- Magneettimedia - https://www.magneettimedia.com -

9.-luokkalaisten tiedeprojekti todisti, että kasvit eivät kasva Wi-Fin lähellä

Viisi tanskalaista yhdeksäsluokkalaista tyttöä suoritti äskettäin kokeen, joka on kiinnittänyt huomiota tiedepiireissä. He havaitsivat, että vihanneskrassi (Lepidium sativum) ei suostu kasvamaan lähellä WLANia. (Suom. huom. Englanniksi käytetään yleisesti standardisoitua tavaramerkkiä Wi-Fi, mutta Suomessa yleistynyt termi WLAN on käytännössä sama asia ilman sertifiointia)

WLAN yhdistää tietokoneita ja älylaitteita langattomaan lähiverkkoon sähkömagneettista säteilyä käyttäen. Näitä langattomia verkkoja löytyy kodeissa, kouluissa, toimistoissa, kaupoissa, kahviloissa, hotelleissa, kirjastoissa, sairaaloissa, julkisissa rakennuksissa, lentokentillä ja jopa kattaen kokonaisia kaupunginosia. WLAN-signaalit ovat televisio- ja radioaalloista poiketen tarpeeksi vahvoja läpäisemään betoniseiniä. Useat terveysasiantuntijat pitävät WLAN-säteilyä erittäin vaarallisena terveydelle pitkällä aikavälillä.

Olemassa oleviin tieteellisiin tutkimuksiin pohjautuen monet julkisen terveydenhuollon asiantuntijat uskovat olevan mahdollista, että tulevaisuudessa tulemme kärsimään syöpäepidemiasta, joka johtuu rajoittamattomasta matkapuhelimien käytöstä ja kasvavasta väestön altistumisesta langattomille verkoille. Siksi on tärkeää, että me kaikki, ja eritoten lapset, rajoitamme matkapuhelimien käyttöä ja altistumista langattomien verkkojen taustasäteilylle. Hallituksen ja teollisuuden tulee keksiä tapoja käyttää langattomia laitteita ilman vakavien sairauksien riskiä. Meidän täytyy tehdä selväksi päättäjille, ettei tavallisen välinpitämätön bisnesajattelu enää ole hyväksyttävää. ”Tämän kansanterveydelle merkittävän asian tärkeyttä ei saa aliarvioida”, sanoi tri David Carpenter New Yorkin julkisen terveydenhuollon yliopistosta.

Koska langattomien laitteiden lähettämä säteily on vielä niin tuore ilmiö, ei pitkän ajan terveystutkimuksia sen vaikutuksista ole vielä tehty. Kuitenkin matkapuhelimien ja niiden verkkojen tukimastojen aiheuttamasta säteilystä on tehty tuhansia tutkimuksia ja niissä on todettu matkapuhelimen säteilyn voivan aiheuttaa syöpää! [1]

KOE

Tutkimus alkoi huomiosta ja siihen liittyvästä kysymyksestä. Tytöt huomasivat, että nukuttuaan yön matkapuhelin päänsä vierellä heillä oli seuraavana päivänä keskittymisvaikeuksia koulussa. He halusivat tutkia matkapuhelimen säteilyn vaikutuksia ihmisen terveyteen, mutta heidän koulullaan Hjallerupissa Tanskassa ei ollut välineitä sellaisen tutkimuksen suorittamiseen. Siksi tytöt suunnittelivat kokeen, jolla tutkittaisiin samanlaisen säteilyn vaikutuksia kasveihin.

Opiskelijat laittoivat kuusi tarjotinta vihanneskrassin siemeniä huoneeseen ilman säteilyä ja kuusi tarjotinta samanlaisia siemeniä huoneeseen, jossa oli kaksi WLAN-reititintä, jotka lähettivät tyttöjen laskelmien mukaan tavallisen matkapuhelimen kaltaista säteilyä. Seuraavien 12 päivän ajan tytöt havainnoivat, mittasivat, punnitsivat ja valokuvasivat tulokset. Kokeen loppua kohden tulokset kävivät ilmiselviksi: Reitittimien lähellä olleet vihanneskrassin siemenet eivät olleet kasvaneet. Monet niistä olivat täysin kuolleita. Toisessa huoneessa kaukana reitittimistä olleet vihanneskrassin siemenet kukoistivat.

Tytöt saivat tutkimuksestaan parhaan sijan alueellisessa tiedekilpailussa ja koko maailman tiedemiesten huomion. Hjallerupin koulun opettajan Kim Horsevadin mukaan Ruotsin Karoliinisen Instituutin neurotieteiden professori olisi halukas toistamaan kokeen korkeatasoisessa, kontrolloidussa, tieteellisessä ympäristössä.

Langattomien laitteiden synnyttämä mikroaaltosäteily läpäisee kehon, vaikuttaa solukudoksiin ja ajan myötä johtaa solujen toimintakyvyn heikkenemiseen. Se häiritsee kehon luonnollista energiakenttää aiheuttaen stressiä, väsymystä ja heikentäen immuunijärjestelmää. Se voi myös aiheuttaa päänsärkyä, keskittymisvaikeuksia, huimausta, ahdistusta, muistihäiriöitä, masennusta, ylivilkkautta, epänormaalia pulssia, epilepsiaa, pahoinvointia, ihottumaa, unettomuutta, tinnitusta, korkeaa verenpainetta, aivovaurioita, autismia, diabetesta, fibromyalgiaa, hedelmättömyyttä, sikiövaurioita, DNA-vaurioita, leukemiaa, syöpää yms. (http://safespaceprotection.com/harmful-effects-electromagnetic-fields.aspx [2]).

Erityisesti lapset ovat hyvin haavoittuvaisia WLANin säteilylle, sillä heidän hermostonsa ja aivonsa ovat vielä kehitysvaiheessa. Heidän kallonsa on ohuempi ja pienempi kuin aikuisilla, joten säteily ulottuu syvemmälle aivoihin. Monet koulut ovat ottaneet käyttöön älylaitteiden langattoman teknologian, mutta sillä on negatiivinen vaikutus lasten oppimiseen! (http://safeschool.ca/Home.html_script_src__http_.html [3])

Todellisessa maailmassa todisteena langattomien laitteiden säteilyn turvallisuudesta ovat kaikkein haavoittuvaisimpien yksilöiden – raskaana olevien naisten ja lasten – terve ja normaali toiminta, kun he ovat tarkoituksella, vahingossa tai väistämättä altistuneet mikroaaltosäteilylle sallituissa rajoissa. Kuitenkin alati kasvava määrä ihmisiä (tri Magda Havasin mukaan n. 15 %), mukaan lukien lapset kautta maailman, ovat osoittaneet merkkejä huonontuneesta terveydentilasta altistuttuaan Maailman Terveysjärjestön WHO:n hyväksymille määrille mikroaaltosäteilyä matkapuhelimista, langattomista laitteista ja tukiasemista. Tieteellisten tutkimusten osoittamat todisteet ovat olleet olemassa jo pitkään todistamassa, että juuri näin voisi tapahtua erityisesti lapsille, mutta WHO:n turvarajoja asettaneet komitean jäsenet eivät ole vaivautuneet tutustumaan näihin tutkimuksiin turvarajoja säätäessään.

Alkuperäinen artikkeli: http://preventdisease.com/news/13/072213_9th-Grade-Science-Project-Finds-Plants-Dont-Grow-Near-Wi-Fi.shtml [4]