [6]
 10. https://web.archive.org/web/20120223083941/http:/www.usk.stockholm.se/tabellverktyg/tv.aspx?projekt=omradesfakta&omrade=22405 [7]
 11. http://statistik.stockholm.se/omradesfakta/index.html [8]
 12. https://www.bbc.com/news/magazine-19592372 [9]  
 13. MTV (14.6.2018). Maahanmuuttovirasto varoittaa turvapaikanhakijoiden määrien äkkinoususta. Saatavilla: https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/maahanmuuttovirasto-varoittaa-turvapaikanhakijamaarien-uudesta-akkinoususta-suurin-osa-paatoksista-tehdaan-lain-mukaan/6948808#gs.reBjD7k [10]
 14. Hansson, Peter (17.8.2016). DC. Saatavilla: http://dailycaller.com/2016/08/17/leaked-board-documents-soros-organization-tried-to-buy-supreme-court-ruling-on-illegal-immigration/ [11]

(Liite 1.)

Vård och omsorg
Administration

Facklig information

Ekonomiska åtgärder för budget i balans

Under 2018 har vård och omsorg genererat ett underskott på ca 46,3 MSEK. Orsakerna är ett flertal men de största delarna är felaktigt budgeterad intäkt från migrationsverket, många konsulter, höga placeringskostnader, höga vikariekostnader samt en del andra poster. Den ekonomiska ram vi fått tilldelad inför 2019 är 540 MSEK vilket innebär att vi måste effektivisera och se över vilka möjligheter till besparingar vi kan göra. Vård och omsorgs ledningsgrupp har under vintern arbetat med detta och landat i ett förslag som vi även förankrat med Vård och omsorgsnämnden.

Arbetsgivaren informerar därför om dessa åtgärder vid föreliggande extra vårdsam-sammanträde 190314 för att därefter gå vidare med risk och konsekvensanalys och förhandling vid ordinarie Vårdsamsammanträde 190327.

IFA myndighet och IFA öppenvård blir IFO

För ca ett år sedan delades IFA i en myndighetsdel och en öppenvårdsdel. Avsikten var att skapa större stabilitet i bägge delar samt att ge bättre utrymme för utveckling en bättre verksamhet som kommer våra brukare till godo. Vi behövde också minska kostnader för konsulter och placeringar. Här har vi nått våra mål. Underlaget inom IFA har minskat då Arbetsmarknadsenheten och det som är kvar av integration flyttat till det nya kontoret för hållbar tillväxt. Då vi dessutom behöver minska våra kostnader blir följden att vi slår ihop myndighet och öppenvård och då arbetsmarknadsenheten och integration flyttat avser vi att byta namn på verksamheten till Individ och familjeomsorg, IFO.

Kostnadsminskningen verkställs då enligt följande

Freden

Freden är ett kommunalt psykiatriboende med ca 8 platser. För ca 1,5 år sedan flyttade Freden från centrala Sala till Kila. I samband med den flytten uppstod ett behov av att förstärka med två nattjänster då den tidigare samverkan med boendestöd omöjliggjordes p g a avståndet. Flytten har inte fallit väl ut då socialiseringsprocesserna försvårats för de boende då det kräver mer arrangerande vid besök i centrum. I samband med återflytten kan vi då återuppta samarbetet med boendestöd nattetid.

Kostnadsminskningen verkställs då enligt följande

Skolteamet

Är en resurs inrättad i samverkan med skolan och har som uppgift att handleda skolpersonal och samordna arbetet kring elever som har problem. Den består i Sala av 3 årsarbetare Det här är en verksamhet som finns i de flesta kommuner. Hur den organiseras skiljer sig en del åt. Många organiserar det helt inom skolan medan andra väljer den modell som Sala har, att det är ett gemensamt uppdrag mellan Vård och omsorg och skola. I ekonomiskt svåra tider så måste vi se över hur vi använder våra resurser och vi avser därför att avstå vård och omsorgs insatser i skolteamet.

Kostnadsminskningen verkställs då enligt följande

Administrativt stöd

Arbetsgivaren avser att effektivisera verksamheten genom omfördelning av arbetsuppgifter och minskar med 1 administratör i samband med en pensionsavgång.

Kostnadsminskningen verkställs då enligt följande

Särskilt boende

Arbetsgivaren avser att utveckla arbetssätt vid hemgång från slutenvård i linje med det avtal som är skapat tillsammans med regionen. Vi kommer då att kunna placera fler i ett framtida permanent boende oavsett om det rör sig om SÄBO eller ordinärt boende. Därför kommer vi att minska antalet platser på korttids Parklängan 1 med hälften.

Kostnadsminskningen verkställs då enligt följande

Bryggeriet

Efter övertagandet från Frösunda har vi haft en hög bemanning här. Vi ser nu att vi behöver anpassa bemanningen här till mer motsvarande övriga boenden. Vi kommer därför att minska bemanningen nattetid med tre tjänster.

Kostnadsminskningen verkställs då enligt följande